Lichenologie

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

 

Od roku 1995 působí v muzeu lichenolog RNDr. Josef P. Halda, PhD. Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří floristický průzkum, taxonomie mikrolišejníků řádu Verucariales a fotografování lišejníků. Stará se také o entomologickou sbírku muzea. Pro muzejní herbář zatím nasbíral 3500 položek lišejníků. 

Pro veřejnost vytvořil v roce 1996 naučnou putovní výstavu lišejníků s názvem "Tajemný svět lišejníků", kterou tvoří komentované velkoformátové (A3) makrofotografie lišejníků, 25 keramických modelů lišejníků, model soba v životní velikosti a trojrozměrné ukázky lišejníků z přírody. Výstavu využilo k účelům vzdělávání více než 30 tuzemských i zahraničních muzeí. V roce 2016 bude výstavu možné navštívit v Krajském muzeu v Sokolově.

Rediguje a graficky pro tisk připravuje oba muzejní časopisy Acta musei richnoviensis, sect. natur. a Orlické hory a Podorlicko, aktualizuje muzejní webové stránky.
 

Bibliografie

(77 článků)

Halda J., Bouda F., Malíček J., Palice Z., Svoboda D. & Vondrák J. (2018): Přírodní rezervace Černý důl – miniaturní relikt bukového pralesa v Orlických horách. - Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 237–252.

Horák J., Pavlíček J., Kout J. & Halda J.P. (2018): Winners and losers in the wilderness: response of biodiversity to the abandonment of ancient forest pastures. - Biodiversity and Conservation, https://doi.org/10.1007/s10531-018-1585-z.

Kondratyuk S.Y., Lőkös L., Halda J.P., Farkas E., Upreti D.K., Thell A., Woo J.-J., Oh S.-O. & Hur J.-S. (2018): New and noteworthy lichen-forming and lichenicolous fungi 7. - Acta Botanica Hungarica, 60(1–2): 115–184.

Kučera J. & Halda J. (2018): Nejprobádanější, nebo neznámé? Krkonoše z pohledu mechorostů a lišejníků. - Živa, 2/2018: 66-70.

Lee B.G., Kondratyuk S.Y., Halda J.P., Lőkös L., Wang H.-Y., Jeong M.H., Han S., Oh S.-O. & Hur J.-S. (2018): Three new species of lichenized fungi from Qinghai Province, China. - Mycotaxon, 133(1): 113–125.

Liu D., Halda J.P., Oh S.-O., Park C.-H. & Hur J.-S. (2018): New records of pyrenocarpous lichens from Jeju Island, South Korea. - Mycotaxon, 133(1): 127–139.

Halda J. (2017): Lišejníky ledovcového karu Velká kotlina v Hrubém Jeseníku [Lichens of the Velká kotlina glacial cirque in the Hrubý Jeseník Mts. (Grossen Kessel, Hohe Gesenke)]. - Acta musei richnoviensis, sect. natur, 24(1–2): 7–52.

Halda J.P., Kocourková J., Lenzová V., Malíček J., Müller A., Palice Z., Uhlík P. & Vondrák J. (2017): Lišejníky zaznamenané během 22. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Moravském krasu v dubnu 2015. [Lichens recorded during the 22th spring meeting of the Bryological and lichenological section of the CBS in the Moravian Karst (Czech Republic), April 2015]. - Bryonora, 59: 1–23.

Horák J., Rom J., Rada P., Šafářová L., Koudelková J., Zasadil P., Halda J.P. & Holuša J. (2017): Renaissance of a rural artifact in a city with a million people: biodiversity responses to an agro-forestry restoration in a large urban traditional fruit orchard. - Urban Ecosyst, https://doi.org/10.1007/s11252-017-0712-z.

Kondratyuk S.Y., Lökös L., Halda J., Roux C., Upreti D.K., Schumm F., Mishra G.K., Nayaka S., Farkas E., Park J.-S., Lee B.-G., Liu D., Woo J.-J., Hur J.-S. (2017): New and noteworthy lichen-forming and lichenicolous fungi 6. - Acta Botanica Hungarica, 59(1–2): 137–260.

Malíček J., Berger F., Bouda F., Cezanne R., Eichler M., Halda J.P., Langbehn T., Palice Z., Šoun J., Uhlík P. & Vondrák J. (2017): Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologického setkání v Mohelně na Třebíčsku na jaře 2016 [Lichens recorded during the Bryological and Lichenological meeting in Mohelno (Třebíč region, southwestern Moravia) in spring 2016]. - Bryonora, 60: 24–25.

Halda J. P. (2016): Druhová diverzita lišejníků v údolí Zdobnice mezi Souvlastním a Plačtivou skálou. - Orlické hory a Podorlicko, 23(1-2): 125-140.

Halda J., Kučera J. & Koval Š. (2016): Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. - Vrchlabí: Správa KRNAP, 440 p..

Halda J.P. & Hur J.-S. (2016): Thelenella haradae sp. nov., a saxicolous lichen from South Korea. - Mycotaxon, 131(4): 805–809.

Hradílek Z. & Halda J. P. (2016): Mechorosty a Lišejníky NPR Špraněk. [Bryological and lichenological diversity of the nature reserve Špraněk (North Moravia, Czech Republic)]. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 23(3–4): 73-100.

Joshi Y., Falswal A., Tripathi M. & Halda J.P. (2016): Lichenodiplis ochrolechiae, a new species of lichenicolous fungi from India. - Sydowia, 69: 19-22.

Kondratyuk S. Y., Lökös L., Halda J. P., Haji Moniri M., Farkas E., Park J. S., Lee B. G., Oh S.-O. & Hur J.-S. (2016): New and noteworthy lichen-forming and lichenicolous fungi 4. - Acta Botanica Hungarica, 58(1–2): 75–136.

Kondratyuk S.Y., Lőkös L., Halda J.P., Upreti D.K., Mishra K.G., Haji Moniri M., Farkas E., Park J.S., Lee B.G., Liu D., Woo J.-J., Jayalal R.G.U., Oh S.-O. & Hur J.-S. (2016): New and noteworthy lichen-forming and lichenicolous fungi 5*. - Acta Botanica Hungarica, 58(3–4): 319–396.

Printzen C., Halda J.P., McCarthy J.W., Palice Z., Rodriguez-Flakus P., Thor G., Tønsberg T. & Vondrák J. (2016): Five new species of Biatora from four continents. - Herzogia, 29: 566 –585.

Halda J.P. (2015): Lišejníky NPP Třesín (CHKO Litovelské Pomoraví). Lichen ora of Třesín National nature monument (Moravia, Czech Republic). - Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 309: 5-25.

Halda J.P. (2015): Thelidium fumidum a Staurothele ambrosiana, dva vzácné lišejníky z PP Peliny u Chocně. - Orlické hory a Podorlicko, 22(1–2): 231–234.

Joshi Y., Gagarina L., Halda J.P., Oh S.-O. & Hur J.-S. (2015): A new species and a new record of the lichen genus Coenogonium (Ostropales: Coenogoniaceae) from South Korea, with a world-wide key to crustose Coenogonium having prothalli. - Mycosphere, 6 (6): 667–672.

Joshi Y., Kondratyuk S.Y., Lőkös L., Halda J.P., Oh S.-O. & Hur J.-S. (2015): New species and new records of lichenicolous fungi from South Korea. - Mycosphere, 6(4): 493–500.

Peksa O., Bouda F., Halda J. P., Malíček J., Svoboda D., Uhlík P. & Vondrák J. (2015): Lišejníky starých porostů Českého lesa. - Český les, 14: 41-45.

Halda J. P. (2014): Lišejníky NPP Babiččino údolí. [Lichens of the Babiččino údolí national natural monument (East Bohemia)]. - Orlické hory a Podorlicko, 20: 281–311.

Halda J. P., Kotlík P. & Štaffen Z. (2014): Biologické napadení kamene soch a reliéfů v Novém lese u Kuksu a možnosti jeho potlačení. - Zprávy památkové péče, 73(6): 536–542.

Horak J., Vodka S., Kout J., Halda J.P., Bogusch P. & Pech P. (2014): Biodiversity of most dead wood-dependent organisms in thermophilic temperate oak woodlands thrives on diversity of open landscape structures. - Forest Ecology and Management, 315: 80–85.

Svoboda D., Halda J.P., Malíček J., Palice Z., Šoun J. & Vondrák J. (2014): Lišejníky Českého krasu: shrnutí výzkumů a soupis druhů. Lichens of the Český kras/Bohemian Karst (Central Bohemia, Czech Republic): a summary of previous surveys and a checklist of the area. - Bohemia centralis, 32: 213–265.

Steinová J., Bouda B., Halda J. P., Kukwa M., Malíček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Schiefelbein U., Svoboda D., Syrovátková L., Šoun J., Uhlík P. & Vondrák J. (2013): Lichens recorded during the 16th meeting of the bryological and lichenological section CBS in Slavkovský les mountains, April 2009. Lišejníky zaznamenané během 16. setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS ve Slavkovském lese v dubnu 2009. - Bryonora, 51: 1–14.

Halda J. P. & Müller A. (2012): Lišejníky přírodní rezervace U Houkvice (Podorlicko) [Lichens of Natural Reserve U Houkvice (Podorlicko, Eastern Bohemia]. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 19(1–2): 17–27.

Guttová A., Palice Z., Czarnota P., Halda J.P., Lukáč M., Malíček J. & Blanár D. (2012): Lišajníky Národného parku Muránska planina IV – Fabova hoľa. - Acta Rerum Naturalium Musei Nationalis Slovaci, 43: 51-76.

Guzow-Krzemińska B., Halda J. P. & Czarnota P. (2012): A new Agonimia from Europe with a flabelliform thallus. - Lichenologist, 44(1): 55–66.

Halda J. P. (2012): Lemmopsis arnoldiana a Psorotichia diffracta – dva pozoruhodné druhy lišejníků z Krkonoš [Lemmopsis arnoldiana and Psorotichia diffracta – two notable lichen species from the Krkonoše Mts. (Czech Republic)]. - Opera Corcontica, 49:.

Halda J. P. (2012): Diverzita lišejníků v oblasti horního toku Divoké Orlice. - Orlické hory a Podorlicko, 19: 235–266.

Malíček J., Halda J. P., Kocourková J., Müller A., Palice Z., Peksa O. & Svoboda D. (2012): Lišejníky zaznamenané během podzimního bryologicko-lichenologického setkání v Labských pískovcích 2010. - Bryonora, 49: 17-23.

Halda J. P. (2011): Zajímavé nálezy skalních lišejníků na Plačtivé skále u Pěčína. - Orlické hory a Podorlicko, 18: 228, 276-278.

Halda J. P. & Uhlík P. (2011): Lišejníky rudných hald na Tisovci u Kraslic (Lichens of Metal Mine Spoil Heaps on Tisovec Hill near Kraslice). - Příroda Kraslicka, 3: 37-50.

Halda J., Hauer T., Kociánová M., Mühlsteinová R., Řeháková K. & Šťastná P. (2011): Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole. - Opera Corcontica, 48: 45–68.

Halda J.P., Bouda F., Fessová A., Kocourková J., Malíček J., Müller A., Peksa O., Svoboda D., Šoun J. & Vondrák J. (2011): Lichens recorded during the autumnal bryo-lichenological meeting in Železné hory Mts (Czech Republic), September 2009 [Lišejníky zaznamenané během podzimního bryologicko-lichenologického setkání v CHKO Železné hory v září 2009]. - Bryonora, 47: 40-51.

Šťastná P. (2011): Výzkum ve výškách. - Krkonoše, Jizerské hory, 8/2011.

Halda J., Kocourková J., Březina S., Šťastná P. & Ševců A. (2010): Lišejníky v alpínském pásmu Krkonoš (inventarizační průzkum a vegetační monitoring v rámci mezinárodního projektu GLORIA). [Lichens of the alpine belt in the Krkonoše Mts (floristical survey and vegetation monitoring within the scope of an international project GLORIA)]. - Opera Corcontica, 47: 165–186.

Hradílek Z. & Halda J.P. (2010): Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. [Bryophytes and Lichens of the Hůrka National Nature Reserve near the town of Hranice (Central Moravia, Czech Republic)]. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 17(2): 29–56.

Lukešová A., Kociánová M., Váňa J., Štursová H., Elster J., Harčarik J., Halda J., Kocourková J. & Jankovská V. (2010): Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts – předběžná srovnávací studie. - Opera Corcontica, 47: 55–82.

Vondrák J., Halda J.P., Malíček J. & Müller A. (2010): Lišejníky zaznamenané během jarního bryologicko-lichenologického setkání ve Chřibech v dubnu 2010 [Lichens recorded during the spring bryo-lichenological meeting in Chřiby Mts (Czech Republic), April]. - Bryonora, 45: 36-42.

Halda J.P. (2009): Lichens of the Břidličná Nature Reserve and the Zadní hutisko Nature Monument in the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic) (Lišejníky Přírodní rezervace Břidličná a Přírodní památky Zadní hutisko v Hrubém Jeseníku). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 16(3): 57-80.

Halda J.P. & Palice Z. (2009): Zajímavé nálezy tří sladkovodních druhů lišejníků ze Zemské brány (Noteworthy records of three freshwater lichen species from nature reserve Zemská brána). - Orlické hory a Podorlicko, 16: 283–289.

Halda J. P. (2008): Seznam lišejníků české strany Králického Sněžníku – Checklist of Lichens of the Králický Sněžník Mts. (Czech Side). - Acta musei richnoviensis, sect. Natur., 15(2): 43-84.

Halda J. P. (2008): Historie lichenologického bádání v Orlických horách a na Králickém Sněžníku. - Orlické hory a Podorlicko, 15: 141–164.

Kukwa M., Schiefelbein U., Czarnota P., Halda J., Kubiak D., Palice Z. & Naczk A. (2008): Notes on some noteworthy lichens and allied fungi found in the Białowieża Primeval Forest in Poland. - Bryonora, 41: 1-11.

Malíček J., Palice Z., Bouda F., Czarnota P., Halda J. P., Liška J., Müller A., Peksa O., Svoboda D., Syrovátková L., Vondrák J. & Wagner B. (2008): Lišejníky zaznamenané během 15. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na Sedlčansku. - Lichens recorded during 15th Spring Meeting of the Bryological and Lichenological Section CBS in the Sedlčany region. - Bryonora, 42: 17-30.

Svoboda D., Bouda F., Halda J. P., Kukwa M., Liška J., Malíček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Szymczyk R. & Schiefelbein U. (2008): Lišejníky zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na exkurzích na vyškovsku na Moravě. - Bryonora, 41: 12-20.

Zmrhalová M. & Halda J. P. (2008): Bryoflóra a lichenoflóra české strany Králického Sněžníku – úvod. - Acta musei richnoviensis, sect. Natur., 15(1): 1-5.

Halda J. P. & Vězda A. (2007): A list of new taxa of lichens and lichenicolous fungi published by Antonín Vězda 1958−2007 by himself or together with co−auctors (Seznam taxonů lišejníků a lichenikolních hub, publikovaných A. Vězdou a spoluautory v letech 1958−2007). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(3): 69-92.

Peksa O., Bouda F., Halda J. P., Kocourková J., Liška J., Malíček J., Müller A., Palice Z., Slavíková-Bayerová Š., Svoboda D. & Vondrák J. (2007): Lišejníky zaznamenané během 19. podzimních bryologicko-lichenologických dnů na Kokořínsku. - Bryonora, 39: 12-20.

Svoboda D., Czarnota P., Bouda F., Halda J. P., Liška J., Kukwa M., Müller A., Palice Z., Peksa O., Šoun J., Zelinková J. & Vondrák J. (2007): Lišejníky zaznamenané během 13. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na exkurzích v Bílých Karpatech a dalších lokalitách na JV Moravě. - Bryonora, 39: 39-49.

Czarnota P., Guttová A., Halda J. P., Kukwa M., Liška J., Palice Z., Peksa O., Svoboda D. & Vondrák J. (2006): Lišajníky zaznamenané počas 13. jarného stretnutia bryologickolichenologickej sekcie čbs na exkurzii v Tematínskych vrchoch (Považský Inovec, Slovensko). - Bryonora, 38: 26-39.

Halda J.P. (2006): Interesting lichen records from Králický Sněžník Mts. (Glatzer Schneeberg, Czech Republic). - In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens – diversity and threat, p. 315–323, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

Palice Z., Guttová A. & Halda J.P. (2006): Lichens new for Slovakia collected in the National Park Muránska planina (W Carpathians). - In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. (eds.), Central European lichens – diversity and threat, p. 179–192, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

Šoun J., Halda J., Kocourková J., Liška J., Palice Z., Peksa O., Slavíková-Bayerová Š., Svoboda D., Uhlík P. & Vondrák J. (2006): Lišejníky zaznamenané během 16. bryologicko-lichenologických dnů v Kameničkách (CHKO Žďárské vrchy, 2.-5.10.2003). - Bryonora, 38: 39-47.

Vondrák J., Halda J., Malíček J., Müller A. & Uhlík P. (2006): Lišejníky zaznamenané během 18. bryologicko-lichenologických dnů v Moravskoslezských Beskydech (22.-25.9.2005). - Bryonora, 37: 19-23.

Halda J. (2005): Zajímavé lokality lišejníků v oblasti Orlického Záhoří. - Panorama, 13: 157-158.

Halda J.P., Palice Z. & Peksa O. (2005): Tři pozoruhodné nálezy lišejníků z podhůří Orlických hor. - Orlické hory a Podorlicko, 13: 317-319.

Palice Z. & Halda J. (2005): Neviditelný svět mikrolišejníků. - Živa, 2005/2: 58-59.

Bayerová Š., Halda J., Liška J. & Uhlík P. (2004): Rhizocarpon ridescens a Verrucaria ochrostoma - dva nové druhy lišejníků pro Českou republiku. - Bryonora, 33:26-27.

Bayerová Š., Halda J., Liška J. & Uhlík P. (2004): Příspěvek k poznání lichenoflóry Krušných hor. - Bryonora, 33:28-35.

Czeika H., Czeika G., Guttová A., Farkas E., Lőkös L. & Halda J. (2004): Phytogeographical and taxonomic remarks on eleven species of cyanophilic lichens from Central Europe. - Preslia, 76(2): 183-192.

Halda J. (2003): A taxonomic study of the calcicolous endolitic species of the genus Verrucaria (Ascomycotina, Verrucariales) with the lid-like and radiately opening involucrellum. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 10(1): 1-148.

Palice Z., Czarnota P., Kukwa M., Kocourková J., Berger F., Guttová A., Halda J., Peksa O., Uhlík P., Svoboda D. (2003): Lišejníky zaznamenané během 9. Jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce v Hajnici. - Bryonora, 32: 7-17.

Soldán Z., Peksa O., Halda J., Loskotová E., Marková I. & Palice Z. (2003): Mechorosty a lišejníky zaznamenané během XV. Bryologicko-lichenologických dnů ve Velemíně (České středohoří). - Bryonora, 32: 3-7.

Printzen C., Halda J., Palice Z. & Tønsberg T. (2002): New and interesting lichen record from old-growth forest stands in the German National Park Bayerischer Wald. - Nova Hedwigia, 74(1-2): 25-49.

Halda J. (2001): Příspěvek k poznání lichenoflóry v údolích Metuje a Olešenky. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 8(1): 1-30.

Halda J. (1999): Příspěvek k poznání lichenoflóry Orlických hor 2. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 6(1): 1-32.

Palice Z., Bayerová Š. & Halda J. (1999): Lišejníky zaznamenané během kryptogamologické exkurze katedry botaniky PřF UK v národním parku Slovenský Raj. - Bryonora, 24: 11-22.

Dětinský R., Bajerová Š. & Halda J. (1998): Několik zajímavých nálezů lišejníků z Poľany (střední Slovensko). - Bryonora, 21: 8-10.

Halda J. (1998): Lichenologicko-botanický průzkum navrhované PR Hlodný. - Orchis, 17(1): 1-5.

Halda J. (1998): Lišejníky Orlických hor. - Živa, 46(1): 14-15.

Halda J. (1997): Příspěvek k poznání lichenoflóry Orlických hor. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 4(1): 1-24.

 

Informace