Plán činnosti Východočeské pobočky ČBS na rok 2018


5. 5. - Botanická exkurze Za jarními terofyty do okolí Žďáru nad Orlicí ve spolupráci s Botanickou sekcí, NATURA Hlinné.

Vedoucí exkurze Mgr. Jan Doležal z MGOH v Rychnově nad Kněžnou. Žďár nad Orlicí, náves v obci, N 50°07'13,9" E 16°04'11,6", 10 hodin.

12. 5. - Exkurze do PR Zbytka

sraz v 10 hodin na železniční stanici Pohoří vedoucí exkurze David Číp, ČSOP Jaro Jaroměř unikátní slatinná lokalita, kde se ČSOP díky sbírce letos stala majitelem téměř 2 ha pozemku (http://www.jarojaromer.cz/zbytka-prepsano-potrvrzeno-muzeme-zacit-radit/) možnost odpoledního pokračování exkurze na další lokality (Tuří, Ještěrčí ráj)

8.-14.7. - Malý floristický kurz ČBS v Poličce

Ubytování v Domově mládeže SOU, Čsl. armády 485, Polička, N 49°42'45,8", E 16°16'10,5"; cena ubytování 260 Kč s možností objednání snídaně (33 Kč) a večeře (66 Kč). Přihlášky přes ústředí ČBS v Praze

22.9. - Dendrologická exkurze do parku v Luži

Vedoucí exkurze Ing. Zdeněk Blahník. Luže, parkoviště u vstupu do areálu, N 49°53'21,2" E 16°01'48,3", 10 hodin.

9.11. - Shrnutí botanické sezóny 2018 ve východních Čechách

Prezentace významných nálezů, botanických akcí a určování herbářových položek. Hradec Králové, Muzeum východních Čech, Gayerovy kasárny, 16 hodin.Josef Kučera
předseda VČ pobočky ČBS
e-mail: natura@dobruska.cz

         RNDr. Věra Samková, Ph.D.
jednatelka VČ pobočky ČBS
e-mail: v.samkova@muzeumhk.cz