Acta musei richnoviensis

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

ISSN: 1213–4260, Recenzovaný odborný časopis publikující původní vědecké články s přírodovědnou tématikou

Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, který byl schválený Radou pro výzkum a vývoj dne 20.6.2008. Časopis byl založen a je vydáván Muzeem a galerií Orlických hor od roku 1971 (nejprve jako sborník, od roku 2001 jako časopis). Od počátku zveřejňoval recenzované odborné články z oblasti přírodních věd a ochrany přírody. Články jsou tištěny česky, od roku 1998 s anglickým překladem názvu a abstraktem (Abstract).

Uzávěrka příštího čísla je 31. prosince 2019

Všechny články jsou volně přístupné ve formátu pdf:

Redakční rada:
Mgr. Bohumír Dragoun, ing. Josef Hájek (mykologie), Josef P. Halda (lišejníky), Mgr. Michal Holec, Ph.D.(zoologie), 
Ing. Jakub Horák, Ph.D., , Josef Kučera (botanika), RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.(mechorosty), ing. Richard Pokorný, DiS.(ekologie, geologie), doc. RNDr. Jan Vítek (geomorfologie), Mgr. Hana Voškerušová (botanika), RNDr. Magda Zmrhalová (mechorosty).

Historie, poslání a vývoj časopisu Acta musei richnoviensis, sect. natur.

Pokyny pro autory příspěvků v časopisu Acta musei richnoviensis, sect. natur.

Chronologický seznam všech vyšlých čísel


 

Informace