Mikrovýstava uniformy příslušníka Chasseurs Britanniques
-
Výstavní prostory muzea

Muzejní mikrovýstavy jsou věnovány již tradičně exkluzivním sbírkovým předmětům. V tomto roce bude prezentována zrestaurovaná uniforma příslušníka Chasseurs Britanniques. Výstava bude doplněna textovou částí popisující historii a původ kabátce, doprovodnou fotodokumentací a detailní snímky uniformy.