3 x Vendula Chalánková
-

Vendula Chalánková patří k výrazným umělcům současnosti. Její tvorba pro děti, ilustrace, animované Zpívánky pro Českou televizi, stejně tak i komiks z vlastního života jsou svérázné nejen výtvarnou stylizací či technikou koláže, ale jsou také naplněny upřímným humorem. V Orlické galerie je možnost vidět ilustrace k novému vydání knihy Liška Bystrouška od Rudolfa Těsnohlídka, dále pak komiksy a několik koláží interiérů.