Československé legie 2014-20
-
Muzeum krajky Vamberk

Na závěr výstavy Čechoslováci v boji za vlast zavítá do Vamberka dlouho očekávaná putovní výstava Legiovlak a doprovodná výstava Spolku přátel historie Vamberka „Československé legie 2014-20“. Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií.