Podsbírka přírodovědy

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

 

Obsahuje přírodovědné předměty  oborů botaniky, zoologie, entomologie, paleontologie a geologie. Vznikala od počátku muzea na přelomu 19. a 20. století, sběrnou oblastí dokumentace je rychnovský region.

Přírodovědecká podsbírka v současnosti čítá okolo 7 086 inventárních čísel. Podle třídníku sbírek Muzea a galerie Orlických hor se člení na 3 základní skupiny – geologickou a mineralogickou (21), zoologickou (23) a botanickou (24). 

Skupina geologická a mineralogická (21-A) kolekce dokladuje geologické a petrografické složení území Rychnovska. Tvořena je převážně ukázkami hornin a jiných užitkových nerostů pocházející z regionu Orlických hor a Podorlicka. Obsahuje i některé vzorky hornin získaných z kutacích prací geologického průzkumu. V menší míře jsou zastoupeny minerály. Vzorky pocházejí převážně ze šedesátých až sedmdesátých let 20. století, ale i let devadesátých. Geologická sbírka byla vybudována ve spolupráci s Ing. P. Martincem a panem B. Moravcem. Čítá zhruba kolem 700 minerálů a formátů hornin. 

Kolekce zkamenělin je malá, ale velmi vzácná. Obsahuje zkamenělé otisky rostlin a živočichů, z větší části druhohorního charakteru. K velmi zajímavým můžeme řadit např. žraločí zub Cretalamna appendiculata ze Solnice a žraločí zuby a koprolity z Písečné, fosilní stopu Funalichnus strangulatus z Bartošovic v Orlických horách, která zde má svou typovou lokalitu, dále zkamenělé otisky mlže rodu Mytiloides z Javornice či otisky mlže rodu Inoceramus z Rychnova nad Kněžnou. K neméně zajímavým patří i zkamenělý otisk druhohorní rostliny z Kostelce nad Orlicí.

Zoologická sbírka sestává celkem z šesti podskupin (23-A až F). Podskupina ryb (23-A) obsahuje převážně dermoplastické preparáty ryb pocházející především v území východních Čech. Exempláře byly uloveny v 60. – 80. letech 20. století. Tato podskupina byla založena v 80. letech minulého století pro expoziční účely v souvislosti s budováním stálé přírodovědné expozice rychnovského muzea "Příroda Orlických hor a Podorlicka" pro doplnění vitrín, které charakterizovaly základní biotopy regionu. Preparáty zhotovil bývalý preparátor R. Bukač z MVČ v Hradci Králové. Podskupiny obojživelníků (23-B) a plazů (23-C) zahrnují hlavně tekutinové preparáty obojživelníků a plazů regionu Orlických hor a Podorlicka. Jednotlivé exempláře byly odchyceny převážně v letech 1968 až 1974 v souvislosti s intenzívním faunistickým výzkumem, který prováděl RNDr. Z. Roček.

Základem zoologické sbírky je sbírka ptáků (23-D), jde o známou ornitologickou sbírku rodáka z Orlických hor Karla Plachetky. Zahrnuje doklady jak z regionu Orlických hor a Podorlicka, tak i z dalších území Čech a zejména jižní Moravy, ale i ze zahraničí (Albánie, Island, Polsko, Podkarpatská Rus aj.). Sbírka obsahuje řadu unikátních exemplářů, které jako jediné dokládají výskyt některých druhů ptáků v regionu Orlických hor a Podorlicka, ptáků zde již vyhubených i vzácných zatoulanců. V současné době je téměř celá sbírka součástí stálé expozice "Památník Karla Plachetky", která byla vybudována díky grantových prostředkům v roce 1999 a sbírka je konečně i uložena ve vhodném prostředí. K jejímu restaurováním velkou měrou přispěl preparátor J. Trojan z Nového Města nad Metují. Sbírka byla od 70. let 20. století doplňována amatérským ornitologem panem Z. Kádou. Samostatnou částí sbírky je také menší kolekce ptačích vajec a balků pěvců.

Podskupina savci (23-E) zahrnuje exempláře drobných savců. Jedná se převážně o balky a osteologický materiál (lebky). Sbírka byla založena v roce 1969 a budována RNDr. Z. Ročkem a preparátorem p. Páskem. Sbírka je doplněna termoplastickými preparáty větších savců, které byly zhotoveny pro expoziční účely v 80. letech 20. století. Podskupina bezobratlých (23-F) obsahuje suché preparáty motýlů a brouků a byla ve spolupráci s regionálními entomology A. Kačírkem a M. Rotterem vybudována v poslední čtvrtině 20. století. Její základ tvořila sbírka pavouků nashromážděná exkurzí posluchačů Přírodovědecké fakulty v Praze pod vedením doc. dr. J. Buchara. Její podstatná část byla v roce 2000 revidována Ing. J. Šumpichem z AOPK Havlíčkův Brod. Původní individuelní evidence byla převedena v evidenci hromadnou, ve které se inventárnímu číslu rovná povětšinou čeleď. V databázi je dosud zapsáno 1587 záznamů.

Skupiny botanických sbírek zahrnuje podskupiny herbářových položek vyšších rostlin (24-A), mechů (24-B) a lišejníků (24-C). Vyšší rostliny jsou zastoupeny sběry ze 70. - 80. let 20. století a dokumentují druhové bohatství Orlických hor a Podorlicka. Sbírka je evidována hromadně – inventárnímu číslu odpovídá rod. Malá kolekce mechů Podorlicka pochází od regionálního sběratele O. Bartoše a byla vytvořena v polovině minulého století. Nejobsáhlejší podskupinou je sbírkový fond lišejníků budovaný J. Haldou od poloviny 90. let 20. století.

 

Ukázky předmětů přírodovědné podsbírky muzea

1. Sova pálená (Tyto alba) – samec (vlevo) a samice (vpravo), Lipovka

2. Kulík zlatý, (Pluvialis apricaria) - Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou

3. Ostříž lesní (Falco subbuteo) - Lukavice

4. Baryt – Bohousová (Litice nad Orlicí)

5. Cretalamna appendiculata - zub žraloka, Solnice

6. Fluorit, kalcit, laumontit - Litice nad Orlicí

7. Funalichnus strangulatus - fosilní stopa, Bartošovice v Orlických horách

8. Mytiloides hercynicus - mlž, Javornice  

9. Pyrausta purpuralis L., Kvasiny, 20. 8. 2003, M. Rotter  

10. Sclerocona hortulana L., Kvasiny, 12. 5. 1996, M. Rotter  

11. Krabice preparovaných motýlů ze sbírky M. Rottera  

12. Bagliettoa baldensis, Chorvatsko, J. Halda, 2001

13. Leptogium saturninum, Turecko, J. Halda, 2001

14. Lobaria amplissima, Kavkaz, J. Halda, 2001

15. Pannaria conoplea, Mexiko, J. Halda, 1996

16. Pertusaria lactea, Krkonoše, J. Halda, 2011

17. Protopannaria pezizoides, Faerské ostrovy, J. Halda, 2013

18. Sclerophora peronella, Orlické hory, J. Halda, 1997

19. Solorina saccata, Krkonoše, J. Halda, 2009

20. Thamnolia vermicularis, Sibiř, J. Halda, 2006

  

Informace