Tiskoviny

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha
 
Orlické hory a Podorlicko
2018 - 25/1–2

Sborník vlastivědných prací, Brož. 160 s., černobílé a barevné fotografie a obrázky, ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-96-6, MK ČR E 22105
160,- Kč


Bartůšek V.
 (2018): Buben, Milan M.: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. IV. díl , 1. svazek (Kongregace a řeholní společnosti). - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 359–361.

Bartůšek V. (2018): Rok 1866 na Moravě. XXXIII. Mikulovské sympozium. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 361–362.

Bartůšek V. (2018): Synek, Jiří: Tovačovsko ve válečném roce 1866. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 362.

Bartůšek V. (2018): Fišera, Zdeněk: Opevěné kostely v Čechách na Moravě a ve Slezsku. II.část. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 363.

Bartůšek V. (2018): Solga, Oliver: Ján Kupecký život a dielo. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 363–365.

Bartůšek V. (2018): Vošahlíková, Pavla: Rákoska v dílně lidskosti. Česká škola v 19. století očima účastníků. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 365–366.

Bartůšek V. (2018): Kolektiv autorů: Hradec Králové. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 366–367.

Beková M. (2018): Archeologické výzkumy rychnovského muzea v roce 2017. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 338–343.

Buroň M. (2018): Zpráva o nálezech ve fasádě špitálního kostela Narození Panny Marie v Novém Městě nad Metují. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 179–190.

Čapek M. (2018): Pavouci (Araneae) orlickohorských bučin. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 27–88.

Doležal J. (2018): Floristický průzkum pískovny u Lípy nad Orlicí. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 273–302.

Fetters A. (2018): Za Otto Filipem – spisovatel Ota Filip. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 335.

Gerža M. (2018): Suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium Hoppe) a suchopýr pochvatý (Eriophorum vagiantum L.) v Orlických horách a podhůří. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 253–272.

Halda J., Bouda F., Malíček J., Palice Z., Svoboda D. & Vondrák J. (2018): Přírodní rezervace Černý důl – miniaturní relikt bukového pralesa v Orlických horách. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 237–252.

Halíková A. (2018): Marie Hulcová – život s krajkou. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 9–10.

Hanzl M. (2018): Dokumentace drobných církevních památek ve farnostech Nový Hrádek a Slavoňov do roku 1848. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 303–318.

Kačírek A. (2018): Denní motýli (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Mladkovské vrchoviny. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 13–25.

Musil F. (2018): Úvaha nad jednou toponomastickou problematikou Rychnovska: Pürschin – Pršín – Pěčín – Dubno – Karolienhof – Karolín. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 141–150.

Pařízek L. (2018): Zřícení americké létající pevnosti B-17G u Černíkovic 24. března 1945. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 319–333.

Rejzlová M. (2018): Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 344–345.

Rejzlová M. (2018): Výstavy a akce Muzea krajky ve Vamberku v roce 2017. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 346–347.

Šůla J. (2018): Legionáři Rychnovska ve víru I. světové války a po ní. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 123–140.

Tejklová T. & Kramoliš J. (2018): Mykoflóra přírodní památky Rychnovský vrch. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 193–235.

Thér M., Čížek J. & Juřena J. (2018): Výstavba objektů zvláštních zařízení v politickém okrese Nové Město nad Metují v letech 1936–1937. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 151–178.

Vinterová T. (2018): Svobodná evangelická církev česká: první státem neuznaná církev v českých zemích. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 107–122.

Vinterová T., Zemánková T. & Jaroš K. (2018): Výstavy v Muzeu a galerii Orlických hor v roce 2017. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 351–356.

Zelenka T. (2018): Sýpka – Muzeum Orlických hor v roce 2017. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 348–350.

Zemánková T. & Pokorný R. (2018): Historie a současnost těžby štěrkopísku východně od Týniště nad Orlicí. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 89–105.

 

  Orlické hory a Podorlicko
2017 - 24/1–2
Sborník vydaný k 125. výročí založení muzea, brož. 160 s., černobílé a barevné fotografie a obrázky,
ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-86-7, MK ČR E 22105

100,- Kč


Beková M.
 (2017): Archeologická podsbírka. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 49–50.

Beková M. & Dragoun B. (2017): K historii archeologického bádání v regionu. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 106–113.

Halda J. (2017): Ediční a  publikační činnost. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 129–131.

Haldová J. (2017): Vznik muzea v  Deštném jako pobočky OMOH. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 37.

Jaroš K. (2017): Orlická galerie (1953 – dosud). - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 34–36.

Jaroš K. (2017): Sbírka výtvarného umění. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 59–60.

Krejčí I. (2017): Knihovna muzea. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 62–66.

Pokorný R., Zemánková T., Halda J., Voškerušová H. & Doležal J. (2017): K historii přírodovědného bádání v regionu. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 114–123.

Vinterová T. (2017): Muzejní spolek Pelcl (1892–1908). - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 13–16.

Vinterová T. (2017): Pelclovo městské muzeum (1908–1954). - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 17–19.

Vinterová T. (2017): Okresní muzeum (1954–2003). - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 20–23.

Vinterová T. (2017): Muzeum a galerie Orlických hor (2003 – dosud). - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 24–25.

Vinterová T. (2017): Z historie zrušených městských muzeí. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 26–33.

Vinterová T. (2017): Osudy prvních předmětů ve sbírce. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 44–45.

Voškerušová H., Zemánková T., Halda J., Doležal J. & Pokorný R. (2017): Přírodovědná podsbírka. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 55–58.

Zelenka T. (2017): Slovo úvodem. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 9-10.

Zemánková T. (2017): Přehled významných roků a událostí v historii muzea. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 38–39.

Zemánková T. (2017): Sbírky muzea. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 43.

Zemánková T. (2017): Současná podoba sbírek. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 46–48.

Zemánková T. (2017): Odborná činnost. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 105.

Zemánková T. & Hulcová M. (2017): Kulturně výchovná činnost muzea. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 83–104.

Zemánková T. & Krejčí I. (2017): Přehled zaměstnanců muzea. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 78–80.

Zemánková T. & Vinterová T. (2017): Historická podsbírka. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 51–54.

Zemánková T. & Voškerušová H. (2017): Lidé v muzeu a  kolem muzea. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 69–77.

Zemánková T. & Voškerušová H. (2017): Vzdělávací činnost. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 124–128.

 

  Orlické hory a Podorlicko
2016 - 23/1–2

Sborník vlastivědných prací, brož. 208 s., černobílé fotografie a obrázky, ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-85-0, MK ČR E 22105
125,- Kč

Beková M. & Vinterová T. (2016): Jak to vlastně bylo s potštejnskou tvrzí?. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 143-153.

Buroň M. & Slavík J. (2016): Co skrývaly omítky domu čp. 1240 v Novém Městě nad Metují. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 89-100.

Doležal J. (2016): Ohlédnutí za botanickou sezónou roku 2016. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 159-172.

Dragoun B. (2016): Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů 2016. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 173-174.

Dragoun B. & Šindelář J. (2016): Méně známé feudální sídlo u Spů, Okres Náchod. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 175-180.

Fetters A. (2016): Odešel Poláčkův bibliograf. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 189.

Halda J. P. (2016): Druhová diverzita lišejníků v údolí Zdobnice mezi Souvlastním a Plačtivou skálou. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 125-140.

Klimeš J. & Skořepa H. (2016): Litice – český dvojník peruánského Machu Picchu. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 19-34.

Kubalová A. (2016): Život a dílo Leoše Kubíčka (1887–1974). - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 35-58.

Lukášová K. (2016): Kladský sborník XI. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 206.

Lukášová K. (2016): Alice Klouzková (ed.), Dědictví. Tradice, inovace, móda. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 207.

Pařízek M. (2016): Poznámky k stavebnímu vývoji kostela Nejsv. Trojice v Rychnově nad Kněžnou. Výstavba v letech 1594–1602. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 59-80.

Rejzlová M. (2016): Výstavy a akce Muzea krajky ve Vamberku v roce 2016. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 190.

Skořepa H. (2016): Jak Podorlicko o přírodní zajímavost přišlo. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 83-87.

Sládek T. (2016): Slavík obecný poprvé v Rychnově nad Kněžnou?. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 181–188.

Smoczyk M. (2016): Nová lokalita epifityckého lišejníku Usnea substerilis v Orlických horách. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 155-157.

Šůla J. (2016): Otec a syn. Osudy dvou podorlických kněží podobojí v Třebechovicích pod Orebem (Jan Krocín Pražský a Darius Posthumus Jičínský). - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 13-17.

Šůla J. (2016): Alena Janková, Černá kronika Posla z Podhoří 1886–1916. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 201.

Šůla J. (2016): Tomáš KAŠPAR, Výkřik ze zapomnění. Cesta vojenského pilota do ilegality. Na památku mým rodičům Jolaně a Bohuslavu Kašparovým. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 202.

Šůla J. (2016): Lukáš Mazúch, Renegát (nejen) ve službách češství František hrabě Lützow. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 202-205.

Šulcová V. (2016): Židovský příběh ze Žamberka. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 101-112.

Tejklová T. & Kramoliš J. (2016): Zajímavé nálezy hub z lesa „V poustkách“ nedaleko rychnova nad kněžnou III. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 113-124.

Vinterová T. (2016): Výstavy v Muzeu a galerii Orlických hor v roce 2016. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 194-198.

Wolf V. (2016): Ave, příteli Jaroslave!. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 9-10.

Zelenka T. (2016): Sýpka – Muzeum Orlických hor v roce 2016. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1–2): 191-193. 

 

  Orlické hory a Podorlicko
2015 - 22/1–2

Sborník vlastivědných prací, brož. 304 s., černobílé fotografie a obrázky, ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-80-5, MK ČR E 22105
125,- Kč

 

Bártová M. (2015): „…Obviněný má také pověst jako skutečný nepřítel lidově-demokratického zřízení.“ - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 51–66.

Bartůšek V. (2015): Neznámý mezník v životě a díle piaristy P. Františka Trčíka a S. Barbara. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 37–50.

Bartůšek V. (2015): Odkaz piaristů z hlediska památkářů a východní Čechy. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 285–286.

Bartůšek V. (2015): Zouhar, Jakub: František Pubička S. I. (1722–1807).. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 297–298.

Bartůšek V. (2015): Zdeněk Fišera: Opevněné kostely v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I.část.. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 298–299.

Bartůšek V. (2015): Jiří M. Havlík: Jan Fridrich z Valdštejna, arcibiskup a mecenáš doby baroka. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 299–300.

Bartůšek V. (2015): David Junek – Stanislav Konečný: Dějiny města Poličky. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 301.

Bartůšek V. (2015): Michal SKLENÁŘ – Tomáš URBAN: Církevní heraldika královéhradecké diecéze. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 302.

Beková M. (2015): Přístavba školy na městské parcele – nové archeologické poznatky k nejstarší historii Kostelce nad Orlicí. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 265–274.

Doležal J. (2015): Floristický průzkum lokality Vrch Malý Chlum u Rašovic. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 167–216.

Dragoun B. (2015): Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů 2015. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 284.

Fetters A. (2015): Poválečný Neratov v české literatuře. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 253–255.

Gerža M. (2015): Koprníček bezobalný (Ligusticum mutellina (L.) Crantz) v Orlických horách. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 217–227.

Halda J. P. (2015): Thelidium fumidum a Staurothele ambrosiana, dva vzácné lišejníky z PP Peliny u Chocně. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 231–234.

Hofman M. (2015): Zajímavý nález cihlářského zboží. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 275–278.

Hrdlička J. (2015): Rodák z Rychnova nad Kněžnou, historik – husitolog prof. František Michálek Bartoš o Františku Martinu Pelclovi“. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 67–71.

Kosař M. (2015): Castrum Luticz, Litice nebo Žlutice?. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 73–79.

Krčmářová J. (2015): Stromy v horském zemědělství 19. století. Historie a současnost lesozemědělských ploch v katastrálním území Velký Uhřínov. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 13–36.

Lukášová K. (2015): Pavel Panoch – Štěpán Bartoš: Hradec Králové. Průvodce po architektonických památkách od středověku do současnosti.. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 303.

Lukášová K. (2015): Markéta Mrázková: Jan Petr Straka z Nedabylic. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 304.

Rejzlová M. (2015): Výstavy a akce Muzea krajky ve Vamberku. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 287–289.

Sládek T. (2015): Pozdní hnízdění rorýse obecného v Rychnově nad Kněžnou v roce 2015. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 235–238.

Slavíková V. (2015): Jan F. Křivohlávek pětasedmdesátníkem. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 11–12.

Smyčka D. & Urban T. (2015): Erb rodu ze Semanína, jeho varianty a erby od něj odvozené. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 279–283.

Šůla J. (2015): Pivovary a privilegia vesnických svobodných a dědičných rychet v Orlických horách, Kladsku a na severní Moravě. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 81–93.

Šůla J. (2015): Svatební smlouvy dobrušských měšťanů ve druhé polovině XVI. a v prvé polovině XVII. století. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 94–124.

Šulcová V. (2015): Vzpomínky – Oldřich Marek (3. 4. 1911 – 26. 12. 1986) žamberský učitel a významný československý entomolog. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 257–264.

Tejklová T. & Kramoliš J. (2015): Mykoflóra přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna . - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 127–166.

Vinterová T. & Jaroš K. (2015): Výstavy v Muzeu a galerii Orlických hor v roce 2015. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 292–294.

Zelenka T. (2015): Sýpka – Muzeum Orlických hor v roce 2015. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 290–291.

Zemánková T. & Pokorný R. (2015): Historie těžby uhlí ve Vrbici u Doudleb nad Orlicí. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 239–252.

 

  Orlické hory a Podorlicko
2014 - 21/2

Sborník vlastivědných prací, brož. 99 s., černobílé fotografie a obrázky, ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-76-8, MK ČR E 22105
60,- Kč

 

Bartůšek V. (2014): Markéta Holubová, Marcela Suchomelová (eds.), Salve Regina, Mariánská úcta ve středních Čechách. - Orlické hory a Podorlicko, 21(2): 91-92.

Bartůšek V. (2014): Eva Semotanová a kol., Kladsko. Historickogeografický lexikon. - Orlické hory a Podorlicko, 21(2): 92-93.

Bartůšek V. (2014): Paginae historiae 22/2014 č. 2. Sborník Národního archivu. In memoriam PhDr. et Mgr. Vácslava Babičky. - Orlické hory a Podorlicko, 21(2): 94.

Czechowicz B. (2014): O italianizmach w architekturze drugiej połowy XVII i początków XVIII wieku w Górach orlickich i u ich podnóży. Uwagi w związku z najnowszymi publikacjami i rysującyymi się możliwościami dalszych badań. - Orlické hory a Podorlicko, 21(2): 11-46.

Kosař M. (2014): Výrov – hrad u Nového Města nad Metují. - Orlické hory a Podorlicko, 21(2): 65-70.

Lukášová K. (2014): Kladský sborník X., Trutnov. - Orlické hory a Podorlicko, 21(2): 98.

Lukášová K. (2014): Krkonoše – Podkrkonoší. Vlastivědný sborník, č. 21, Trutnov. - Orlické hory a Podorlicko, 21(2): 99.

Mazúch L. (2014): Hradecký gestapák Franz Liebl – nezvaný host v Javornici. - Orlické hory a Podorlicko, 21(2): 71-78.

Smyčka D. (2014): Hliněný slavík v Semaníně – nálezy a oživování tradice. - Orlické hory a Podorlicko, 21(2): 79-82.

Škoda J. (2014): Piaristické gymnasium v Rychnově – po sto letech znovu a jinak. - Orlické hory a Podorlicko, 21(2): 95-97.

Vinterová T. (2014): Josef Huppmann von Valbella – zakladatel cigaretového průmyslu a majitel velkostatku Solnice v letech 1867–1890. - Orlické hory a Podorlicko, 21(2): 47-61.

Vinterová T. & Jaroš K. (2014): Výstavy v Muzeu a galerii Orlických hor v roce 2014. - Orlické hory a Podorlicko, 21(2): 85-88.

 

 

  Orlické hory a Podorlicko
2014 - 21/1

Sborník vlastivědných prací, Brož. 208 s., černobílé fotografie a obrázky, ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-75-1, MK ČR E 22105
95,- Kč

 

Voškerušová H., Locker D. & Matějka V. (2014): Zámecký park a další zahradní úpravy v zámeckém areálu v Rychnově nad Kněžnou. - Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 11-60.

Bartůšek V. (2014): Výročí 300 let od narození hudebního skladatele Simona Kalouse pohledem dobových pramenů i vlastních žáků. - Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 61-82 .

Jiráková A. (2014): Opočenská sbírka z cest Josefa Colloredo-Mannsfelda. Část 2. – Sbírka africká. - Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 83-102.

Tejklová T. (2014): Mykoflóra PR Třebovské stěny. - Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 105-123.

Havlík V. (2014): Malíř a grafik Jiří Marbach. - Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 125-134.

Fuks J. (2014): Varhany Rychnovska (poslední část). - Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 135-193.

Beková M. (2014): Záhada měče z Lipovky. - Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 195-200.

Dragoun B. (2014): Setkání regionálních historiků již po čtvrté. - Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 201.

Dragoun B. (2014): Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů. - Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 202.

Šůla J. (2014): Recenze: Jindřich Hušák Cháborský, Čtyři roky mého života a moje cesta kolem světa 1914–1918. v legiích na východ Ruska přes Ameriku zpátky domů. - Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 205.

Šůla J. (2014): Václav Bartůšek, Osmý div světa. Fenomén gymnázia v Rychnově nad Kněžnou od založení do reforem Marie Terezie s přesahy na začátek 19. století. - Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 206-207.

 

  Orlické hory a Podorlicko
2013 - 20

Sborník vlastivědných prací, Brož. 415 s., černobílé fotografie a obrázky, ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-72-0
170,- Kč

 

Beková M. (2013): Archeologické nálezy z nejstaršího osídlení historické Dobrušky a Leštna. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 368–380.

Burešová A., Prausová R. & Doležal J. (2013): Floristický průzkum rybníků Rozkoš a Hlinský u Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou). - Orlické hory a Podorlicko, 20: 15–36.

Czechowicz B. (2013): Wohlgebaude kirchen czyli Broumowska grupa kościołów – nowoczesny barok czy barokowy historyzm. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 65–77.

Doležal J. (2013): Floristický průzkum lokality Rybník Machov u Rašovic. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 37–64.

Dragoun B. (2013): Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 402.

Dragoun B. (2013): Sýpka - muzeum Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách . - Orlické hory a Podorlicko, 20: 403–406.

Fuks J. (2013): Varhany Rychnovska (III. část). - Orlické hory a Podorlicko, 20: 165–261.

Halda J. (2013): Lišejníky NPP Babiččino údolí. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 281–311.

Hanzl M. (2013): Drobné církevní památky ve farnostech Nové Město nad Metují, Slavoňov a Nový Hrádek do roku 1848. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 79–93.

Havlík V. (2013): Karel Vlček. K osmdesátinám textilního odborníka, návrháře, pedagoga a výtvarníka. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 381–401.

Hulcová M. (2013): O rekonstrukci muzea krajky ve Vamberku s trochou historie. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 410–413.

Jiráková A. (2013): Opočenská etnografická sbírka v minulosti a dnes. Část 1. – Sbírka americká. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 95–112.

Kačírek A. (2013): In memoriam Miroslav Rotter (* 2. 5. 1933, † 22. 9. 2012. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 9–11.

Knobloch I. (2013): Oldřich Hlavsa (1909-1995) – typografická avantgarda a formativní Náchod. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 113–124.

Kosař M. (2013): Zákraví a Richmwald - místa beze jmen, jména bez míst. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 313–328.

Mazúch L. (2013): Rodina krále zlodějů z Pekla. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 125–162.

Pavlíčková T. & Jaroš K. (2013): Výstavy v Muzeu a galerii Orlických hor v roce 2013. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 407–409.

Ptáček J. (2013): Pavel Dusbaba (1805–1878) přítel rodiny Boženy Němcové, vrchní finanční komisař a ředitel Vrchního celního úřadu v Dobrušce. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 329–337.

Svobodová J. (2013): Proměny Brandýsa nad Orlicí v 2.pol.19. a poč.20. století – svědectví stavebního archivu. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 339–364.

Šůla J. (2013): Recenze: Ladislav Miček, Smrt panského písaře. Detektivní příběh z doby třicetileté války. Uhřínovice 2013, stran 208. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 415.

Tejklová T. (2013): Hradní kopec Litice mykoflóra Přírodní památky. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 263–279.

 

  Orlické hory a Podorlicko
2012 - 19

Sborník vlastivědných prací, Brož. 320 s., černobílé fotografie a obrázky, ISSN 0475-0640, ISBN 978-80-86076-52-1
160,- Kč


Gerža M. (2012): Nejvzácnější luční orchideje Orlických hor současnosti – Dactylorhiza sambucina, Pseudorchis albida a Traunsteinera globosa. – Orlické hory a Podorlicko, 19:13–27.
Burda T. (2012): Proměny hranic v krajině horního toku Divoké Orlice od roku 1742 až po Schengen. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 29–38.
Bartůšek V. (2012): Mikroregion ve víru kulturních vlivů raného novověku (Orlické hory a Podorlicko a jejich začlenění do sítě gymnázií, knihoven a lékáren v českých zemích v letech 1620–1778). – Orlické hory a Podorlicko, 19: 39–64.
Czechowicz B. (2012): Dzieje i kultura górnego odcinka doliny Dzikiej Orlicy w regionalnej historiografii – perspektywa „Kłodzka”. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 65–74.
Kosař M. (2012): Osídlování horního toku Divoké Orlice ve středověku. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 75–84.
Latocha A. (2012): Przemiany społeczno-gospodarcze i przyrodnicze doliny Dzikiej Orlicy w okresie powojennym. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 85–106.
Mazúch L. (2012): Kulturní a společenský život Františka hraběte Lützowa. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 107–122.
Šůla J. (2012): Údolí horního toku Divoké Orlice a problematika jeho minulosti v literatuře. Dosavadní stav a perspektivy dalšího bádání. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 123–150.
Škoda J. (2012): Ztracené údolí (Vývoj turistiky na horním toku Divoké Orlice). – Orlické hory a Podorlicko, 19: 151–166.
Čejková A. (2012): Louky Zaorlicka – bezlesí v údolí Divoké Orlice od Trčkova k Zemské bráně. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 169–185.
Dziedzic M. & Dziedzic G. (2012): Kościół św. Antoniego w Lasówce i jego budowniczy Paul Blau. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 187–194.
Dziedzic M. (2012): Niemieckie towarzystwa górskie w Górach Orlickich. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 195–200.
Martínek J. (2012): Geograf z Orlických hor Josef Pohl-Doberský. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 201–206.
Żochowska M. (2012): Efekty współpracy transgranicznej w dolinie Dzikiej Orlicy. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 207–222.
Tejklová T. (2012): Pozoruhodné druhy hub v údolí Divoké Orlice (Příspěvek k poznání mykoflóry CHKO Orlické hory). – Orlické hory a Podorlicko, 19: 225–234.
Halda J. P. (2012): Diverzita lišejníků v oblasti horního toku Divoké Orlice. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 235–266.
Jakoubková R. (2012): Revitalizace v údolí Divoké Orlice. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 267–275.
Brožková H. (2012): Podmalby ve světle barokních inventářů východočeské šlechty neboli exempla trahunt. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 277–280.
Beková M. (2012): Zpráva z archeologického výzkumu v roce 2012. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 281–284.
Beková M. (2012): Odešel archeolog Jiří Kalferst. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 285.
Kociánová J. (2012): Česko-polská spolupráce v oblasti Orlicka a Podorličí v rámci Euroregionu Glacensis. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 287–296.
Marek A. & Borkiewicz W. (2012): Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Dolinie Dzikiej Orlicy. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 297–309.
Czechowicz B. (2012): recenze: Romuald M. Łuczyński, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Czeskich. Sudety Zachodnie i Środkowe. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 313–314.
Křivohlávek J. F. (2012): recenze: Reprinty regionální (vlastivědné) a heraldické literatury. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 315–316.
Mertová P. (2012): recenze: Eduard Weiss – Na přástkách v Podorlicku. Pověsti a zkazky ze života lidu a z historie Podorlicka. – Orlické hory a Podorlicko, 19: 317–318.


 

  Orlické hory a Podorlicko
2011 - 18

Sborník vlastivědných prací, Brož. 336 s., barevné fotografie a obrázky, ISSN 0475-0640
100,- Kč


Řídkošil T. (2011): In memoriam Bohumil Moravec (* 28. 2. 1950 – † 28. 7. 2012). – Orlické hory a Podorlicko, 18: 6-9.
Bartůšek V. (2011): Druhý superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou P. Augustinus Odrobina a S. Monica (1674 - 1747). – Orlické hory a Podorlicko, 18: 11-30.
Čuláková K. (2011): Osídlení Sloupnicka před příchodem zemědělců. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 31-58.
Šůla J. (2011): Ze života a působení kněží podobojí v Dobrušce před třicetiletou válkou. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 59-99.
Kosař M. (2011): Neznámý hrad v Dobrušce na kresbě Aloise Beera. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 100-109, 211-217.
Pavlíčková T. (2011): Světlíkova tkalcovna na Bysterských dolech. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 110-124.
Ptáček J. (2011): Hejtman Rudolf Šlechtic Sagner – Habrovský Z Eisberku. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 125-130.
Křivohlávek (2011): Šlechtický rod Ságnerů z Eisbergu. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 131-135.
Fuks J. (2011): Varhany Rychnovska (II. část). – Orlické hory a Podorlicko, 18: 136-188, 218-227.
Kábrt V. (2011): Nekatolické církve na českém severovýchodě. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 189-195.
Hofman M. (2011): Zapomenutý básník Emil Šubrt. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 198-202.
Tejklová T. & Kramoliš J. (2011): Zajímavé nálezy hub z lesa „V Poustkách“ nedaleko Rychnova nad Kněžnou II. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 203-210.
Czechowicz B. (2011): Zapomniany krajobraz kulturowy doliny Dzikiej Orlicy w XVIII wieku. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 241-274.
Halda J. P. (2011): Zajímavé nálezy skalních lišejníků na Plačtivé skále u Pěčína. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 228, 276-278.
Prausová R. (2011): Přírodní památka Na bahně u Bělče nad Orlicí – vývoj flóry v období 1882-2012. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 279-314.
Slavík J. (2011): Neznámá veduta z Orlických hor. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 315-318.
Beková M. (2011): Na pomezí archeologie a etnografie. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 229-234, 319-323.
Hulcová M. (2011): Bienále české krajky Vamberk 2012. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 235-240, 234-325.
Smyčka D. (2011): Pozvánka na expozici Semanínská renesance. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 326.
Bartůšek V. (2011): Recenze: Iva Čadková – Magda Zahradníková, Berní rula. Sv. 15, Kraj Hradecký. Díl IV. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 328-329.
Bartůšek V. (2011): Recenze: Kolektiv autorů, Náboženské divadlo v raném novověku. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 329-330.
Bartůšek V. (2011): Recenze: Jiří Mihola (ed.), Na cestě do nebeského Jeruzaléma, Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 330-331.
Bartůšek V. (2011): Recenze: Josef Hejnic – Jan Martínek, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Enchiridion renatae poesis. 6. Dodatky A – Ž. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 331-332.
Křivohlávek J. F. (2011): Recenze: Zdeňka Kulhavá, Erbovní památky Novoměstska. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 332-334.
Křivohlávek J. F. (2011): Recenze: Jan Tydlitát (text) – Jaroslav Kos (fotografie), Rychnovské proměny – Procházka městem a okolím se starými pohlednicemi. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 334-335.
Slavík J. (2011): Recenze: Jiří Hás, Šlechtické rody na Rychnovsku. Stručné dějiny rodů s popisy jejich znaků a s genealogickými tabulkami. 2. doplněné a opravené vydání. – Orlické hory a Podorlicko, 18: 335-336.
Slavík J. (2011): Recenze: Antonín Balzer a švýcarská romantická veduta v uměleckých sbírkách kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. – Orlické hory a Podorlicko, 336.


 

  Orlické hory a Podorlicko
2010 - 17

Sborník vlastivědných prací, Brož. 312 s., barevné fotografie a obrázky
Realizováno za finanční pomoci Královéhradeckého kraje, ISSN 0475-0640
250,- Kč


Bartůšek V. (2010): Recenze: Markéta Holubová, Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556–1773. Biographical dictionary of musical prefects of the Jesiut order aktive in Bohemia, Moravia and Silesia. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 305–306.
Bartůšek V. (2010): Recenze: Jaroslav Šůla, Rokytnice v Orlických horách a Mauschwitzové von Armenruh. OFTIS. Ústí nad Orlicí. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 304–305.
Bartůšek V. (2010): Recenze: Jaroslav Šilar, Dějiny města Ústí nad Orlicí od počátků do druhé poloviny 17. století. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 303.
Bartůšek V. (2010): První superior piaristické koleje v Rychnově nad Kněžnou P. Tobias Thomas Jelínek a S. Elia (1668–1720). – Orlické hory a Podorlicko, 17: 83–98.
Bartůšek V. (2010): Recenze: Silesia Picta. Veduty slezských měst a staré mapy Slezska. Panoramy miast ślaskich i mapy Ślaska. Katalog výstavy. Editor Jiří Glonek a red. rada. Autoři katalogových hesel Jiří Glonek, Miroslava Koćwin a Rostislav Krušínský. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 306–307.
Beková M. (2010): Kostelecká cihelna – výzkum příkopů. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 289–297.
Fuks J. (2010): Varhany Rychnovska. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 164–182, 195–277.
Gerža M. (2010): Rosnatka okrouhlolistá(Drosera rotundifolia)v Orlických horách. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 133–146.
Hofman M. (2010): Místní a pomístní názvy Dobrého a přilehlého okolí. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 65–82.
Hulcová M. (2010): Bienále české krajky ve Vamberku. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 184, 285–287.
Málková J. a Málek K. (2010): Floristicky zajímavé lokality Pod Vodárnou a Hektárek u obce Ostrov na Lanškrounsku. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 47–64, 161–162.
Mertová P. (2010): Periodikum Textil v muzeu. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 298–299.
Novotný M. (2010): Matriky z Orlických hor a Podorlicka na internetu. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 285.
Pavlíčková T. (2010): Příspěvek k dějinám Továrny na železné zboží A. Fáborský, spol. s r. o. do roku 1945 ve světle archivního fondu firmy. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 183, 185–194.
Prausová R. (2010): Lokality hlízovce Loeselova (Liparis loeselii) v Královéhradeckém kraji. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 147–159.
Redakce (2010): PhDr. Ladislav Hladký, CSc. – Osobní bibliografie od roku 1965. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 11–44.
Slavík J. (2010): Za Ladislavem Hladkým. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 9–10.
Smyčka D. (2010): Tanec Der Schirmerdorfer – Semaníňák. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 278–280.
Šafářová A. (2010): Osobní fond PhDr. Hana Hynková. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 283.
Škoda J. (2010): Recenze: Druhá knížka o Babičce (Jaroslav Šůla: Marie Magdalena Novotná-Čudová, Doba, krajina, rodina. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 307–312.
Tejklová T. a Kramoliš J. (2010): Zajímavé nálezy hub z lesa „V Poustkách“ nedaleko Rychnova nad Kněžnou. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 128–132, 163.
Voškerušová H. a Šůla J. (2010): Trčkov – zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda. – Orlické hory a Podorlicko, 17: 99–126.


 

  Orlické hory a Podorlicko
2009 - 16

Sborník vlastivědných prací, Brož. 322 s., fotografie a obrázky, ISSN 0475-0640
150,- Kč


Bartůšek V. (2009): Kolovratský dar pražské piaristické knihovně z roku 1753. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 129–142.
Bartůšek V. (2009): Recenze: Jiří Frýzek, Ze světa pověstí, pohádek a příběhů. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 301–302.
Bartůšek V. (2009): Recenze: Josef Lukášek, Pohádky Orlických hor 2. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 302.
Bartůšek V. (2009): Recenze: Jiří Mach, Příběhy ze starých listin. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 303–304.
Beková M. (2009): Archeologické nálezy z rychnovského pivovaru. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 239–248.
Halda J. P. & Palice Z. (2009): Zajímavé nálezy tří sladkovodních druhů lišejníků ze Zemské brány. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 283–289.
Hladký L. (2009): Recenze: Jiří Mach, Příběhy ze starých listin. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 304–306.
Hladký L. (2009): Recenze: Tereza Pavlíčková, Malé mechanické tkalcovny v povodí Zlatého potoka v Orlických horách. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 307–309.
Hladký L. (2009): Recenze: Vlastenectví, církev a společnost v proměnách 19. a 20. století. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 310–314.
Hladký L. (2009): Recenze: Jaroslav Šůla, Sen o ratibořickém dětství; osudy předobrazů postav z Babičky Boženy Němcové. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 314–316.
Hladký L. (2009): Recenze: Jiří Mach a kolektiv, Dobruška. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 316–318.
Hladký L. (2009): Recenze: Jan F. Křivohlávek, Znaky, vlajky, pečeti a správní vývoj obcí okresu Ústí nad Orlicí. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 319–320.
Hofman M. (2009): Místní a pomístní názvy Hlinného, Sekyrky a přilehlého okolí. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 173–190.
Hofman M. (2009): Recenze: Jiří Hostinský, Pomístní jména na katastru města Vamberk. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 321–322.
Horák J. (2009): Ohrožený brouk Štítonoš omanový (Cassida murraea, Coleoptera, Chrysomelidae) v Pardubickém kraji. Poznámky k rozšíření, bionomii, chování a stanovištním nárokům. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 290–294.
Kosař M. (2009): Středověká kolonizace na horním toku Bělé v Orlických horách. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 67–108.
Křivohlávek J. F. (2009): Žamberský notář Jindřich Karel rytíř Kopetz (Kopec) a jeho rod. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 161–169.
Málková J. & Jedličková M. (2009): Vliv obhospodařování na druhové složení luk v Jahodově u Rychnova nad Kněžnou. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 9–28.
Oppeltová J. & Slavíková V. (2009): Košťálova farní knihovna pro lid ve Skuhrově. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 109–128.
Otavová M. (2009): Autoři portrétů majitelů panství Žamberk z rodu Parishů. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 29–44.
Pižl J. (2009): Dějiny převorství Orlík v Klášterci nad Orlicí. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 45–66.
Slavíková V. (2009): Zámecký kostel Nejsvětější trojice v Rokytnici v Orlických horách III. Mobiliář a vnitřní vybavení kostela. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 191–238.
Tomáš Z. (2009): Dějiny JZD v Pekle nad Zdobnicí v letech 1953–1963. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 249–280.
Urbánek R. (2009): Technologické vybavení mlýnů na příkladech z okresu Rychnov nad Kněžnou. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 143–160.
Vích D. (2009): Nález bronzového náramku z k. ú. Lukavice u Žamberka. – Orlické hory a Podorlicko, 16: 295–298.


 

  Orlické hory a Podorlicko
2008 - 15

Sborník vlastivědných prací, Brož., 301 s., fotogr. a obr., ISSN 0475-0640
ROZEBRÁNO


Bartůšek V. (2008): Recenze: Milan Skřivánek, K osvícenskému pojetí a výuce ve světle rukopisů piaristické koleje v Litomyšli. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 277–279.
Bartůšek V. (2008): Recenze: Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce, 4, S – Ž, Sv. I. S – T, Sv. II. U – Ž, zpracoval autorský a redakční kolektiv, vedoucí redaktor Luboš Merhaut. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 279–281.
Beková M. & Němec J. (2008): „Nově“ objevené pohřebiště kultury popelnicových polí v Rychnově n. Kn.. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 249–254.
Dragoun B. (2008): PhDr. Rudolf Zrůbek. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 7–12.
Fuks J. (2008): Dobrušské varhany. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 71–98.
Halda J. P. (2008): Historie lichenologického bádání v Orlických horách a na Králickém Sněžníku. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 141–164.
Hladký L. (2008): Recenze: Helena Brožková (ed.) a kol, Daniel a Ignác Preisslerové. Barokní malíři skla a porcelánu. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 281–285.
Hladký L. (2008): Recenze: Jiří Lach (ed.), Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny (Studie a edice). – Orlické hory a Podorlicko, 15: 285–288.
Hladký L. (2008): Recenze: Josef Ptáček – Jaroslav Šůla, České sklářské podnikání v orlických horách a údajná „čechizace“ „německého“ regionu. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 288–291.
Hofman M. (2008): Příspěvek k poznání řemesel v obci Hlinné na Dobrušsku. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 53–70.
Jaroš K. (2008): K výstavě o ikonografických památkách města Rychnova. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 271–274.
Kroupová J., Oppeltová J. & Slavíková V. (2008): Prameny k poutnímu místu Vraclav u Vysokého Mýta Kniha zázračných uzdravení z let 1738–1811. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 217–246.
Křivohlávek J. F. (2008): Heřman z Rychnova (Hermannus de Richenawe) – bratr nebo syn Viléma z Drnholce?. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 165–168.
Křivohlávek J. F. (2008): Recenze: Josef Ptáček, 15 let společnosti Servisbal Obaly 1993–2008 a stručná historie podnikání v Dobrušce 1870–1948. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 291–292.
Křivohlávek J. F. (2008): Recenze: Jiří Frýzek (text)– Lubomír Imlauf (fotografie), Rychnov nad Kněžnou 1258 – 2008. 750 let od první písemné zmínky. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 293–294.
Málková J. (2008): Flóra a vegetace v okolí lomu v Javornici u Rychnova nad Kněžnou. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 13–52.
Mertová P. (2008): Recenze: Jindřich Francek, Já jsem se dopustila – sexuální delikty ve východních Čechách 16.–18. století. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 295.
Mertová P. (2008): Recenze: Jiří Poslední a kol., Jaroslav Kocian 125 let. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 295–296.
Mertová P. (2008): Recenze: Antonín Ludvík, Pověsti a památnosti Rychnova nad Kněžnou. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 296.
Mertová P. (2008): Recenze: Josef Lukášek (text) – Jarmila Haldová (ilustrace ), Korunka princezny Kačenky. Pohádkové příběhy z Orlických Hor. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 296–297.
Mertová P. (2008): Recenze: Kamil Moravec (red.), Alois Kněžek a Emil Vonduš, Rodové paměti v Kunčicích. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 297.
Moravec B. (2008): Mineralog – PhDr. Zdeněk Jaroš. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 263–269.
Musil F. (2008): Otázky kolem počátků hradu Potštejna neboli může být rok 2009 rokem 750. výročí první písemné zprávy o Potštejně. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 207–216.
Slavík J. (2008): Rychnov nad Kněžnou – poznámky k urbanistickému vývoji, charakteru zástavby a ikonografii města. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 255–262.
Slavíková V. (2008): Zámecký kostel Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách II. Historie a stavební vývoj zámeckého kostela. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 169–205.
Voškerušová H. (2008): Profesor Karel Kopecký (1852−1920). – Orlické hory a Podorlicko, 15: 107–138.
Voškerušová H. (2008): Recenze: Jiří Šebánek, Harmonie v rostlinách. O botanické škole Rudolfa Dostála. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 298–301.
Zichová J. (2008): Josef Erben – východočeský rodák a pražský statistik. – Orlické hory a Podorlicko, 15: 99–106.


 

  Orlické hory a Podorlicko
2007 - 14

Sborník vlastivědných prací, Brož. 439 s., fotografie a obrázky, ISSN 0475-0640
160,- Kč


Bartůšek V. (2007): Berní rula. Sv. 34, Kladsko. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 419-420.
Bartůšek V. (2007): Josef Rodr, Cestovatelé a dobrodruzi Pardubického kraje. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 418-419.
Bartůšek V. (2007): Jiří Frýzek, Ze starých kronik. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 416-417.
Bartůšek V. (2007): Jan Halada, Encyklopedie českých nakladatelství 1949 – 2006. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 415-416.
Bartůšek V. (2007): Významný rychnovský piarista - řádový provinciál P. František Friese a S. Gerardo. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 51-84.
Bek T. (2007): Nálezy z výzkumu v tiskárně v Kostelci nad Orlicí. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 349-356.
Beková M. (2007): Záchranný archeologický výzkum v Žamberku na náměstí. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 357-362.
Červinka J. (2007): Učitel Josef Smrtka, oganizátor učitelstva a jeho „Škola našeho venkova“ (K 150. výročí jeho narození). – Orlické hory a Podorlicko, 14: 85-93.
Fetters A. (2007): Václav Černý – otec. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 411-412.
Flídr A. (2007): Osudy Kostelce nad Orlicí ve 14. století. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 401-410.
Fuks J. (2007): Rokytnické varhany. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 115-200.
Haldová Š., Halda J. P. a Hladký L. (2007): Výběrová bibliografie prací Václava Matouše. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 21-29.
Havlová M. (2007): Ing. Alois Čapek a jeho kronika Týniště nad Orlicí. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 95-114.
Hladký L. (2007): In Memoriam Václav Matouš (20. 11. 1933 – 22. 6. 2007). Vzpomínky na přítele a kolegu. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 7-20.
Hladký L., Ptáček J. a Slavík J. (2007): Martin Šandera, Páni z Dobrušky a z Opočna, Kolonizátoři, dvořané a válečníci. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 430-435.
Hofman M. (2007): Ke strategii a organizaci povstání na trčkovských panstvích roku 1628. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 285-298.
Kačírek A. (2007): Dva nové druhy zavíječů (Lepidoptera: Pyralidae) v Podorlicku. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 228-230.
Křivohlávek J. (2007): F. Zapomenutý hřbitov v Solnici. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 299-304.
Matouš V. (2007): Zpřístupnění části farních kronik badatelské veřejnosti. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 363-376.
Mertová P. (2007): Hana Hácová, Podměstí: tradiční stavitelství v Ústí nad Orlicí. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 425.
Mertová P. (2007): Martin Šebela, Zmizelá Česká Třebová. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 424-425.
Mertová P. (2007): Holendová Radka, Pavel D. Vilímek: Album starých pohlednic - Orlické hory a Podorlicko (Album alter Ansichtskarten vom Adlergebirge und seinem Vorland). – Orlické hory a Podorlicko, 14: 423-424.
Mertová P. (2007): Marie Hulcová, Krajky z nitě života Marie Sedláčkové-Serbouskové. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 422-423.
Mertová P. (2007): Frýzek Jiří, Homolka Vladimír, Loukota Václav, Jan Tydlitát - Betlémy a betlémáři Orlických hor: výstavy betlémů v Rychnově nad Kněžnou. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 421.
Mertová P. (2007): Domácká výroba krajek v 19. a 1. polovině 20. století na Vamberecku. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 377-400.
Podzimková K. (2007): Lidová architektura v Javornici. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 201-225.
Slavík J. (2007): Marie Otavová, Jiří Slavík: Obrazy z panství Žamberk – soubor litografií Martina Tejčka. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 439.
Slavík J. (2007): Bohumír Dragoun, Příběhy hradu Potštejna. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 438.
Slavík J. (2007): Bohumír Dragoun, Vilém Kratochvíl, Vincenc Streit, M. Cimfl: Potštejn. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 437-438.
Slavík J. (2007): Jan Antonín Harbuval a Chamaré, Popis dobývání pokladu na Tempelbergu v letech 1771, 1772 a 1773. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 437.
Slavík J. (2007): Vilém Kratochvíl, Potštejn pod erbem rodu Harbuval Chamaré. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 436-437.
Slavík J. (2007): Lanškrounsko, vlastivědný sborník Městského muzea Lanškroun. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 435-436.
Slavíková V. (2007): Zámecký kostel Nejsvětější Trojice v Rokytnici v Orlických horách I.. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 305-322.
Vaníčková E. (2007): Zemská brána v Orlických horách. Geomorfologický vývoj v oblasti se zaměřením na údolí Divoké Orlice. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 33-50.
Vích D. a Urbánek R. (2007): Augustin Andrle, Města a obce Vysokomýtska. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 426-430.
Voškerušová H. (2007): Od přírodovědecky cenných lokalit Častolovicka k místním a pomístním názvům II. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 231-284.
Žlábková L. (2007): Historie ličenského mlýna č.p. 57. – Orlické hory a Podorlicko, 14: 323-345.


 

  Orlické hory a Podorlicko
2005 - 13

Sborník vlastivědných prací, Brož. 376 s., fotografie a obrázky, ISBN: 80-86076-40-74
85,- Kč


Bartoš A. (2005): Pomístní názvy Peklo. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Bartoš A. & Mimra A. (2005): Pomístní názvy Vamberk – katastr Merklovice. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Bouzová Z. (2005): Lékárenská minulost Rychnovského okresu. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Brichová A. (2005): Zpráva o výzkumu současného stavu lidové architektury v obci Valské Doly. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Červinka J. (2005): Bernard Janeček, rodák z Borohrádku - jeden z duchovních vůdců slovenského povstání v letech 1848-1849. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Dragoun B. (2005): Archeologický výzkum Kunštátské kaple. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Dragoun B. (2005): Zaniklé feudální sídlo v poloze Na zámečku či V sádí v katastru obce Sendraž, okres Náchod. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Dvořáček B. (2005): Eva Koudelková, Nové Město nad Metují v pověstech a vyprávěních. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Fetters A. (2005): K Stému výročí narození prof. Václava Černého. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Flídr A. (2005): Dějiny archeologického bádání na Podorlicku. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Fuks J. (2005): Rychnovské Varhany. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Halda J. P., Palice Z. & Peksa O. (2005): Tři pozoruhodné nálezy lišejníků z podhůří Orlických hor. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Hanáková J. (2005): Zpráva z terénního výzkumu lidových staveb v Bačetíně. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Harvilko J. (2005): Hana Hynková, Lidové tkaniny v oblasti Orlických hor. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Hégr . & Slavíková V. (2005): Kunštátská kaple Navštívení Panny Marie. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Káda Z. (2005): Poznámky k avifauně Orlických hor. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Kořán I. (2005): Chvála pátera Josefa Ehrenbergera a jeho tichá polemika s dneškem. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Křivohlávek J. F. (2005): Libor Koldinský a kol., Týniště nad Orlicí město v lesích, historie slovem i obrazem. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Křivohlávek J. F. (2005): Šlechtické rody na Rychnovsku. Jiří Hás. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Křivohlávek J. F. (2005): Erb a pečeť Hynka (Ignáce)Jetřicha Vitanovského z Vlčkovic. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Likovský Z. & Rathouský V. (2005): Jména ulic a náměstí Opočna. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Mach J. (2005): Josef Johanides, Knihovna Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou 2003. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Mach J. (2005): Jarmila Haldová, Sedloňovský almanach 2004. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Mach J. (2005): Jiří Nedomlel, Skuhrov nad Bělou – 725 let (1279 – 2004). – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Málková J. (2005): Současný stav vybraných botanicky zajímavých lokalit v širším okolí Rychnova nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Marek S. (2005): Slivkové ze Slivic. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Matouš V. (2005): Pamětní kniha fary v Bílém újezdě z let 1836-1989. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Mertová P. (2005): 700 let obce Čermná. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Mertová P. (2005): J. Mařík a kol., Tady žijeme. Verměřovice a jejich proměny. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Mertová P. (2005): Stanislav Adamec, Petrovice 1304 – 2004. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Mertová P. (2005): M. Macháčková, Obec Rudoltice 1304-2004. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Mertová P. (2005): Výstava Na cukr - Na kafe. Textilní výroba v Orlických horách. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Mertová P. (2005): Betlémářství v Orlických horách na začátku 21. století. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Moravec L. (2005): Významný krajinný prvek Chlum u Dobrušky. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Nesejt F. (2005): Lyrik barvy Miloslav Hégr. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Pokorný R. (2005): Přehled paleontologické literatury mající vztah k regionu Podorlicka za posledních osm let. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Pokorný R. (2005): Studium ichnofosilií (fosilních stop po činnosti organismů) v sedimentech svrchní křídy na Rychnovsku. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Poláček K. (2005): Včela Andrena fulva Müller,1776, ve východních Čechách. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Rotter M. (2005): Vaky a vakonoši. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Rybníček M. & Mrkvica D. (2005): Dendrochronologické datování lidových truhel. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Slavík J. (2005): Stanislav Adamec, Město Kyšperk a jeho obyvatelé v 17. – 20. století. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Slavík J. (2005): Anonym, Kalendárium významných událostí města Žamberka. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Slavík J. (2005): Václav Šplíchal, Historie a současnost podnikání na Rychnovsku. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Slavík J. (2005): Lanškrounsko, vlastivědný sborník Městského muzea Lanškroun. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Slavík J. (2005): Marie Macková, Jan Vogel, Výprachtice04–2004. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Slavík J. (2005): Dodatek k Výroční zprávě Národního památkového ústavu v Pardubicích za rok 2003. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Slavík J. (2005): Východočeské listy historické 2002/2003/2004. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Slavík J. (2005): Josef Klempera, Vodní mlýny v Čechách VI. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Slavík J. (2005): Jaromír Baborák, Smírčí kříže z okolí Chocně. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Slavík J. (2005): Miroslava Cejpová, Choceňské hrady. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Slavík J. (2005): Radim Urbánek, Dřevo, hlína, opuka, Lidové stavitelství na Vysokomýtsku. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Slavík J. (2005): Václav Šplíchal, Jaroslav Šůla, Křehká krása z Orlických hor a Podorlicka. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Slavík J. (2005): Václav Šplíchal, Marie Otavová, Člověk a dřevo v orlickém a podorlickém kraji. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Ulrych A. (2005): Hasičská župa pohoří Orlického č. 7. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Vích D. (2005): Ojedinělý neolitický nález z Rychnovska. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Volf V. (2005): Husice rezavá (Tadorna ferruginea) – vzácný host v Dobrušce. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Voškerušová H. (2005): Od přírodovědecky cenných lokalit Častolovicka k místním a pomístním názvům I. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.
Žlábková L. (2005): Antonín Truhlář (1849 – 1908), literární historik, editor humanistické literatury. – Orlické Hory a Podorlicko, 13.


 

  Orlické hory a Podorlicko
2003 - 12

Sborník vlastivědných prací, Brož. 215 s., fotografie a obrázky, ISBN 80-86076-33-4
50,- Kč


Bouza E. (2003): Václav Štěch - zapomenutý revolucionářa spolupracovník Adama Mickiewicze. – Orlické Hory a Podorlicko, 12.
Fidler V. (2003): Z historie Rabštejnské stezky a okolí bratrského kostelíka v Kostelci nad Orlicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 12.
Frýzek J. (2003): Mistr Mařík Rvačka. – Orlické Hory a Podorlicko, 12.
Hégr J. (2003): Ing. Jiří Porkert 19. 2.1936 - 8.2. 2002. – Orlické Hory a Podorlicko, 12.
Hégr J. (2003): Jiří Dvořák 30.6. 1918 -13. 11. 2001. – Orlické Hory a Podorlicko, 12.
Hégr J. (2003): Čtyřicet let Rampušákovy tradice v Deštném v Orlických horách. – Orlické Hory a Podorlicko, 12.
Koudelková E. (2003): Německé pověsti z Orlických hor v knize Grossmutter erzahlt. – Orlické Hory a Podorlicko, 12.
Likovský Z. (2003): Pivovary okresu Rychnov nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 12.
Likovský Z. & Rathouský V. (2003): Místní a pomístníjména Opočna. – Orlické Hory a Podorlicko, 12.
Sedláček M. (2003): Pomístní názvy obce Záměl. – Orlické Hory a Podorlicko, 12.
Voškerušová H. (2003): Fytogeograficky významné druhy regionu Orlických hor a Podorlicka. 1. Kozinec písečný (Astragalus arenarius L.). – Orlické Hory a Podorlicko, 12.
Votavová M. (2003): Žamberská zámecká kapela a její instrumentář. – Orlické Hory a Podorlicko, 12.
Vychytilová P. (2003): Svatební oděvy vjednotlivých částech Letohradu v 18-19. století. – Orlické Hory a Podorlicko, 12.


 

  Orlické hory a Podorlicko
2001 - 11 (Opočenský sborník)

Sborník vlastivědných prací, Brož. 222 s., fotografie a obrázky, ISBN 80-86076-28-8
50,- Kč


Beková M. (2001): Drobné archeologické nálezy z Ústí nad Orlicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Brandejs Č. (2001): Opočno ve výuce dějepisu. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Fidler V. (2001): Přehled činnosti Klubu rodáků a přátel města od jeho založení. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Frank T. (2001): Giesshübel im Adlergebirge im Internet und auf CD-ROM. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Frýzek J. (2001): Chrudimská premiéra Prokopovy divadelní společnosti. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Hladký L. (2001): Několik poznámek k počátkům města Dobrušky a jejímu opevnění. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Jan Pavel (2001): Časopis Novodobé fortifikace. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Jirák M. (2001): Otázky kladené Žerotínskému epitafu. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Koudelková E. (2001): Lidové pověsti z Ústeckoorlicka. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Láska J. (2001): Přehled prací k dějinám města Opočna a Opočenska. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Láska J. (2001): Jubilejní vzpomínka na významného českého vědce, historika PhDr. Václava Černého, zakladatele čs. zemědělských archivů a tvůrce dějin českého venkova. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Láska J. (2001): O založení pobočky St. archivu zemědělského v Praze na Opočně. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Lokvenc T. (2001): Opočenský zámecký park. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Mareš V. & Peška R. (2001): Myslivost na Opočensku. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Mareš V. & Peška R. (2001): Lesy a lesní hospodářství na Opočensku. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Mareš V. & Peška R. (2001): Historický vývoj města Opočna. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Matouš V. (2001): Velká selská rebelie na opočenském panství roku 1628. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Matouš V. (2001): Pamětní kniha fary v Rybné nad Zdobnicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Musil F. (2001): Zamyšlení nad nejstaršími dějinami a podobou Opočna. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Peška R. (2001): Vývoj městské správy Opočna. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Pokorný R. (2001): Paleontologická studie lokality Solnice. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Ptáček J. (2001): Opočen (Opočno) a Leštná (Dobruška), hradiště (hrad) a trhová ves (město) a jejich vztahy v 11.–14. století. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Rodr J. (2001): Dallas, Dobruška, Kosmos, Opočno … FK 1871–1957 atd. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Skopal M. (2001): Patrimoniální archiv Colloredo-Mannsfeldů v Opočně. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Slavík J. (2001): K Urbanismu Opočna do 18. století a stavebnímu vývoji hradu. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Sokol K. & Hégr J. (2001): 80 let Jiráskovy horské cesty. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Voškerušová H. (2001): Podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa L.) u Opočna. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Voškerušová H. (2001): Starč u Běstvin – opomíjená lokalita teplomilné vegetace. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.
Zrůbek R. (2001): Podíl Opočenska v lidové duchovní kultuře Podorlicka. – Orlické Hory a Podorlicko, 11.


 

  Orlické hory a Podorlicko
2000 - 10

Sborník vlastivědných prací, Brož. 320 s., fotografie a obrázky, ISBN 80-86076-23-7
105,- Kč


Bartůšek V. (2000): Zahrady Rychnovska v encyklopedii. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Bartůšek V. (2000): Zachycení dějin rychnovského regionu v knihách nakladatelství Libri o českých dějinách. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Bartůšek V. (2000): Rychnovská piaristická kolej ve světle řádových vizitací (1714-1778). – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Baštecká L. (2000): Jan Sekavec z Opočna - básník revolučních let 1848-1849. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Beková M. (2000): V. Vokolek, Východočeská halštatská pohřebiště. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Brandejs Č. (2000): Stopami dějin Náchodska 5. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Brandejs Č. (2000): Profesor Jan Juránek zůstane ve vzpomínkách s námi. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Daňkovská D. (2000): Zita Zemanová, Třebechovický Proboštův betlém. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Daňkovská D. (2000): Rudolf Zrůbek, Vánoční jesličky. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Dvořáček B. (2000): Jan Burgermeister (1838-1918) starosta a poštmistr v Novém Městě nad Metují a jeho rod. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Fiedler V. (2000): Rod J. A. Komenského a historie Jednoty bratrské v Kostelci nad Orlicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Frýzek J. (2000): Zahraniční angažmá Josefa Aloise Prokopa. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Harvilko J. (2000): Bohumír Smutný, Loscani a Chamaré o východočeském plátenictví. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Hégr J. (2000): Rndr. Jan Porkert (6.9.1934-26.9.2000). – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Hégr J. (2000): Kačenčiny hory. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Hladký L. (2000): Vladimír Svatoň, Rohenice. Malá zemědělská vesnice na pozadí společenských změn od roku 1848 vrcholícího kolektivizací. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Horák A. (2000): Přehled literatury o čs. opevnění 1935-1938 bezprostředně se týkající rychnovského okresu. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Hudousek P. (2000): Martin Ráboň a kolektiv, Dělostřelecká tvrz Hanička z let 1936-1938. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Hulcová M, Lerchová A. & Pivcová J. (2000): Zpráva o výzkumu současného stavu krajkářství na Vamberecku, který provádělo Muzeum krajky Vamberk v letech 1997-1999. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Hulman V. (2000): Co je, k čemu je a jak se pracuje s GISem. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Hynková H. (2000): Koželužské řemeslo v oblasti Orlických hor. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Hynková H. (2000): Tkalcovské nářadí a práce s ním v Orlických horách a Podorlicku. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Jaroš K. (2000): Dvě nové publikace o ústeckých betlémech. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Jiří D. (2000): Ing. Karel Kopecký, DrSc. (1933-1998). – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Juza Josef (2000): František Kryštof, Loutna z mříží a jiné verše. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Křivohlávek J. F. (2000): Marie Macková, Věra Sekotová, Ústecká radnice a městské dějiny (od feudalismu k novodobé společnosti). – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Likovský Z. & Rathouský V. (2000): Opočenské účelové známky. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Lukášek J. (2000): Eva Koudelková, Z dávných časů a Literární ztvárnění lidových pověstí z Náchodska - nové regionální publikace. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Mach J. (2000): Přehled publikací, vydaných Městským muzeem v Dobrušce v letech 1990-2000. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Mach J. (2000): Eva Melmuková, Patent zvaný toleranční. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Mareš V. (2000): Padesát let Výzkumné stanice pro pěstování lesů v Opočně. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Matouš V. (2000): Karel Petr, Vyprávění o zašlých časech rodného kraje. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Matouš V. (2000): Nezdařená rekvizice zvonu v Častolovicích za 1. světové války. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Musil F. (2000): Radim Dušek, Lanšperská kaple Nanebevzetí Panny Marie. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Musil F. (2000): Několik poznámek ke starším dějinám Podorlicka. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Otavová M. (2000): Eduard Albert ve službách člověku aneb publikace Františka a Vlasty Pírkových - Eduard Albert. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Peregrin J. & Juza J. (2000): Kniha památní Františka Švece z Debřec. – Orlické hory a Podorlicko, 10.
Pivcová J. (2000): PhDr. Hana Hynková, CSc.. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Plánská B. (2000): V. Petrbok - R. Lunga - J. Tydlitát, Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Podávková R. (2000): Radovan Dvořák, Choceň - patnáct kapitol z dějin města. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Ptáček J. (2000): Tělovýchova a sport v Kostelci nad Orlicí do roku 1945. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Sekotová V. (2000): Antonín Špindler, Pod Suchým vrchem. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Sekotová V. (2000): Josef Tříška, Podorlicko a literatura. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Sekotová V. (2000): Radim Dušek - Libor Kubišta - Petr Žitný, Pohádky lanšperského hradu. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Sekotová V. (2000): Literáti v Ústí nad Orlicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Skalická H. (2000): Jiří Cihlář, Jak se dříve mluvívalo v textilních továrnách. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Slavík J. (2000): Dušan Josef, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Slavík J. (2000): Pavel Zahradník, Santini na opočenském a sadovském panství. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Slavík J. (2000): Ivana Maxová, Vratislav Nejedlý, Pavel Zahradník, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře na okrese Rychnov nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Slavík J. (2000): Mojmír Horyna, Neznámé barokní plány rajhradského kláštera a pozdní dílo Jana Blažeje Santiniho. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Slavík J. (2000): Jana Oppeltová, Zednický mistr Carl Antoni Reina a jeho podíl na barokní architektuře Čech a Moravy. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Šimek T. (2000): Vlastivědný sborník 10.. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Šplíchal V. (2000): Tři svazky Kladského sborníku - znovunavrácení kladské historie českým dějinám. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Šůla J. (2000): Rudolf Zrůbek, Památkářova zpověď (Neznámí kameníci z Orlických hor a Podorlicka). – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Šůla J. (2000): Marie Borkovcová, Václav Šplíchal, Z historie sklářství na pomezí Čech a Moravy. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Šůla J. (2000): Zdeněk Šebesta, Genealogické a heraldické památky v Rokytnici v Orl. horách. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Šůla J. (2000): 75letý Jiří Merganc. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Šůla J. (2000): Životní jubileum Rudolfa Zrůbka. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Volf V. (2000): O Kormoránu velkém (Phalacrocorax carbo) na Opočensku a jinde. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Zrůbek R. (2000): JuDr. Zdeněk Šebesta in memoriam. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.
Zrůbek R. (2000): Deskové oltářní archy 15.-17. století. – Orlické Hory a Podorlicko, 10.


 

  Orlické hory a Podorlicko
1999 - 9

Sborník vlastivědných prací, Brož. 248 s., fotografie a obrázky, ISBN 80-86076-19-9
60,- Kč


Brandejs Č. (1999): Josef Ptáček: Historie měšťanského domu čp. 17, sídla ředitelství akciové společnosti Elman v Dobrušce. – Orlické hory a Podorlicko, 9.
Brandejs Č. (1999): Josef Ptáček: Historie cukrovarnictví regionu cukrovaru v Českém Meziříčí. – Orlické hory a Podorlicko, 9.
Čáp J. (1999): Bohumil Dvořáček: Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují. – Orlické hory a Podorlicko, 9.
Dragoun B. (1999): Zaniklé středověké osady na panství Nové Město nad Metují. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Frýzek J. (1999): Založení První divadelní společnosti pro venkov divadelního ředitele J. A. Prokopa. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Hadač E. (1999): Lidová jména rostlin ve východních Čechách. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Hégr J. (1999): Rampušák. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Hégr J. (1999): Památky na hřebenech Orlických hor. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Holiš J. (1999): Příspěvek k poznání vážek (Odonata) Žamberka a okolí. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Hynková H. (1999): O soukenících v Podorlicku, jejich nářadí a zásobách zboží podle některých starých pramenů. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Jelínek J. & Voda J. (1999): Drabčíci Orlických hor a Podorlicka (Coleoptera, čeleď Staphylinidae), podčeledi Staphylininae, tribu Philonthini. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Křivohlávek J. F. (1999): Popis pečetí vesnic na panství Rokytnice v Orlických horách. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Láska J. (1999): Někdejší Opočensko a jeho obyvatelé v urbářích panství ze XVI. až XVII. století. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Láska J. (1999): František Musil - Ladislav Svoboda: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Kněžnou. – Orlické hory a Podorlicko, 9.
Likovský Z. (1999): Účelové známky v Kostelci nad Orlicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Matouš V. (1999): Dobrušské zvony. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Moravec B. & Pauliš P. (1999): Chemismus nerostů taktitu z Litic nad Orlicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Oppeltová J. (1999): Historie poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Paleček M. (1999): O sklech ze zaniklých skláren v Orlických horách. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Redakce (1999): Oznámení o nových publikacích. – Orlické hory a Podorlicko, 9.
Slavík J. (1999): Dva renesanční kostely z Opočenska. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.
Šůla J. (1999): Josef Polák: Rok narození a otázka školních docházek Boženy Němcové.(Nynější stav výzkumu). – Orlické hory a Podorlicko, 9.
Zrůbek R. (1999): Slova loučení. – Orlické Hory a Podorlicko, 9.


 

  Orlické hory a Podorlicko
1996 - 8

Sborník vlastivědných prací, Brož. 322 s., fotografie a obrázky, ISBN 80-900902-4-9
40,- Kč


Bartůšek V. (1996): Tříška J.: Latinitas Bohemica, výbor zlatinské literatury českých zemí. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Bartůšek V. (1996): Miscellanea oddělení rukopisů astarých tisků Národní knihovny v Praze. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Bartůšek V. (1996): Litomyšl - duchovní tvář českého města. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Fetters A. (1996): Za univerzitním profesorem Václavem Černým. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Gelnar M. (1996): Láhev zvaná kutrolf (Poznámka ke studiu skla z Orlických hor). – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Havlík V. (1996): Městské muzeum v Novém Městě nad Metují. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Hladký L. (1996): Matouš V.: Dějiny města Dobrušky v datech 1320-1990. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Hladký L. (1996): Soukenický cech v Novém Městě nad Metují (1513-1859). – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Hynková H. (1996): Len, lněná příze a plátno hladké i vzorované v oblasti Orlických hor a Podorlicka podle pozůstalostních inventářů z let 1714 až 1848. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Jelínek J. (1996): Nosatci rodů Acalles Schön. a Acallocrates Reitt. v Orlických horách a Podorlicku (Coleoptera, Curculionidae). – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Kuthan V. & Peregrin J. (1996): Neznámý dopis Jana Evangelisty Purkyně nalezený v Rychnově nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Matouš V. (1996): Láska J.: Třetí kniha Léta Páně o historii města Solnice a okolí. Díl I. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Matouš V. (1996): Výsadní hrdelní právo města Dobrušky. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Musil F. (1996): Nové práce zdějin Kostelce nad Orlicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Nesejt F. (1996): Orlické hory a Podorlicko v díle českých krajinářů první třetiny dvacátého století. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Pauliš P. & Moravec B. (1996): Měděné zrudnění z granodioritu v Liticích nad Orlicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Peregrin J. (1996): Solnické matriky ze sedmnáctého století. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Poláček K. (1996): Příspěvek k poznání fauny zlatěnek (Hymenoptera, Chrysididae) východních Čech. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Slavíková V. (1996): Ing. Jan Kopecký - poslanec a ministr techniky. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Štefek K. (1996): Za PhDr. Miroslavem Chauerem. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Štěpán L. (1996): Lidové stavby Orlických hor a Podorlicka ve stavebních plánech. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Šůla J. (1996): Zrůbek R.: Slavoňov - dokument zaniklého hornictvíahutnictví. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Šůla J. (1996): Stránský A.: Drevorubači na Čiernom Hrone na rozhraní XVIII. a XIX. storočia. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Uhlířová-Hladíková F. (1996): Vzpomínky - Borek. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Vítek Jan (1996): Geomorfologie vrchu Maruša v Orlických horách. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Zrůbek R. (1996): O solnickém punčochářství. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.
Žatečka P. (1996): Vývoj říčního systému v povodí nejhořejší Tiché Orlice. – Orlické Hory a Podorlicko, 8.


 

  Orlické hory a Podorlicko
1994 - 7

Sborník vlastivědných prací, Brož. 216 s., fotografie a obrázky, ISBN 80-900902-4-9
35,- Kč


Beková M. (1994): K poznání středověkého Rychnova nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Beková M. (1994): Krypta pod kostelem sv. Prokopa ve Vamberku. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Borůvka V. (1994): Seznam pohřbených v hraběcí hrobce kostela sv. Trojice v Rychnově nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Dragoun B. (1994): Zaniklý sakrální objekt na katastru obce Vrbice, okres Rychnov nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Dragoun B. (1994): Dvě zaniklá feudální sídla v Ledcích nad Dědinou, okres Rychnov nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Dvořáček B. (1994): Vlastimil Havlík - Ludmila Kybalová - Antonín Kybal. Nové Město nad Metují, edice Kulturní tradice Novoměstska 1993, sV.1 , 56 s 7. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Frýzek J. (1994): Josef Alois Prokop - zakladatel první české divadelní společnosti pro venkov. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Hladký L. (1994): K statutům cechů textilních a oděvních řemesel (soukeníků, tkalců a krejčích) v některých východočeských městech v 16. století. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Hynková H. (1994): Přírodní barviva a barvířství sukna a vlny v Rychnově nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Kačírek A. (1994): Stužkonosky rodů Catocala Schr. a Ephesia Hb. v Orlických horách a Podorlicku. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Mach J. (1994): Podorlické pověsti Josefa Tříšky. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Matouš V. (1994): Pamětní kniha cechu ševcovského v Dobrušce, tzv. Petrova kronika z let 1724-1843. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Miček L. (1994): Jan Rabyška, učitel z Kostelce nad Orlicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Musil F. (1994): August Sedláček a Rychnov nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Musil F. (1994): Ke vzniku Králík. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Peregrin J. (1994): První známý skuhrovský kantor. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Peregrin J. (1994): Hoc est crimen falsi!. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Redakce (1994): Tříška Josef: Codices manuscripti medii aevi Richnovienses. Studie o rukopisech, 1992, 29, s.137-144. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Redakce kolektiv (1994): Hadí král. Rychnov nad Kněžnou, Okresní muzeum Orlických hor a Státní okresní archiv 1994. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Remeš R. (1994): Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v O.h.. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Rotter M. (1994): Ze zápisníku entomologa (Jak ničíme přírodu). – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Snížková J. (1994): Jiří Rychnovský (Georgius Richnovinus). – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Šůla J. (1994): Pivcová J.: Sklo z Orlických hor. Rychnov nad Kněžnou, Okresní muzeum Orlických hor 1992, 10s. + 2 s. něm. résumé. Foto Josef Ouřada. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Šůla J. (1994): Frymburský almanach. Nový Hrádek, 1992, 100 s. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Tichý R. (1994): Monoxyly opět na Orlici. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.
Voškerušová H. (1994): Nová lokalita kruštíku modrofialového v rychnovském parku. – Orlické Hory a Podorlicko, 7.


 

  Orlické hory a Podorlicko
1974 - 6

Sborník vlastivědných prací, Brož., 429 s., fotogr. a obr., ISBN
Rozebráno


Berkovec J. (1974): František Vladislav Hek - skladatel. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Bouza E. (1974): Za Václavem Potočkem. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Bouza E. (1974): Lancinger L.:K otázce studia cen městských domů v Čechách do konce18, století (Ceny domů v Novém Městě nad Metují) Acta Universitatis Carolinae.Philosophica et historica 1, Praha 1971, str. 15-121. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Bouza E. (1974): Cesar J.: Revoluční hnutí na venkově v českých zemích v letech 1918 - 1922 - Ústav čs, a světových dějin ČSAV, Praha, 1971, rotaprint, 468 str. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Bouza E. (1974): Šůla J.: Venkovský lid východního Hradecka v letech 1590 – 1680 - Acta Musei Reginaehradecensís, seríe B, XIII, str. 293 6. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Brandejs J. (1974): Kroniky a kronikářství v okrese rychnovském. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Čáňová E. (1974): K Problematice povstání r. 1628 na trčkovských panstvíchv Podorlicku. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Doberská V. (1974): Život a dílo prof. Josefa Doberského. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Doberský J. (1974): Půdorysy vesnic na Dobrušsku. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Frýzek J. (1974): Filip Jakub Prokop. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Hrobař F. (1974): Úvahy o květeně Kostelecka, Rychnovska a Žamberska. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Jakub Pavel (1974): Max Dvořák. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Kadlus Z. (1974): Nožička J.: Původní výskyt smrku v českých zemích, vydalo Státní zemědělské nakladatelství v Praze - 1972 - 180 str. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Kořán I. (1974): Stavitel Ehemann v Rychnově nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Králík O. (1974): Co bylo před Kosmou. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Krpata K. (1974): Útržek rodinných análů. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Křivohlávek J. F. (1974): Spor o varhany. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Mrština O. (1974): Spory kladského hraběte Stillfrieda. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Nováková B. (1974): Beletristické dílo Josefa Ehrenbergra. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Pavel B. (1974): Kronikářské zápisy v knize Bratrstva chóru literátského v Solnici. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Režný K. (1974): Rybenská antiklinála. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Roček Z. (1974): K Osmdesátinám botanika Františka Hrobaře. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Roček Z. (1974): Netopýří Orlických hor a Podorlicka. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Schánilec J. (1974): Hudebníci z Podorlicka v Rusku. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Skalický V. (1974): Nejstarší pramen o květeně Rychnovska. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Snížková J. (1974): Dílo Jiřího Rychnovského v klatovském materiálu. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Šafář O. (1974): Neznámá kresba Josefa Mánesa z Nového Města nad Metují. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Šmíd L. (1974): Život a dílo profesora Aloise Němce. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Šůla J. (1974): Neznámá mapa Orlických hor. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Šůla J. (1974): Kronikář Eduard Alliger. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Šůla J. (1974): Vznik a počátky Hamerníce u Nebeské Rybné. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Tocháček V. (1974): Průzkum zaniklých skláren v Orlických horách 1971. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Toman P. H. (1974): Rod Tomanů na Rychnovsku. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Vacina L. (1974): Novoměstský spisovatel Jindra Imlauf. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Vašíček V. (1974): 100 let železniční tratě Praha - Hradec Králové - Letohrad. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.
Vencl S. (1974): Pravěké počátky osídlení okresu Ústí nad Orlicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 6.


 

  Orlické hory a Podorlicko
1973 - 5

Sborník vlastivědných prací, Brož., 345 s., fotogr. a obr., ISBN
Rozebráno


Bičík Z. (1973): Ze Starých matrik na Rychnovsku. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Bouza E. (1973): Netík J.: Z bojů dělnické třídy a KSC na Novoměstsku Vydala v květnu 1971 komise pro oslavy 50. výročí KSČ pod záštitou MěstV-KSC v Novém Městě nad Metují a ideologické oddělení OV-KSC v Náchodě. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Bouza E. (1973): Jana Vacinová: Zámecká knihovna v Opočně (Vydalo nakl. Kruh v Hradci Králové 1971 jako zájmový náklad pro Krajskou knihovnu v Hradci Králové). – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Bouza E. (1973): Frymburk. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Brandejs Č. (1973): Oldřich Králík pětašedesátíletý. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Cibulková-Sekotová V. (1973): Kyšperecký velkostatek za Jana Václava Bredy v letech 1725-1740. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Dostál J. (1973): Z Historie dvoru v Třebešově. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Drašnar M. (1973): Med. a Chir. Dr. František Alois Skuherský zakladatel nemocnice v Opočně. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Hladký L. (1973): Hroch M.: K otázce územní skladby národního hnutí (Československý časopis historický, ročník XIX, 1971, str. 513-536). – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Hladký L. (1973): Alois Beer: Lituji, že nejsem básník. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Hladký L. (1973): Smutný B.: Relace císařského vyslance Waltera Leslieho o cestě do Cařihradu a zpět 1665-1666 (Sborník prací východočeských archívů, roč. 1-1970, str. 167-182). – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Hladký L. (1973): Olešnice Pod Dlouhými Mosty. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Hladký L. (1973): Dobrušské cechy v 16. století. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Chauer M. (1973): Německá iredenta roku 1918 v oblasti Orlických hor. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Kadlus Z. (1973): Růst jedle, buku a smrku v údolí Bělidlo pod Vrchmezím. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Kořán I. (1973): Weidnerova chvála starožitností českých, zvláště kolovratských. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Krpata K. (1973): Rozínkův rukopis o skaleckém zámku. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Krpata K. (1973): Nejmladší náhrobek skaleckého hřbitůvku. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Květoňová O. (1973): Neznámý portrét MUDra Fr. Al. Skuherského. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Láska J. (1973): Spor obce Dlouhé s opočenskou vrchností v létech 1799-1805. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Linger K. (1973): Plavení dřeva na Orlici. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Lokvenc T. (1973): Opera corcontica. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Martinek V. (1973): Nálezy zajímavějších druhů dvoukřídlých (Diptera) v okolí Dobrušky a v pásmu Orlických hor. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Michl K. (1973): Diskuse k vlastivědě. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Nálevka B. (1973): Luční křídy Opočenská z hlediska tvorby půd. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Pavel B. (1973): Vzpomínka na dva vamberecké rodáky, mající zásluhu na zachování věrného popisu města na sklonku 19. a počátku 20. století. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Pavel B. (1973): 40 let od stávky textilních dělníků v Doublebách nad Orlicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Pavel B. & Šůla J. (1973): Ruská vojska v Podorlicku v letech 173~!a 1448-1749. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Pražák R. (1973): Zieglerova družina a její vztah ke Slovákům. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Ptáček J. (1973): K Historii dělnické tělovýchovyv Dobrušce. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Roček Z. (1973): Ornitolog Karel Plachetka a jeho sbírka. Vydalo muzeum Orlických hor v Rychnově n. Kn. jako první publikaci z řady Acta Musei Richnoviensis, 1971. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Semerák V. (1973): Dvě setkání s básnířkou - Vzpomínka na zemřelou, lidovou básnířku Františku Semerákovou. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Skutil J. (1973): Onomastický obraz Orlických hor, Podorlicka a Kladska na Semberově mapě Moravy. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Smutný B. (1973): Materiály k historii sklárny v Rokytnici v Orlických horách. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Stěpánek L. (1973): Lidové stavitelství Orlických hor ve vztahu k sousedním krajinám. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Sůla J. (1973): Jaroslav Láska šedesátníkem. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Štěpánková M. (1973): Sborník Národního technického muzea v Praze, V. díl, Praha 1968. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Šůla J. (1973): Literatura o kronikách, kronikářích a kronikářství v Podorlicku. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Šůla J. (1973): Phdr. Josef Dostál. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Šůla J. (1973): Hospodářské instrukce pro purkrabího kosteleckého panství. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Tocháček V. (1973): Výzkum zaniklé sklárny ve Staré Huti. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.
Vanický J. (1973): Vzpomínka na žamberského řezbáře, mistra Josefa Rouse. – Orlické Hory a Podorlicko, 5.


 

  Orlické hory a Podorlicko
1971 - 4

Sborník vlastivědných prací, Brož., 332 s., fotogr. a obr., ISBN
Rozebráno


Bišová M. (1971): K Sedmdesátinám Bohumila Pavla. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Bouza E. (1971): Nové Město nad Metují účelová propagační publikace, kterou pro Sdružený klub ROH v Novém Městě nad Metují vydal v r. 1969 Kulturní dům ROH v Hradci Králové. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Bouza E. (1971): Kulturní kalendái'e rychnovského okresu. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Bouza E. (1971): Šůla J.: Ceny obilí na kladském pomezí v letech 1698-1784 ve světle zpráv kronikářů. Český lid, ročník 1958, Praha 1969 str.98-106. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Bouza E. (1971): Janáček J.: Valdštejnova smrt. V grafické úpravě M, fIlovotného vydala r. 1970 Mladá Fronta v edici Kolumbus jako svou 2886 publikaci, 328 stran. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Bouza E. (1971): Šůla J.: K problematice studia dějin osídlení a pohybu národnostní hranice v Orlických horách. Listy Orlického muzea, 1969, Choceň, Č. 2-3, str. 89-122. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Bouza E. (1971): K Počátkům KSČ na Rychnovsku. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Bouza E. (1971): Počátky dělnického hnutl na Novoměstsku. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Bouza E. (1971): Vlastenecko-hospodářská společnost a narodnt obrození 106 v severovýchodních Čechách. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Bouza E. & Juránek J. (1971): Nové Město nad Metujf. Hradec Králové 1966, str. 52. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Brandejs Č. (1971): Správa Nového Města nad Metují v 16. století. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Drašnar V. (1971): Založení dobrovolného hasičského sboru v Rychnově nad Kněžnou před 100 lety. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Fritzová C. (1971): Nové Město nad Metují - 7 let v držení Vojtěcha z Pernštejna. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Hieke K. (1971): Dřeviny zámeckých parku oblasti Orlických hor a jejich podhůří. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Hladký L. (1971): Sborník k dvacátému pátému výročí střední průmyslové školy v Dobrušce (1945-1970). Vydala SPŠ v Dobrušce v r, 1970, str. 62. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Hladký L. (1971): Johanides J.: Knihovna Františka Vladislava Heka, Strahovská knihovna. Sborník památníku narodního písemnictví, roč. 3, 1968. Vydal Orbis v r, 1970, str. 249-254. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Hladký L. (1971): Šůla J.: Kolonizace Orlických hor a jejich podhůří na přelomu XVI. a XVII. století. Listy Orlického muzea V, 1970. Choceň, str. 209-234 4. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Hladký L. (1971): Lancinger L.: Výrobní a majetková struktura Nového Města nad Metuj( po jeho založení a po třicetileté válce. Práce muzea v Hradci Králové, série B vědy společenské, sv. XII - 1970, str. 29-64. Německé resumé 4. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Hladký L. (1971): Alois Jirásek a Dobruška (K 120. výročí spisovatelova narození). – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Kadlus Z. (1971): Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje - Ochrana přírody a krajiny II/1970. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Kadlus Z. (1971): Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje - Ochrana přírody a krajiny 1/1961. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Kadlus Z. (1971): Rozšířenl lesních dřevin v Orlických horách. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Kraus B. (1971): Sto deset let od narození Antonína Svobody. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Kriesl A. (1971): Poloanalytický výzkum rašeliniště na Deštné. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Květ J. (1971): Rndr. Rudolf Mikyška, CSs. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Matouš V. (1971): Bartoš F. M. : Vzpomínky husitského pracovníka, Vydalo nakl, Kalich, Praha 1970, str. 136. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Matouš V. (1971): Kořán I.: Opočenská rebelie r. 1732. Práce muzea v Hradci Králové, série B, XII - 1970, str. 93-137. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Matouš V. (1971): Cáňová E.: Počátky rekatolizace na Hradecku. Práce muzea v Hradci Králové, série B, XII - 1970, str. 65-91. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Matouš V. (1971): K Problematice nové regionální vlastivědy. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Pavel B. (1971): Okresní archív v Rychnově nad Kněžnou v r. 1970. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Pavel B. (1971): O Založení loutkové scény ve Vamberku. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Peřina V. (1971): 20 let Výzkumné stanice pro pěstování lesů v Opočně. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Petráš O. (1971): Hudební archív kostela v Olešnici v Orl. horách. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Plačková A. (1971): Sto let knihovny v Rychnově nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Rezníček F. (1971): Za malířem Jindrou Šimkem do Orlických hor. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Roček Z. (1971): K. Lohniský (1968): Kruhoústí a ryby v po vodí Labe a Stěnavy v severovýchodních Čechách. Vertebrata. Cyclostomata et Teleostei. Fontes Musei. Reginaehradecensis 6, Krajské muzeum v Hradci Králově, stran 66, map. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Roček Z. (1971): Zpráva o činnosti přírodovědného pracoviště Muzea Orlických hor. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Roček Z. (1971): Přehled vývoje zoologického výzkumu v oblasti Orlických hor. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Rotter M. (1971): Jaké bylo počasí v roce 1970. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Rotter M. (1971): Vývoj drvopleně vrbového. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Ruffer J. (1971): Padesát let orchestrálnlho sdruženi Osvětové besedy V Rychnově nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Ruffer J. (1971): Josef Jelínek. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Snížková J. (1971): Kancionál orlicko-kostelecký. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Štěpánková M. (1971): K otázkám hrdelního práva Rokytnice v Orlických horách. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Šůla J. (1971): Literatura o Rokytnici v Orlických horách a Rokytnicku. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Šůla J. (1971): Scheufler V. & Zrůbek R.: Plavba dřeva na Divoké a Tiché Orlici. Český lid, roč. 57, 1970. str. 278-282. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Šulc J. (1971): Z Činnosti muzeí v r. 1970. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Vacina L. (1971): František Kupka. (bibliografický přehled literatury k 100. vyročí narození českého malíře). – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Vachtová L. (1971): K stému výročí narození Františka Kupky. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Vaňorná Z. (1971): Josef Vycpálek. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Zelenka M. (1971): Trčkové a husitství. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Zrůbek R. (1971): Šůla J.: Nález mincí ve Sněžném. Příspěvek ke studiu bitých peněz Vladislava II. Práce muzea v Hradci Králové, sěrle B, XI, 1967-1969, str. 117-131. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Zrůbek R. (1971): Nejstarší náhrobek v Solnici. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Zrůbek R. (1971): Phdr. Oldřich Petráš. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Zrůbek R. (1971): Lidová strava v Podorlicku. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.
Zrůbek R. Nad kronikou (1971): Nad kronikou. – Orlické Hory a Podorlicko, 4.


 

  Orlické hory a Podorlicko
1970 - 3

Sborník vlastivědných prací, Brož., 298 s., fotogr. a obr., ISBN
rozebráno


Bišová M. (1970): Činnost Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Bouza E. (1970): Kulturní kalendáře rychnovského okresu v roce 1969. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Bouza E. (1970): Od Května k únoru v rychnovském okrese. Sbornik dokumentů a vzpomínek v letech 1945 - 1948. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Bouza E. (1970): K Opočenské schůzce tří císařů. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Cáňová E. (1970): K Událostem na Opočensku za nevolnického povstání roku 1775. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Černý R. (1970): Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Dachsová M. (1970): Máš sedláčku pěkný koně. 25 ilustrací národního umělce Vojtěcha Sedláčka na slova českých a moravských písní. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Handl F. (1970): Sdružení přátel historických a přírodních památek Podorlicka. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Helfert J. (1970): Památník Jiráskova Pokladu v Potštejně. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Hladký L. (1970): Z paměti města Týniště nad Orlicí a sousedních obci. Vydalo Čapkovo újezdní muzeum v Týništi n. Orl., 1969, str. 116. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Hladký L. (1970): Sborníček Čapkova újezdního muzea v Týništi nad Orl. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Hladký L. (1970): Několik poznámek k turistickým průvodciím a mapám. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Hladký L. (1970): Klub přátel Dobrušky a okolí. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Hladký L. (1970): Městské muzeum v Dobrušce. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Hladký L. (1970): Vědecká konference o národním obrození v Podorlicku. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Hladký L. (1970): František Jan Zoubek. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Kadlus Z. (1970): Přírodní podmínky Orlických hor a jejich význam pro lesní hospodářství. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Kořán I. (1970): Barok Pod Orlickými horami. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Krpata K. (1970): Autor Temna na Skalce. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Kuběnka J. (1970): Přispěvek k dějinám kláštera Svaté Pole u Třebechovic pod Orebem. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Květoňová O. (1970): Přispěvek k životopisu Hynka Vltanovského z Vlčkovic. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Matouš V. (1970): Karel R. Krpata, Tři dny tammuz.Vydalo nakladatelstvi Kruh v Hradci Králové 1969, 296 str. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Matouš V. (1970): Okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou v roce 1969. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Matouš V. (1970): K Sedmdesátinám Karla R. Krpaty. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Matouš V. (1970): Dokumenty Okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou o stávkovém a revolučním hnutí v roce 1920 v Podorlicku. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Nálevka B. (1970): Zemědělské půdy Orlických hor a podhůří. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Pavel B. (1970): O Bludných balvanech, březiňácích a melivácích v okolí Vamberka. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Petrtyl J. (1970): Historická dokumentárnost nálezů mincí v oblasti Orlických hor a jejich podhůří. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Pivcová J. (1970): Muzeum Krajky ve Vamberku. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Potoček V. (1970): Jak se před padesáti lety rodila KSČ na Opočensku. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Režný K. (1970): Regionální diplomové práce na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Režný K. (1970): Orlický magazín. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Roztočilová V. (1970): Pobyt Elišky Krásnohorské v Opočně. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Sedlák V. J. (1970): Čtení o hradě Velešově. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Špět J. (1970): K Účasti Rudolfa Kalouska v boji o Rukopisy. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Štěpánková M. (1970): Městské listiny Rychnovska v náchodském ,okresním archivu. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Šůla J. (1970): Miloslav Pekař, Památky okresu Ústí nad Orlicí. Ústí n. O. 1969, str. 54. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Šůla J. (1970): Potřeba nové vlastivědy pro Orlické hory a Podorlicko. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Šůla J. & Zrůbek R. (1970): O literátském cechu v Rychnově nad Kněžnou. Opus musicum I, 1969, str. 257-262. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Vojtíšková L. (1970): Z neznámé korespondence Magdaleny Dobromily Rettigové. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Vokolek V. (1970): Slezsko platěnické pohřebiště v Dlouhé Vsi. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Vostřebalová V. (1970): Z rychnovského rodopisu rod Vostřebalů. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Zelenka J. (1970): Rok 1969 v práci Čapkova muzea v Týništi nad Orlicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Zrůbek R. (1970): Etnographica VII - VIII, část druhá, 1965 -1968, Moravské muzeum Brno. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.
Zrůbek R. (1970): Alfred Karasek - Langer, Grulicher Hergotts - und Krippen Schnltzerei. Marisch-Schlesische Heimat IV, 1966. – Orlické Hory a Podorlicko, 3.


 

  Orlické hory a Podorlicko
1969 - 2

Sborník vlastivědných prací, Brož., ISBN
rozebráno


Bouza E. (1969): Kulturní kalendáře rychnovského okresu v roce 1968. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Čapek J. B. (1969): K Pelclově profesuře na pražské univerzitě. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Dvořák S. (1969): Vývoj obecního zřízení a poměry obyvatelstva v Rychnově nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Handl F. (1969): Sdružení přátel historických a přírodních památek v Rychnově nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Hégr J. (1969): Z Historie Horské služby v Orlických horách. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Hladký L. (1969): Týnišťský sborníček. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Hladký L. (1969): Historie našeho regionu v Listech Orl. muzea. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Hladký L. (1969): Klub přátel Dobrušky a okolí. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Hladký L. (1969): Z dějin muzea a muzejního spolku v Kostelci nad Orlicí. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Hladký L., Nespěchal Z. & Zelenka J. (1969): Z našich muzeí. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Horák K. (1969): Lesní hospodářství na panství opočenském do 18. stol. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Kolouch J. (1969): Počátky vojenského odboje na Rychnovsku a Žambersku. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Krpata K. R. (1969): Legendy skutečnost na Skalce. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Matouš V. (1969): Okresní archiv v Rychnově n. Kn. v roce 1968. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Matouš V. (1969): Situace v Orlických horách a stráž obrany státu v letech 1936-1939. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Nespěchal Z. (1969): Činnost Městského muzea ve Vamberku v roce 1968. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Novák V. (1969): Dějiny borohrádecké tvrze. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Panáček J. (1969): Život Terézy Vlasty Hekové. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Pavel B. (1969): Kulturně osvětová hudební tělesa ve Vamberku v prvé polovině 20. století. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Redakce (1969): Městské Muzeum v Dobrušce. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Robek A. (1969): Josef Korejz – Blatinský. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Rotter M. (1969): Hostina bělopáska topolového. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Rotter M. (1969): Výskyt motýlů v Orlických horách a Podorlicku. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Skutil J. (1969): Nad prózou M. J. Sychry. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Snížková J. (1969): Vícehlasé hudební památky našeho kraje ze 16. století (Kancionály rychnovský a solnický). – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Stárková J. (1969): Stávkové hnutí zemědělského dělnictva na Opočensku v letech 1918-1924. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Šůla J. (1969): Z dob choceňských hrdelních soudů. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Šůla J. (1969): Žamberk. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Šůla J. (1969): Das schöne Adlergebirge. Eine sudetendeutsche Landschaft in Wort und Bild.... – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Šulc J. (1969): Státní zámek v Rychnově nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Válek J. (1969): Rehabilitace Radima Drejsla. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Vojtíšková M. (1969): Českolipská episoda Karla Poláčka. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Vokolek V. (1969): Nález středověké keramiky v Dobrušce. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Zelenka J. (1969): O práci Čapkova újezdního muzea v Týništi n. O.. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Zelinka T. Č. (1969): František M. Bartoš – osmdesátiletý vzorný dělník historické vědy. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Zrůbek R. (1969): Václav Novák. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.
Zrůbek R. (1969): Stanislav Dvořák. – Orlické Hory a Podorlicko, 2.


 

  Orlické hory a Podorlicko
1968 - 1

Sborník vlastivědných prací, Brož. 194 s., fotografie a obrázky, ISBN
vyprodáno


Handl F. (1968): Sdružení přátel historických a přírodních památek Podorlicka v Rychnově n. Kn. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Helfert J. (1968): Sochařský rod Mělnických z Vamberka. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Helfert J. (1968): Soupis kulturních památek pomáhá objevovat. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Hladký L. (1968): Městské muzeum v Dobrušce do konce roku 1967. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Hladký L. (1968): Karel Michl sedmdesátníkem. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Hladký L. (1968): Kulturní kalendáře rychnovského okresu do konce roku 1967. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Hladký L. & Matouš V. (1968): Historické vymezení Orlických hor a Podorlicka. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Horák K. (1968): Z Historie myslivosti na panství opočenském. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Láska J. (1968): Východní Hradecko v dějinném vývoji. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Linger K. (1968): Zaniklá ves Michovice u Týniště n. Orl. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Matouš V. (1968): O činnosti Okresního archívu v Rychnově n. Kn. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Matouš V. (1968): Úloha města Dobrušky v selském povstání roku 1628. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Michl K. (1968): Ladislav Kunte - přerod katolického kněze v ateistu. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Nespěchal Z. (1968): O činnosti Muzea Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Novák V. (1968): Jak vznikaly tzv. panské dvory okolo Rychnova nad Kněžnou. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Pavel B. (1968): O vzniku a osvětové činnosti Městského muzea ve Vamberku. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Pivcová J. (1968): Jaroslav Helfert a Podorlicko. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Procházka F. (1968): Nástin květeny Orlických hor. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Režný K. (1968): Geografické vymezení Orlických hor a orlického podhůří. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Sklenář J. (1968): Zvířena Orlických hor. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Šůla J. (1968): Dobrušská privilegia právovárečná a Jan Rudolf Trčka z Lípy. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Vambera F. (1968): Návrh vyhlášky o zřízení chráněné krajinné oblasti Orlické hory v okrese Rychnov n. Kn. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Weis E. (1968): Několik dat z počátku historie židovského hřbitova v Rychnově n. Kn. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Zelenka J. (1968): Dějiny Čapkova muzea v Týništi n. Orl. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Zrůbek R. (1968): Za profesorem Eduardem Weisem. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Zrůbek R. (1968): Hudebníci z kraje pod Orlickými horami. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.
Zrůbek R. (1968): Poznámky k národopisnému charakteru. – Orlické Hory a Podorlicko, 1.


 

Informace