Proběhlé akce Východočeské pobočky ČBS v roce 20182. 3. - Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS
Přednáška „Chile 2017, aneb má první cesta za kaktusy“

Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS se konala 2. března 2018 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Celkem 25 účastníků bylo seznámeno s hodnocením činnosti pobočky za rok 2017, s hospodařením za loňský rok a plánovanými akcemi. Poté prezentoval Jan Doležal zajímavou přednášku "Chile 2017, aneb má první cesta za kaktusy".

23. 3. - Přednáška „Argentina, napříč botanickým rájem“

Přednáška Argentina, napříč botanickým rájem se konala 23. března 2018 na přírodovědeckém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Jan Doležal promítal 9 účastníkům především ukázky různých druhů kaktusů a navštívené tamní biotopy.

14. 4. - Lichenologická exkurze do PR Bošínská obora

V sobotu 14. dubna proběhla pod vedením Josefa Haldy (Muzeum a galerie O.h.) a Aleše Müllera exkurze za lišejníky do PR Bošínská obora u Chocně. Za slunného počasí bylo nalezeno a prezentováno devíti účastníkům asi 30 druhů lišejníků. Kromě běžných druhů byly na větvích starých dubů zjištěny lišejníky Evernia prunastri, Flavoparmelia caperata, Punctelia subrudecta a Ramalia farinacea. Ve 14.00 se vyčerpaní účastníci exkurze rozjeli domů. (jph)Zájemci nechť kontaktují vedení pobočky. Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (www.moh.cz/vpcbs/).

Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: natura@dobruska.cz

         RNDr. Věra Samková, PhD.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz