Tiskoviny

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

Historie

Na jaře 1967 se zformovala skupina historiků, etnografů a dalších odborníků především ze společenskovědních oborů, vesměs mladších, působících především v regionu pod Orlickými horami, ale i mimo něj, zajímajících se však o jeho historii atd. Konkrétním výsledkem jejich snah bylo vydávání vlastivědného sborníku Orlické hory a Podorlicko (OHP) s podtitulem Přírodou – dějinami – současností. Po dohodě o základních podmínkách vydávání tehdejší Okresní národní výbor (dále jen ONV) v Rychnově nad Kněžnou vydáváním pověřil Okresní Archiv a Muzeum Orlických hor (MOH) v Rychnově nad Kněžnou, jež se rovným dílem podílely na finančních nákladech uvolněných z rozpočtů odborů vnitra a kultury; ředitelé obou institucí, jimiž tehdy byli Václav Matouš, prom. historik, a Zdeněk Nespěchal, prom. biolog, se také podělili o funkce vedoucího a výkonného redaktora. V první sedmičlenné redakční radě OHP bylo zastoupení přírodních a humanitních oborů vyrovnané. Kromě Václava Matouše a Ladislava Hladkého společenské vědy reprezentovali Jaroslav Šůla, tehdy vedoucí společenskovědního oddělení Krajského muzea v Hradci Králové a Rudolf Zrůbek (etnograf, Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou). Přírodní vědy zastupovali Karel Režný (geograf, Pedagogická fakulta v Hradci Králové), Ing. František Procházka (botanik, Muzeum východních Čech v Pardubicích) a Zdeněk Nespěchal (antropolog, Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou). První svazek sborníku OHP vyšel krátce po srpnových událostech osmašedesátého roku, další tři svazky vycházely víceméně pravidelně (2/1969, 3/1970 a 4/1971). Čtvrtý svazek byl také poslední, který mohl ještě Václav Matouš fakticky redigovat (jako vedoucí redaktor a ani jako člen redakční rady už nesměl být uveden, publikovat však ještě mohl (ze vzpomínek L. Hladkého, viz OHP 13, 2007). Díly pátý a šestý vyšly v roce 1973 a 1974; redigoval je Bohuslav Pavel. Potom bylo přes kladné přijetí laickou veřejností vydávání sborníku zastaveno. V roce 1994 vyšel další ročník (v pořadí sedmý) a v delších odmlkách vycházely další (8/1996, 9/1999, 10/2000, 11/2001, 11/2003, 12/2005, 13/2007). 

Od roku 2007 vychází časopis Orlické hory a Podorlicko jednou ročně jako časopis (ISSN 0475-0640). Časopis vycházel okamžitě od svého vzniku jako recenzovaná publikace a v tomto duchu pokračuje dosud. Pro větší pohodlí čtenářů byly články ze všech čísel převedeny do elektronické podoby (formátu pdf) a jsou zdarma a volně dostupné všem zájemcům z webových stránek muzea.

Poslání

Redakční rada se skládá z dvaceti odborníků z různých oborů. Větší část rady tvoří externisté (pedagogové z vysokých škol a odborníci z muzeí). Její snahou je udržet časopis na odborné výši, získávat odborně fundované články a studie z oboru historie, archeologie, národopisu, dějin umění a přírodních věd tak, aby byl časopis stále v těsném kontaktu s nejnovějšími odbornými aktivitami v regionu. Obracíme se proto na všechny odborné pracovníky zmíněných oborů s výzvou ke spolupráci. V časopisu dosud vyšlo více než 600 odborných statí a recenzí. Velmi vítáme odborné příspěvky od učitelů dějepisu, zeměpisu, biologie atd., od duchovních, městských i vesnických kronikářů, ochránců přírody, od pamětníků a dalších, kteří svůj volný čas obětují poznávání minulosti a přírody. Je naším přáním, aby byl časopis Orlické hory a Podorlicko nejen předmětem zájmu odborných kruhů, ale také četbou všech, kteří se zajímají o společenskou a přírodovědnou problematiku území Podorlicka a Orlických hor. 

Redakční rada

Informace