Konfrontace / Výstava pedagogů a studentů Katedry výtvarné kultury a a textilní tvorby PdF UHK
-
Orlická galerie

Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby připravuje budoucí pedagogické pracovníky pro oblasti výtvarné výchovy, výtvarné kultury, textilní tvorby a grafického designu a dále pak i odborníky z řad příbuzných profesí (např. arteterapie pro budoucí sociální pracovníky). Výuka výtvarných předmětů se realizuje prostřednictvím kresby, malby, prostorové, grafické a textilní tvorby, multimédií, fotografie, videoartu a dalších. Výstava především představí umělecká díla pedagogických pracovníků a jejich vzdělávací postupy.