Správa depozitářů

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-04-24 02:10:12 Od: Výdělek na internetu Vzkaz: Dobrý den, nabízíme přivýdělek pro všechny kteří si na internetu chtějí přivydělat peníze, zcela bez rizika a investic. Na naších webových stránkách máme vše přehledně vysvětleno a ke všemu máme návody, pokud něčemu nebudete rozumět, můžete využít o
2017-02-10 12:55:12 Od: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Vzkaz: prosimoemailmobilnaheraldikajaroslavahaldova-heraldikboruvkarychnovsko-dikpacoltluhacovice
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

 

Od roku 2014 působí v rychnovském muzeu správkyně sbírek Ing. Tereza Zemánková. Velkou část její pracovní náplně tvoří soustavná práce se sbírkovými předměty (vyhledávání a vydávání sbírek na výstavy, do expozic vlastních i cizích a jejich zpětné uložení, označování a obnovování inventárních čísel, kontrolování stavu sbírek, vytipovávání ohrožených předmětů a jejich předávání k následnému ošetření, revize apod.). 

Soustavně doplňuje údaje do databáze DEMUS 99 do tzv. počítačového systému pro evidenci a dokumentaci sbírek. Dále průběžně provádí digitalizaci sbírkových předmětů a pravidelnou inventarizaci sbírek, která probíhá podle dlouhodobého plánu a interního pokynu ředitele. Připravuje smlouvy o zápůjčce jiným muzeím a institucím. Překládá sbírkové předměty ke studiu badatelům dle pokynů ředitele a dbá na dodržování badatelského řádu. V rámci technických možností udržuje optimální podmínky pro uchovávání sbírkových předmětů, zejména dbá na to, aby nedocházelo k prudkým výkyvům teploty a vlhkosti vzduchu, pravidelně 1x za 14 dní provádí kontrolu teploty a vlhkosti vzduchu a naměřené údaje zaznamenává do knihy.

Spravuje stránky rychnovského muzea na facebooku, na kterých odpovídá čtenářům na různé dotazy, ale především zde pravidelně informuje veřejnost o dění v muzeu, o probíhajících výstavách a akcích. Více najdete zde: https://cs-cz.facebook.com/www.moh.cz/

Od roku 2016 má správkyně sbírek na starosti i geologický sbírkový fond (21-A). Tvoří ho obsáhlá sbírka minerálů a hornin a menší sbírka zkamenělin pocházející z regionu Orlických hor a Podorlicka. Ve volném čase se totiž aktivně zabývá geologií (všeobecně), speleologií, legislativní ochranou geologických lokalit a paleontologií (svrchní křída, česká křídová pánev).

 

 

Publikační činnost:

ZEMÁNKOVÁ T., POKORNÝ R. (2016): Lom Pěčín. [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Česká geologická služba.  [cit. 2017-01-03]. Dostupný z URL: http://lokality.geology.cz/3457

ZEMÁNKOVÁ T. (2016): Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a jejich sbírky po roce 1990. ZP - závěrečná práce, Základní kurs - Škola muzejní propedeutiky, Asociace muzeí a galerií ČR, 36 str. Praha.

ZEMÁNKOVÁ T., POKORNÝ R. (2016): Uhelný důl Vrbice. [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Česká geologická služba.  [cit. 2016-07-04]. Dostupný z URL: http://lokality.geology.cz/3913

ZEMÁNKOVÁ T., POKORNÝ R. (2016): Zámělský pískovec (Sršňův, dříve Cabalkův lom). [online]. In: Významné geologické lokality ČR. Praha, Česká geologická služba. [cit. 2016-07-04]. Dostupný z URL: http://lokality.geology.cz/3912

ZEMÁNKOVÁ T., POKORNÝ R. (2015): Historie těžby uhlí ve Vrbici u Doudleby nad Orlicí. Orlické hory a Podorlicko, 22 (1-2): 239-252.

POKORNÝ R., ZEMÁNKOVÁ T., LORENC M., ZAGOŻDŻON P. (2014): Caves in the Orlické hory and Góry Bystrzyckie Mountains. Second extended and revised edition. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 138 str.

POKORNÝ R., KOZÁKOVÁ V., ZEMÁNKOVÁ T., KOUTECKÝ V. (2013): Struktura svrchnokřídových fosilních společenstev v severovýchodní části labského vývoje české křídové pánve (interaktivní mapa). Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Dostupný z URL: <http://fzp.ujep.cz/~Pokornyr/krida_RnK/seznam.html>

POKORNÝ R., ZEMÁNKOVÁ T., LORENC M., ZAGOŻDŻON P. (2013): Caves in the Orlické hory and Góry Bystrzyckie Mountains. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 136 str.

ZEMÁNKOVÁ T. (2013): Paleontologie vybraných lokalit podorlické křídy. MS – diplomová práce, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 82 str.

ZEMÁNKOVÁ T. (2011): Mapování krasových a nekrasových jevů v Orlických horách se zaměřením na jeskyně. MS – bakalářská práce, Fakulta životního prostředí, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 60 str.

 

Informace