Plachetkův památník

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

 

Hlavní budova MGOH
Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
leden - prosinec, pondělí - pátek od 9:00 do 14:00 hodin

 

Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodáka z Bedřichovky v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Československé ornitologické společnosti a mnoha dalších ornitologických spolků a organizací.

V roce 1939 daroval svou cennou ornitologickou sbírku městu Rychnovu nad Kněžnou, a to i přesto, že měl řadu výhodných nabídek k jejímu prodeji. Sbírku až do své smrti stále doplňoval a ošetřoval. Teprve 60 let po darování sbírky pro ni Rychnov nad Kněžnou a jeho muzeum nalezly vhodné umístění a zajistily reprezentativní prezentaci. V červnu roku 1999 nově otevřená stálá expozice přehledným způsobem podle současného zoologického systému vystavuje zhruba 700 exemplářů – na svou dobu dokonale zhotovených dermoplastických preparátů s 255 většinou našimi druhy, ale i druhy jiho-severoevropského původu. Celkem je zde zastoupeno 18 ptačích řádů. 

Popisky jednotlivých exponátů jsou pečlivě lokalizovány a datovány a vedle toho obsahují i symbolicky vyjádřené údaje o vztahu jednotlivých druhů k širšímu regionu Orlických hor a Podorlicka včetně údolní nádrže Rozkoš i charakteristiky stupně ohrožení vystavených ptačích druhů v České republice i Evropě. Zvláště jsou označeny i regionální unikáty sbírky, které jsou často posledními doklady o výskytu druhu v regionu Orlických hor a Podorlicka. Mimoto expozice podává základní informace o Karlu Plachetkovi a osudech jeho sbírky, jsou tu vystaveny ukázky jeho publikační činnosti, přehledná mapa Evropy dokumentuje oblasti původu jednotlivých exponátů sbírky, fotografická i popisná dokumentace přibližuje postup zhotovení dermoplastického ptačího preparátu. Představeny jsou i ukázky pomůcek, které se používaly v době Karla Plachetky i v současnosti. Samostatně je vystavena sbírka ptačích vajec darovaná muzeu žákem Karla Plachetky Zdeňkem Kádou. Pro případné badatele jsou k dispozici také archivní dokumenty vztahující se k Plachetkově činnosti, které pracovníci muzea získali při budování výstavy. 

 

 

 

Informace