Prázdninová výtvarná dílna na téma "Poznej známou krajinu jinak"
Orlická galerie

Mnohá známá místa našeho okolí už skoro ani nevnímáme. A přece jen jde obyčejná procházka prožít jinak, a to pomocí přírody a výtvarného umění. Místo procházky bude určeno dle počasí. Délka procházky bude maximálně 3 km. K procházce není možné se přidat během dne. Sraz ve vstupní hale Orlické galerie v 10 hodin. Nutné vhodné oblečení do přírody a pevná obuv. V případě deště se akce bude konat v prostorách Orlické galerie v II. patře Kolowratského zámku. Dílna je vhodná pro děti od 6 let a dospělé.