Plachetkův památník

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha
 

Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodáka z Bedřichovky v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Československé ornitologické společnosti a mnoha dalších ornitologických spolků a organizací.

V roce 1939 daroval svou cennou ornitologickou sbírku městu Rychnovu nad Kněžnou, a to i přesto, že měl řadu výhodných nabídek k jejímu prodeji. Sbírku až do své smrti stále doplňoval a ošetřoval. Teprve 60 let po darování sbírky pro ni Rychnov nad Kněžnou a jeho muzeum nalezly vhodné umístění a zajistily reprezentativní prezentaci. V červnu roku 1999 nově otevřená stálá expozice přehledným způsobem podle současného zoologického systému vystavuje zhruba 700 exemplářů – na svou dobu dokonale zhotovených dermoplastických preparátů s 255 většinou našimi druhy, ale i druhy jiho-severoevropského původu. Celkem je zde zastoupeno 18 ptačích řádů. 

Popisky jednotlivých exponátů jsou pečlivě lokalizovány a datovány a vedle toho obsahují i symbolicky vyjádřené údaje o vztahu jednotlivých druhů k širšímu regionu Orlických hor a Podorlicka včetně údolní nádrže Rozkoš i charakteristiky stupně ohrožení vystavených ptačích druhů v České republice i Evropě. Zvláště jsou označeny i regionální unikáty sbírky, které jsou často posledními doklady o výskytu druhu v regionu Orlických hor a Podorlicka. Mimoto expozice podává základní informace o Karlu Plachetkovi a osudech jeho sbírky, jsou tu vystaveny ukázky jeho publikační činnosti, přehledná mapa Evropy dokumentuje oblasti původu jednotlivých exponátů sbírky, fotografická i popisná dokumentace přibližuje postup zhotovení dermoplastického ptačího preparátu. Představeny jsou i ukázky pomůcek, které se používaly v době Karla Plachetky i v současnosti. Samostatně je vystavena sbírka ptačích vajec darovaná muzeu žákem Karla Plachetky Zdeňkem Kádou. Pro případné badatele jsou k dispozici také archivní dokumenty vztahující se k Plachetkově činnosti, které pracovníci muzea získali při budování výstavy. 

 

 

 

Informace