100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka v Litohradech

Srdečně vás zveme ve spolupráci s Československou obcí legionářskou na akci "100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka v Litohradech", která se bude konat 2. července od 13 hodin. Níže program akce:
13:00 - Začátek akce a odchod ze solnického náměstí s uniformovanou stráží praporu jednoty Čsl. obce legionářské Hradec Králové do Litohrad čp.19
14:00 - Položení věnce u pamětní desky v Litohradech čp. 19 a přednáška o hrdinovi bitvy u Zborova K. Vašátkovi
14:45 - Odchod z Litohrad do Solnice čp. 42
15:45 - Čestná stráž u domu čp. 42 v Solnici, kde K. Vašátko žil
16:15 - Pieta u hrobu K. Vašátka na solnickém hřbitově