Archeologický dozor

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

 

V případě archeologického nálezu volejte na uvedená čísla nebo pište na mailové adresy: Beková Martina, PhDr. tel. 494 534 450, 721 857 687, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Bernart Miloš Mgr. tel. 494 534 450, 607 930 106, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Dragoun Bohumír, Mgr. tel. 494 534 450, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Prázová Iveta, Bc. tel. 494 534 450, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pro plánované zemní zásahy kontaktujte přednostně Mgr. Miloše Bernarta na:

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 607 930 106

 

 

ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY MUZEA V MINULÝCH LETECH:


Nejdůležitější archeologické nálezy roku 2015
Nejdůležitější archeologické nálezy roku 2014
Nejdůležitější archeologické nálezy roku 2013
Nejdůležitější archeologické nálezy roku 2012
Nejdůležitější archeologické nálezy roku 2011
Nejdůležitější archeologické nálezy roku 2010

 

Ze zákona jste povinni oznámit zamýšlenou stavbu Archeologickému ústavu v Praze (adresa: Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha – Malá Strana., případně mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Současně jste povinni umožnit zde záchranný archeologický výzkum pracovišti, které k tomu vlastní územní oprávnění. Pokud si vyberete to naše (působnost máme pro hradecký kraj a okres Ústí nad Orlicí), kontaktujte nás co nejdříve mailem nebo telefonicky, pokud dáváte přednost písemnému styku, můžete i tak. Upřesníme si přibližné datum Vaší stavby a fázi, ve které ji potřebujeme shlédnout. Pak již stačí zavolat dva dny před započetím výkopů a domluvit si archeologický dozor. Snažíme se vyjít stavebníkům vstříc a přijíždět na konkrétní hodinu, aby bylo možné po ukončení výkopových prací co nejdříve betonovat, případně provádět pokládky. V každém případě potřebujeme znát vždy investora stavby, jméno, doručovací adresu, telefonický případně elektronický kontakt. Pak název stavby (např. rodinný domek s přípojkami, příjezdová komunikace atd....), katastr a číslo parcely, kde stavba má probíhat, ulehčením je pro nás snímek z mapy pro snadnější orientaci v terénu. 

Důležitá informace – je-li investorem stavby fyzická osoba a stavba se neprovádí za účelem podnikání, náklady na archeologický dozor případně výzkum nese vždy provádějící organizace, tedy naše muzeum. Do této kategorie spadají rodinné domky a to i ty s plochou určenou k podnikání, pokud je menší než 50% podlahové plochy. V případě, že do této kategorie nespadáte, musíte podle současných právních úprav výzkum uhradit, pro Vás je tedy přiložen i aktuální ceník. 

 

 CENA ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

 

Před zahájením archeologického výzkumu musí být podle §22 zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb. mezi investorem a archeologickou institucí uzavřena písemná dohoda. Bez dohody nelze archeologický výzkum provádět! Záchranné (předstihové) archeologické výzkumy, konzervátorské a restaurátorské práce, výčet podkladových materiálů pro fakturaci najdete v ceníku. Fakturace je vždy provedena až po skončení záchranného archeologického dozoru (výzkumu) podle skutečných nákladů
 
Archeologické pracoviště je od roku 2016 plátcem DPH!

 

O víkendu je archeologický dozor prováděn jen ve zcela výjimečných situacích. Je zpoplatněn mimořádným příspěvkem ve výši 2000 Kč a to i pro stavitele rodinných domků, kterým je jinak archeologický dozor poskytován bezplatně. Příspěvek je použit na mimořádné výdaje spojené s víkendovým výjezdem.

Archeologické oddělení sestává ze dvou pracovníků. PhDr. Martina Beková se zaměřuje na pravěkou archeologii a především na neolit, Bohumír Dragoun je specializován na středověkou archeologii.

 

Zájmovým územím je oblast od Nového Města nad Metují až po Kralicko (tj. okres Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a část okresu Náchod). Na tomto území provádíme nejen archeologické výzkumy, ale také zpracováváme starší nálezy a vytváříme co nejúplnější soupis lokalit. Od roku 2006 je naše licence na provádění záchranných archeologických výzkumů rozšířena na celý Královéhradecký kraj a v Pardubickém kraji působíme i nadále v části bývalého okresu Ústí nad Orlicí. Od roku 1992 se pravidelně podílíme na přípravách územních plánů měst a obcí rychnovského okresu, na řešených územích zakreslujeme známé lokality, které je pak možno lépe chránit. Ten pak slouží státní správě jako podklad pro různá územní vyjádření. V depozitáři muzea se nacházejí nejen starší nálezy, ale i výzkumy nové, pokud o ně nemají zájem muzea v oblasti, kde výzkum proběhl.

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI RYCHNOVSKÉHO MUZEA

 

V průběhu roku 2011 se začala konstituovat skupina externích spolupracovníků archeologického oddělení Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Nedestruktivními metodami zkoumá sběrný region muzea – tedy okres Rychnov nad Kněžnou a Novoměstsko. Díky nezměrné aktivitě a píli jejích členů se podařilo objevit několik významných archeologických lokalit průběžně osídlených již od doby kamenné, s těžištěm významu v tzv. protohistorii – době laténské a římské. Právě tak jsou precizovány poznatky i k lokalitám již známým, případně je revidována jejich poloha. Nedílnou částí aktivit je zkoumání míst válečných střetnutí středověku a časného novověku a mapování průběhu konfliktu prostřednictvím střel.

Externisté prochází terénem buď při společných akcích, nebo individuelně, po dohodě s archeologem. Veškeré objevené artefakty předávají k posouzení archeologům muzea a zde jsou potom následně ukládány do sbírek, pokud jsou předmětem sběrné činnosti muzea. Při individuelních akcích nálezy lokalizují prostřednictvím souřadnic GPS nebo JTSK, případně označují k lokalizaci společně s archeologem.

 


Náš kamarád a věrný pomocník Jarda Otčenášek nám již žádné nálezy nepřinese. Našel toho spoustu, a i díky němu se náš pohled na minulost regionu značně rozšířil. Jeho „majstrštyky“ jsou jistě masivní bronzový hák ze střední doby bronzové, nález překvapivý jak svým datováním tak velikostí. A vůbec nejúžasnější je nález drobné plastiky býčka, součásti kultovní nádoby užívané Kelty. Fajn chlap hledá své „poklady“ od 11. října na nebeských polích. 

 

VÍCE NEŽ DVA ROKY SPOLUPRACUJÍ NADŠENCI Z TERÉNU

Seznam externích spolupracovníků bude průběžně doplňován a aktualizován.

 Vratislav Balcar, Opočno

Václav Kalenda, Opočno

Jan Křeček, České Meziříčí

 

  Martin Malý, Náchod

Martin Lipenský, Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou

 Radek Skácel, Rychnov nad Kněžnou

Ivo Šimerda, Bolehošť