Botanika

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

 

Od července roku 2015 pracuje v rychnovském muzeu regionální botanik Mgr. Jan Doležal. Jeho hlavním zaměřením je floristický výzkum východních Čech. Specializuje se především na květenu písčin, pastvin a výslunných xerotermních luk a strání, ale také na lokality ovlivněné lidskou činností, jako jsou nádraží, pískovny, kamenolomy, vojenské prostory či lesní školky.

Své botanické výpravy podniká také na základě historické literatury a snaží se potvrdit stálý výskyt vzácných druhů. Velmi cennou literaturou je například Květena Kostelecka a Rychnovska od Františka Hrobaře vydaná roku 1931. Na lokalitách zaznamenává veškeré přítomné druhy rostlin a u zajímavějších a taxonomicky složitějších skupin rostlin pořizuje herbářové položky. Floristická databáze čítá více jak 5 000 záznamů.

Každoročně publikuje své nejzajímavější floristické nálezy v botanických časopisech (Zprávy České Botanické Společnosti, Východočeský botanický zpravodaj, Orchis), vede botanické exkurze jak pro odbornou, tak pro laickou veřejnost a pořádá přednášky a prezentace pro žáky základních škol.

Od roku 2015 spolupracuje na projektu PLADIAS zabývající se tvorbou expertních map rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Funguje zde jako regionální expert a kriticky posuzuje a doplňuje floristická data z regionu východních Čech.

 

 

 

Publikační činnost:

Doležal, J. (2015): Botrychium lunaria. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 50/1: 28-29.

Doležal, J. (2015): Coronopus didymus. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 50/1: 38.

Doležal, J. (2015): Coronopus squamatus. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 50/1: 39.

Doležal, J. (2015): Dactylorhiza incarnata. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 50/1: 40-41.

Doležal, J. (2015): Epilobium dodonaei. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 50/1: 52-53.

Doležal, J. (2015): Ophioglossum vulgatum. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 50/1: 79-80.

Doležal, J. (2015): Ranunculus arvensis. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 50/1: 96.

Doležal, J. (2015): Veronica peregrina. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 50/1: 118, 120-121.

Doležal, J. (2015): Viola rupestris. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XIII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 50/1: 124-126.

Doležal, J. (2015): Noccaea caerulescens. In: Kučera, J. & Kaplan, Z. [eds.], Příspěvky ke květeně východních Čech. 6. – Východočeský botanický zpravodaj, Hlinné, 16: 21.

Doležal, J. (2015): Botanická exkurze do Týniště nad Orlicí. – Východočeský botanický zpravodaj, Hlinné, 16: 7–11.

Doležal, J., Halda, J. P. & Samková, V. (2015): Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2014. – Východočeský botanický zpravodaj, Hlinné, 16: 23–25.

Doležal, J. (2015): Floristický průzkum vrchu Malý Chlum u Rašovic (okres Rychnov nad Kněžnou). – Orlické hory a Podorlicko, Rychnov nad Kněžnou, 21: in press.

Doležal, J. (2015): Carex pilosa. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Centaurium pulchellum. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Cerinthe minor. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Chenopodium bonus-henricus. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Digitaria sanguinalis var. pectiniformis. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Gagea minima. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Hyosciamus niger. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Hypericum montanum. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Juniperus communis. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Kickxia spuria. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Carex pilosa. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Scirpus radicans. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Teucrium chamaedrys. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Trientalis europaea. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2015): Verbena officinalis. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 8. – Orchis, Dobré, 34/1: in press.

Doležal, J. (2014): Arabis nemorensis. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49/1: 81–82.

Doležal, J. (2014): Botrychium lunaria. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49/1: 85.

Doležal, J. (2014): Cephalanthera longifolia. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49/1: 101–102.

Doležal, J. (2014): Euphorbia maculata. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49/1: 125.

Doležal, J. (2014): Filago lutescens. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49/1: 132–133.

Doležal, J. (2014): Lythrum hyssopifolia. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49/1: 163.

Doležal, J. (2014): Ornithopus perpusillus. In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 49/1: 171–173.

Doležal, J. (2014): Chondrilla juncea. In: Kučera, J. & Kaplan, Z. [eds.], Příspěvky ke květeně východních Čech. 4. – Východočeský botanický zpravodaj, Hlinné, 15: 32–33.

Doležal, J. (2014): Ficus carica. In: Kučera, J. & Kaplan, Z. [eds.], Příspěvky ke květeně východních Čech. 4. – Východočeský botanický zpravodaj, Hlinné, 15: 33.

Doležal, J. (2014): Gagea villosa. In: Kučera, J. & Kaplan, Z. [eds.], Příspěvky ke květeně východních Čech. 4. – Východočeský botanický zpravodaj, Hlinné, 15: 33.

Doležal, J. & Samková V. (2014): Botanická exkurze na vrch Malý Chlum u Rašovic a do pískovny Písník Lípa. – Východočeský botanický zpravodaj, Hlinné, 15: 23-27.

Doležal, J., Halda, J. P., Mikát, M., Müller, A. & Samková, V. (2014): Hodnocení činnosti Východočeské pobočky ČBS za rok 2013. – Východočeský botanický zpravodaj, Hlinné, 15: 23–27.

Doležal, J. (2014): Floristický průzkum lokality Rybník Machov u Rašovic. – Orlické hory a Podorlicko, Rychnov nad Kněžnou, 20: 37–64.

Burešová, A., Prausová, R. & Doležal, J. (2014): Floristický průzkum rybníků Rozkoš a Hlinský u Týniště nad Orlicí (okres Rychnov nad Kněžnou). – Orlické hory a Podorlicko, Rychnov nad Kněžnou, 20: 15–36.

Doležal, J. (2014): Chondrilla juncea. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 7. – Orchis, Dobré, 33/1: 11-12.

Doležal, J. (2014): Gentianopsis ciliata. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 7. – Orchis, Dobré, 33/1: 13-14.

Doležal, J. (2014): Myosurus minimus. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 7. – Orchis, Dobré, 33/1: 16-17.

Doležal, J. (2014): Noccaea caerulescens. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 7. – Orchis, Dobré, 33/1: 17-18.

Doležal, J. (2014): Petrorhagia prolifera. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 7. – Orchis, Dobré, 33/1: 18.

Doležal, J. (2014): Saxifraga tridactylites. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 7. – Orchis, Dobré, 33/1: 19-20.

Doležal, J. (2013): Botrychium lunaria. – In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae BohemicaeXI. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48/1: 45–46.

Doležal, J. & Prausová, R. (2013): Botrychium matricariifolium. – In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XI. –  Zpr. Čes. Bot. Společ. 48/1: 46–47.

Doležal, J. (2013): Carex ericetorum. – In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48/1: 54–56.

Doležal, J. (2013): Pyrola chlorantha. – In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48/1: 113–114.

Prausová, R. & Doležal, J. (2013): Radiola linoides. – In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48/1: 114–115.

Doležal, J. (2013): Teesdalia nudicaulis. – In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48/1: 128–129.

Doležal, J. (2013): Vicia lathyroides. – In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XI. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 48/1: 136–137.

Doležal, J. (2013): Botanický průzkum psamofytní vegetace ve vybraných lokalitách Dolního Poorličí. Hradec Králové: Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové. Diplomová práce.

Doležal, J. (2013): Botanické posouzení Librantického potoku (Podklad pro navrhovaný projekt „ID 24 – Piletický a Librantický potok“). – Ms., 25. [depon. in Šindlar s.r.o., Hradec Králové].

Doležal, J. (2013): Botanické posouzení lokality „Odstavené rameno Jordán u Týniště nad Orlicí“ (Podklad pro navrhovaný projekt „ID 22 – Orlice, Týniště nad Orlicí – Jordán, revitalizace odstaveného ramene“). – Ms., 22. [depon. in Šindlar s.r.o., Hradec Králové].

Doležal, J. (2013): Botanické posouzení Přechodně chráněné plochy Rameno u Stříbrného rybníku (Podklad pro navrhovaný projekt „ID 1 – Orlice, Malšova Lhota, revitalizace“). – Ms., 27. [depon. in Šindlar s.r.o., Hradec Králové].

Doležal, J. (2013): Cicuta virosa. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 7. – Orchis, Dobré, 32/1: 3.

Doležal, J. (2013): Lysimachia thyrsiflora. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 7. – Orchis, Dobré, 32/1: 5.

Doležal, J. (2013): Pyrola minor. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 7. – Orchis, Dobré, 32/1: 6.

Doležal, J. (2013): Salix rosmarinifolia. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 7. – Orchis, Dobré, 32/1: 6.

Doležal, J. (2013): Sisyrinchium montanum. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 7. – Orchis, Dobré, 32/1: 7.

Doležal, J. & Burešová, A. (2013): Telekia speciosa. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 7. – Orchis, Dobré, 32/1: 7.

Doležal, J. (2012): Carex distans. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 6. – Orchis, Dobré, 31/1: 3.

Doležal, J. (2012): Gagea villosa. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 6. – Orchis, Dobré, 31/1: 4–5.

Doležal, J. (2012): Petrorhagia prolifera. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 6. – Orchis, Dobré, 31/1: 6.

Doležal, J. (2012): Vicia grandiflora. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 6. – Orchis, Dobré, 31/1: 7.

Doležal, J. (2012): Floristický soupis cévnatých rostlin PR U Houkvice. – Ms. [Soukromá floristická databáze; depon. in autor]. – In: Prausová, R. & Burešová, A. (2013): PR U Houkvice. – Vč. Sb. Přír. – Práce a studie, Pardubice, 20:79–136.

Doležal, J., Kaplan, Z. & Štech, M. (2012)¬: Filago vulgaris. – In: Hadinec, J. et Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae X. – Zpr. Čes. Bot. Společ. 47/1: 91–92.

Burešová, A. & Doležal, J. (2012): Botanické posouzení zájmového území v mikroregionu Hustířanka (podklad pro studii: Mikroregion Hustířanka – protipovodňová opatření). – Ms., 34. [depon. in Envicons s.r.o., Pardubice].

Doležal, J. (2011): Botanický průzkum Evropsky významné lokality Zadní Machová, lesního komplexu Křivina a přilehlých xerotermních biotopů ve vybraných fytogeografických podokresech. Hradec Králové: Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové. Bakalářská práce. 

Doležal, J. (2011): Cyperus fuscus. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 5. – Orchis, Dobré, 30/1: 4.

Doležal, J. (2011): Gagea villosa. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 5. – Orchis, Dobré, 30/1: 6.

Doležal, J. (2011): Lycopodium annotinum. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 5. – Orchis, Dobré, 30/1: 7.

Doležal, J. (2011): Petrorhagia prolifera. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 5. – Orchis, Dobré, 30/1: 8.

Doležal, J. (2011): Salix rosmarinifolia. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 5. – Orchis, Dobré, 30/1: 10.

Doležal, J. (2011): Schoenoplectus lacustris. – In: Gerža, M. & Kučera, J. [eds.], Příspěvky ke květeně Rychnovska. 5. – Orchis, Dobré, 30/1: 10–11.

Doležal, J. & Kaplan, Z.(2011): Chimaphila umbellata. – In: Hadinec, J. & Lustyk, P. [eds.], Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae IX. –  Zpr. Čes. Bot. Společ. 46/1: 70–71.

Doležal, J. (2010): Zpráva o nálezu vrance jedlového Huperzia selago v evropsky významné lokalitě Zadní Machová u Rašovic. – Vč. Sb. Přír. – Práce a studie, Pardubice, 17: 161–63.

Prausová, R. & Doležal, J. (2010): Floristický soupis taxonů cévnatých rostlin v lokalitě Zadní Machová u Rašovic. – Ms. [depon. in: AOPK ČR, Hradec Králové].

 

 

 

Informace