Plán činnosti Východočeské pobočky ČBS na rok 2016


24. 9. - Dendrologická exkurze do Vysokého Chvojna

Vedoucí exkurze ing. Zdeněk Blahník. Vysoké Chvojno, vstup do parku, 10 hodin.

15. 10. - Bryologická exkurze na Plachtu a do Novohradeckých lesů

Vedoucí exkurze Mgr. Pavel Hájek, Ph.D. Hradec Králové, hráz rybníka Plachta, 10 hodin.

11. 11. - Shrnutí botanické sezóny 2016 ve východních Čechách

Prezentace významných nálezů, botanických akcí a určování herbářových položek. Hradec Králové, Muzeum východních Čech, Gayerova kasárna, 16 hodin

Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: natura@dobruska.cz

         RNDr. Věra Samková, Ph.D.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz