Správa depozitářů

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

 

Od roku 2014 působí v rychnovském muzeu správkyně sbírek Ing. Tereza Zemánková. Velkou část její pracovní náplně tvoří soustavná práce se sbírkovými předměty (vyhledávání a vydávání sbírek na výstavy, do expozic vlastních i cizích a jejich zpětné uložení, obnovování inventárních čísel, kontrolování stavu sbírek, vytipovávání ohrožených předmětů a jejich předávání k následnému ošetření, revize). 

Soustavně doplňuje údaje do databáze MUSEION do tzv. počítačového systému pro evidenci a dokumentaci sbírek. Dále průběžně provádí digitalizaci sbírkových předmětů a pravidelnou inventarizaci sbírek, která probíhá podle dlouhodobého plánu a interního pokynu ředitele. Připravuje smlouvy o zápůjčce jiným muzeím a institucím. Překládá sbírkové předměty ke studiu badatelům dle pokynů ředitele a dbá na dodržování badatelského řádu. V rámci technických možností udržuje optimální podmínky pro uchovávání sbírkových předmětů, zejména dbá na to, aby nedocházelo k prudkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu, pravidelně 1x za 14 dní provádí kontrolu teploty a vlhkosti vzduchu a naměřené údaje zaznamenává do knihy.

Od roku 2015 spravuje stránky rychnovského muzea na facebooku, na kterých odpovídá čtenářům na různé dotazy, ale především zde pravidelně informuje veřejnost o dění v muzeu, o probíhajících výstavách a akcích. Více najdete zde: https://cs-cz.facebook.com/www.moh.cz/

Od roku 2016 má správkyně sbírek na starosti i geologický sbírkový fond (21-A). Tvoří ho obsáhlá sbírka minerálů a hornin a menší sbírka zkamenělin pocházející z regionu Orlických hor a Podorlicka. Ve volném čase se totiž aktivně zabývá geologií (všeobecně), speleologií, legislativní ochranou geologických lokalit a paleontologií (svrchní křída, česká křídová pánev).

 

 

Publikační činnost: (23 článků)

2018

VINTEROVÁ T., ZEMÁNKOVÁ T., JAROŠ K. (2018): Výstavy v Muzeu a galerii Orlických hor v roce 2017. Orlické hory a Podorlicko, 25 (1-2): 351-356.
ZEMÁNKOVÁ T., POKORNÝ R. (2018): Historie a současnost těžby štěrkopísku východně od Týniště nad Orlicí. Orlické hory a Podorlicko, 25 (1-2): 89-105.

 

2017

ZEMÁNKOVÁ T., VOŠKERUŠOVÁ H. (2017): Vzdělávací činnost. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 124–128.
POKORNÝ R., ZEMÁNKOVÁ T., HALDA J., VOŠKERUŠOVÁ H., DOLEŽAL J. (2017): K historii přírodovědného bádání v regionu. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 114–123.
ZEMÁNKOVÁ T. (2017): Odborná činnost. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 105.
ZEMÁNKOVÁ T., HULCOVÁ M. (2017): Kulturně výchovná činnost muzea. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 83–104.
ZEMÁNKOVÁ T., KREJČÍ I. (2017): Přehled zaměstnanců muzea. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 78–80.
ZEMÁNKOVÁ T., VOŠKERUŠOVÁ H. (2017): Lidé v muzeu a  kolem muzea. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 69–77.
VOŠKERUŠOVÁ H., ZEMÁNKOVÁ T., HALDA J., DOLEŽAL J., POKORNÝ R. (2017): Přírodovědná podsbírka. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 55–58.
ZEMÁNKOVÁ T., VINTEROVÁ T. (2017): Historická podsbírka. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 51–54.
ZEMÁNKOVÁ T. (2017): Současná podoba sbírek. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 46–48.
ZEMÁNKOVÁ T. (2017): Sbírky muzea. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 43.
ZEMÁNKOVÁ T. (2017): Přehled významných roků a událostí v historii muzea. - Orlické hory a Podorlicko, 24(1–2): 38–39.

 

2016

ZEMÁNKOVÁ T., POKORNÝ R. (2016): Lom Pěčín. [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Česká geologická služba.  [cit. 2017-01-03]. Dostupný z URL: http://lokality.geology.cz/3457
ZEMÁNKOVÁ T. (2016): Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a jejich sbírky po roce 1990. ZP - závěrečná práce, Základní kurs - Škola muzejní propedeutiky, Asociace muzeí a galerií ČR, 36 str. Praha.
ZEMÁNKOVÁ T., POKORNÝ R. (2016): Uhelný důl Vrbice. [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Česká geologická služba.  [cit. 2016-07-04]. Dostupný z URL: http://lokality.geology.cz/3913
ZEMÁNKOVÁ T., POKORNÝ R. (2016): Zámělský pískovec (Sršňův, dříve Cabalkův lom). [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Česká geologická služba. [cit. 2016-07-04]. Dostupný z URL: http://lokality.geology.cz/3912

 

2015

ZEMÁNKOVÁ T., POKORNÝ R. (2015): Historie těžby uhlí ve Vrbici u Doudleby nad Orlicí. Orlické hory a Podorlicko, 22 (1-2): 239-252.

 

2014

POKORNÝ R., ZEMÁNKOVÁ T., LORENC M., ZAGOŻDŻON P. (2014): Caves in the Orlické hory and Góry Bystrzyckie Mountains. Second extended and revised edition. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 138 str.

 

2013

POKORNÝ R., KOZÁKOVÁ V., ZEMÁNKOVÁ T., KOUTECKÝ V. (2013): Struktura svrchnokřídových fosilních společenstev v severovýchodní části labského vývoje české křídové pánve (interaktivní mapa). Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
POKORNÝ R., ZEMÁNKOVÁ T., LORENC M., ZAGOŻDŻON P. (2013): Caves in the Orlické hory and Góry Bystrzyckie Mountains. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 136 str.
ZEMÁNKOVÁ T. (2013): Paleontologie vybraných lokalit podorlické křídy. MS – diplomová práce, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 82 str.

 

2011

ZEMÁNKOVÁ T. (2011): Mapování krasových a nekrasových jevů v Orlických horách se zaměřením na jeskyně. MS – bakalářská práce, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 60 str.

 

Informace