Po stopách cest a osudů českých krajanů v Americe

Ve spolupráci se Sdružením SPLAV vás srdečně zveme na besedu s bývalou diplomatkou ČR a vysokoškolskou pedagožkou Ing. Hanou Havlovou na téma osudů českých krajanů v Americe. Představeny budou témata cesta přes moře a začátky života v nové vlasti, rodinné výpravy do Ameriky z Rokytnice a osud Aloise Kareše, významného obchodníka z Vamberka (organizující jízdenky a lodních lístky po dlouhá léta v celých Čechách).