Podsbírka historie

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

 

Nejobsáhlejší podsbírka skládající se ze skupin historických předmětů a předmětů archivní povahy. Jsou to skupiny: sklo, vánoční ozdoby, porcelán, keramika, dýmky a kuřácké potřeby, textil (historický i národopisný), krajka, historie, řemesla, historické hračky, nábytek a dřevořezby, kovové předměty, okrasné a užitkové předměty, technika, obrazové záznamy, písemnosti a tisky. Sbírkové předměty pocházejí z Orlických hor a Podorlicka, regionu Rychnovska, v menší míře zahrnují širší oblast východních Čech.

Historická podsbírka v současnosti čítá okolo 36 800 evidenčních čísel. Muzeum vlastní ojedinělý fond textilu, který je rozdělen na část historickou a lidovou. Historický textil, poměrně velký soubor, který zahrnuje měšťanské výšivky, oděvy i oděvní doplňky, užitkový textil, prapory, vlajky a stuhy, tkaniny, ale i liturgický textil. Zvláštními soubory jsou divadelní kostýmy, vojenské uniformy a slavnostní řemeslnické oděvy. Historický textil je průběžně doplňován o typickou dobovou produkci nebo předměty se vztahem k regionu. Soubor lidového textilu je tvořen již od založení muzea. Nejvíce je zastoupeno období 2. poloviny 19. století a století dvacáté. Obsahuje bohatou kolekci lidových vyšívaných čepců, sukně, lidové výšivky, modrotisk aj.

Tradiční řemesla a zemědělskou výrobu zobrazuje fond zemědělského nářadí a ve sbírce řemeslných nástrojů a zařízení je zmapováno především soukenictví, tkalcovství a pletařství. Lidová výroba je dokumentována mimořádně hodnotnou sbírkou tiskařských a voskařských forem, soubory loutek a betlémů. Regionální hrnčířská výroba je představena ve fondu keramiky. Do sbírky patří rovněž poměrně bohatý soubor skla ze zaniklých skláren v Orlických horách, dále podmalby na skle. Lidovou architekturu zachycují různé modely, zachované a přenesené součásti architektury i sbírka kreseb J. Korejze Blatinského.

Ve sbírkách se nachází i řada různorodého materiálu z měšťanského i církevního prostředí. Osvětlovadla v počtu cca 10 kusů předmětů (lampy, lustry, kahany, svícny, lucerny). Dále různé typy šicích strojů, měřících přístrojů, psacích strojů a hodiny v počtu okolo 300 kusů slouží jako doklad měšťanské domácnosti. Převažují zde různé typy stolních a nástěnných hodin, k zajímavým předmětům patří renesanční sluneční hodiny z roku 1560.

Ve sbírkách se nachází řada nábytků a dřevořezby. Většina z přibližně 300 kusů předmětů pochází ze starších muzejních fondů. Jedná se o měšťanský nábytek – sekretáře, komody, truhly, stoly, židle i celé pokojové komplety z období od 19. do 20. století. 

Soubor předmětů převážně regionálního charakteru obsahuje více než 660 kusů předmětů (dýmky, stojánky, tabatěrky, cigaretové špičky…). Vánoční ozdoby ač v minulých desetiletích nepatřily k prioritám akviziční činnosti muzea, jedná se v současnosti o ojedinělý soubor více než 400 kusů převážně foukaných skleněných vánočních ozdob. Předměty z různých kovů – železa, cínu, mědi, mosazi, bronzu v počtu několik tisíců kusů obsahuje zámky, kování, nádoby, plakety a kované kříže.

Sbírka obrazových a zvukových záznamů má regionální charakter, zaměřuje se na topografii, události a osobnosti regionu. Soubor nepohyblivých obrazových záznamů obsahuje přibližně 13 500 fotografických negativů a 14 800 pozitivů. Jedná se o nejstarší část sbírky, začala vznikat náhodou sběratelskou činností muzejního spolku. Teprve po vzniku muzea můžeme mluvit o systematickém rozšiřování souboru, kdy muzejní fotograf začal zhotovovat snímky rychnovských domů, pro region významných událostí či muzejních předmětů. Soubor obsahuje převážně fotografie, skleněné negativy, barevné a černobílé pozitivy. Ostatní písemnosti jako jsou drobné tisky, plakáty a vyhlášky, pozvánky, kalendáře, novoročenky pocházejí převážně z území rychnovského regionu a dokumentují jeho vývoj v 19. a 20. století. Tento soubor je stále doplňován novými pozvánkami, plakáty a drobnými tisky z kulturních akcí v regionu.

Součástí muzejních sbírek je i ojedinělá sbírka představující krajkářství jako tradiční regionální řemeslo a zároveň i krajkářskou tvorbu českých umělců. Tato sbírka je největší na území ČR a veřejnosti je představována ve stálé expozici "Vývoj krajkářství v Čechách od 18. století do současnosti". Fond tvoří např. soubory: "Didaktický soubor – První české odborné školy krajkářské ve Vamberku", "Lidová a faktorská krajka Čech, Moravy a Slovenska", "Dílo Marie Sedláčkové Serbouskové", "Práce družstva Vamberecká krajka Vamberk" a "Autorská moderní krajka". Externí pracoviště Muzeum krajky ve Vamberku shromažďuje i soubory technických památek, drobnější strojky, odborné pomůcky a dokumentaci, která se váže k určité průmyslové výrobě nebo obchodní činnosti.

 

Ukázky předmětů historické podsbírky muzea

1. Model poutního kostela v Neratově, který zhotovil Karel Schubert, mlynář v Černé vodě, 1896

2. Snovací destička – pomocný nástroj na stavu

3. Obuvnická kopyta nízká s nártem, 1930-1945

4. Okov železný s nápisem „panství kostelecké“

5. Pernikářská forma – paní a Mikuláš – oboustranná, 18. století

6. Perelina vlněná, černá, lemovaná portou s ozdobně našitými korálky, používáno JZKP jako divadelní kostým, konec 19. století

7. Zástěra z černého damašku s pevným páskem, kroj patřil matce dárkyně paní Zoře Dvořáčkové, rozené Jakoubkové z Lupenice, tančila v něm v souboru.

8. Medailon – mince (stříbro, na okolku vsázené české granáty), 1. pol. 19. století

9. Slunečník z bílého tylu, zdobeného bílou strojovou výšivkou, 1900-1910

10. Dámské prstové rukavičky ze silonu tělové barvy, které náležely paní Marii Lochmanové, rozené Prázové z Chmeliště,1910-1986

11. Prapor uložený spolu se žerdí, který je zdoben aplikací červenobílé barevnosti

12. Pár vycházkových bot, které nosila manželka R. Zrůbka, 90. léta 20. století

13. Korbel dřevěný, cechu řeznického, jemná zdobená bednářská práce, na víku řeznická volská hlava, lev se sekyrou a reliéfní řezba, pol. 19. století

14. Hrneček porcelánový, na přední straně je obdélníkový barevný obtisk – náměstí Solnice a pod obrázkem černý nápis „Pozdrav ze Solnice“, 1900

15. Cechovní truhlice pro cech mlynářů, pekařů a sekerníků, 1790

16. Pohovka čalouněná, šedé zašlé barvy okraj opěradla, nohy zdobené bohatě vyřezávanou plastikou, 1. pol. 19. století

17. Lucerna na svíčku, plechové zasklené, na vrcholku znak kolářů

18. Příčná flétna C a je složená ze dvou dřevěných mohutných částí s kovovou mechanikou, 1. pol. 20. století

19. Pero ozdobné zlacené věnované spisovateli Josefu Svátkovi jeho chotí, 1885

20. Relikviář měděný, pozlacený a postříbřený, bez svatých ostatků v podobě mostrance, 18. století

 

Informace