Služby badatelům

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

 

Máte možnost si je prohlédnout i detailně prostudovat, všechny podsbírky muzea jsou pro tento účel k dispozici. Nutné je pouze předem domluvit badatelskou návštěvu s odborným pracovníkem (kurátorem) příslušné podsbírky.

Muzeum zpřístupňuje svou sbírku badatelům obvykle během otevírací doby muzea (út-pá od 9:00 do 17:00). V mimořádných případech je možné domluvit s kurátorem jiný vhodný termín. Studium muzejních sbírkových předmětů lze provádět pouze prezenčně v budově muzea v přítomnosti kurátora dané podsbírky.

Práce veřejnosti se sbírkami je ošetřena tzv. Badatelským řádem. Ten upravuje studium sbírky Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou ve smyslu zákona 122/2000 Sb. a doplňujících předpisů. Definuje podmínky, za kterých je možno sbírkové předměty zpřístupnit k badatelskému využívání a režim nakládání s nimi při badatelském studiu. Každý badatel je povinen dodržovat tento badatelský řád a vyplnit tzv. Badatelský list.

Sbírka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou v současnosti čítá více než 87 700 evidenčních čísel (jež jsou zastoupena více než 131 533 kusy sbírkových předmětů) a je tvořena v souladu se zaměřením muzea zejména souborem přírodnin a předmětů dokumentujících historický vývoj města a regionu Orlických hor.

Sbírka je rozdělena do 25 oborových částí – podsbírek. K největším souborům patří sbírky historické, které vznikly již v 80. a 90. letech devatenáctého století. Přírodovědné sbírky dokumentují především přírodu Orlických hor a Podorlicko. Ve sbírce nalezneme i stovky geologických vzorků minerálů, hornin a doklady paleontologické. Nalezneme zde také herbář cévnatých rostlin, početné jsou zvláště soubory lichenologické a entomologické, atraktivní jsou i sbírky zoologické s řadou zajímavých preparátů. Co se týká archeologické sbírky, tak v ní jsou veškeré doklady lidské činnosti. Nejvíce dochovávaným pramenem jsou zlomky keramiky, které tvoří naprostou většinu sbírky. Mezi další početnou sbírku patří výtvarné umění, které dokumentuje české výtvarné umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti, se zaměřením na díla, která místem vzniku, námětem nebo osobou autora mají vztah k regionu Orlických hor a Podorlicka. Sbírku tvoří obrazy, sochy a plastiky, kresby a grafické listy.

 

Badatelský řád.pdf

Badatelský list.pdf

 

 

Informace