100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka v Litohradech

Srdečně vás zveme ve spolupráci s Československou obcí legionářskou na akci "100. výročí odhalení pamětní desky Karla Vašátka v Litohradech", která se bude konat 2. července od 13 hodin. Níže program akce:
13:00 - Začátek akce a odchod ze solnického náměstí s uniformovanou stráží praporu jednoty Čsl. obce legionářské Hradec Králové do Litohrad čp.19
14:00 - Položení věnce u pamětní desky v Litohradech čp. 19 a přednáška o hrdinovi bitvy u Zborova K. Vašátkovi
14:45 - Odchod z Litohrad do Solnice čp. 42
15:45 - Čestná stráž u domu čp. 42 v Solnici, kde K. Vašátko žil
16:15 - Pieta u hrobu K. Vašátka na solnickém hřbitově

 

Sýpka - Muzeum Orlických hor

Petr Hudousek: Severní Kavkaz

Gruzie většinou nepatří k typickým dovolenkovým destinacím Čechů. Přesto má co nabídnout a dokáže okouzlit panenskou krajinou i bohatou historií. Své cestovatelské zážitky z této země představí na besedě spojené s promítáním fotografií starosta města Rokytnice Petr Hudousek.

-
Orlická galerie

Prázdninové dílny v Orlické galerii

Prázdniny jsou úžasným časem pro fantazii a tvoření. Přijďte do Orlické galerie strávit čtyři dny plné zkoušení různých výtvarných technik. V úterý na nás čeká hravý linoryt, ve středu pak jemnost suché jehly. Ve čtvrtek se budeme věnovat tisku z plochy a vytvářet fantaskní krajiny. Na závěr si v pátek vyrobíme vlastní cameru obscuru, kterou používal samotný Leonardo Da Vinci. Možnost zakoupení zvýhodněné vstupenky na cyklus dílen.