Jarní botanická vycházka v Týništi nad Orlicí

V pátek 24. dubna 2020 proběhne jarní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí, první ze série tradičních exkurzí pod vedenímmuzejního botanika Jana Doležala. Koná se ve spolupráci s městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí. Po domluvě s účastníky bude vybrána trasa exkurze, o které budou zájemci včas informováni na webových stánkách muzea.