Očima dětí / Výstava prací výtvarného oboru ze Základní umělecké školy v Rychnově n. Kn.
-
Orlická galerie

V historii Orlické galerii se pravidelně pořádaly stejnojmenné výstavy dětských prací, neboť právě podpora kreativity, estetiky a výtvarného projevu u nejmladší generace, ale i poukázání na náročnou pedagogickou činnost ve výtvarném oboru byl jedním ze stěžejních galerijních úkolů.