Tiskoviny

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha
  Acta Musei richnoviensis, sect. natur.
2017 - 24/1–2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213-4260, ISBN 978-80-86076-94-2
60,- Kč
 
Kout J. & Stará A. (2017): Vyskytuje se parazitická houba kadeřavka johansonova (Taphrina johansonii) v Č̌eské republice? [Is there known a parasitic fungus Taphrina johansonii in the Czech Republic?]. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 24(1–2): 1–6. 
Halda J. (2017): Lišejníky ledovcového karu Velká kotlina v Hrubém Jeseníku [Lichens of the Velká kotlina glacial cirque in the Hrubý Jeseník Mts.]. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 24(1–2): 7–52.

  Acta Musei richnoviensis, sect. natur.
2016 - 23/1–2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260, ISBN 978-80-86076-83-6
60,- Kč
 
Čejková A. & Kučera J. (2016): Botanický průzkum Přírodní rezervace Sedloňovský vrch a blízkého okolí, Orlické hory. [Botanical survey of the nature reserve Sedloňovský vrch and its vicinity, The Eagle (Orlické hory) Mountains]. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 23(1–2): 1–38.
 
Kout J. & Zíbarová L. (2016): Dřevomor Hypoxylon perforatum v České republice. [Hypoxylon perforatum in the Czech Repubic]. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 23(1–2): 39–43.
 
 
  Acta Musei richnoviensis, sect. natur.
2016 - 23/3–4

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260, ISBN 978-80-86076-84-3
60,- Kč

Tejklová T. & Zíbarová L.
 (2016): Zajímavé nálezy hub z Podorlicka II. [Interesting fungus findings from “Podorlicko” area II.]. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 23(3–4): 45–72.
 
Hradílek Z. & Halda J.P. (2016): Mechorosty a Lišejníky NPR Špraněk. [Bryological and lichenological diversity of the nature reserve Špraněk (North Moravia, Czech Republic)]. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 23(3–4): 73-100.
 
 
  Acta Musei richnoviensis, sect. natur.
2013 - 20/1–2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260, ISBN 978-80-86076-71-3
60,- Kč

Kout J. (2013): Populace škrobnatce terčovitého (Aleurocystidiellum disciforme) z různých oblastí České republiky a nová lokalita dubovnice střevovité (Haploporus tuberculosus). (Selected populations of Aleurocystidiellum disciforme from different areas in the Czech. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 20(1-2): 1-6.
Smoczyk M. & Čejková A. (2013): Rozšíření Carex buekii Wimm. na horním toku Divoké Orlice. (Distribution of Carex buekii Wimm. along the upper reaches of the river Divoká Orlice). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 20(1-2): 7-18.
Tejklová T. & Kramoliš J. (2013): Zajímavé nálezy hub z Podorlicka. (Interesting fungus findings from “Podorlicko” area). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 20(1-2): 19-36.

  Acta Musei richnoviensis, sect. natur.
2013 - 20/3–4

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260, ISBN 978-80-86076-74-4
60,- Kč

Čejková A. & Kučera J. (2013): Botanical survey of the nature reserve Pod Vrchmezím and surroundings [Botanický průzkum přírodní rezervace Pod Vrchmezím a okolí, Orlické hory]. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 20(3-4): 43–70.
 
Kout J. (2013): Notes to polypores from Eastern Bohemia (Czech Republic) [Poznámky k chorošům z východních Čech (Česká republika)]. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 20(3-4): 37–42.


  Acta Musei richnoviensis, sect. natur.
2012 - 19/1-2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč
  Acta Musei richnoviensis, sect. natur.
2012 - 19/3-4

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč

Halda J. J. (2012): Dva nové mezirodové křížence v čeledi Gesneriaceae [Two new intergeneric hybrids in the family Gesneriaceae]. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 19(3–4): 49-54.
Halda J. J. & Jurášek J. (2012): Nové taxony v rodu Gentiana ze západního Sičuanu [New taxa in the genus Gentiana of west Sichuan]. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 19(3–4): 55-70.
Halda J. P. & Müller A. (2012): Lišejníky přírodní rezervace U Houkvice (Podorlicko) [Lichens of Natural Reserve U Houkvice (Podorlicko, Eastern Bohemia]. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 19(1–2): 17–27.
Holec M. & Konrátová L. (2012): Střevlíci (Coleoptera: Carabidae) kamenitých akumulací na vrchu Rovný (České středohoří) [Ground Beetles (Coleoptera: Carabidae) of stony accumulations on Rovný hill (České středohoří mts.)]. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 19(3–4): 41-48.
Malíček J. & Vondrák J. (2012): Lišejníky NPR Jazevčí, Porážky a Zahrady pod Hájem v Bílých Karpatech [Lichens of natural reserves Jazevčí, Porážky, and Zahrady pod Hájem in the Bílé Karpaty Mts (Eastern Moravia)]. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 19(1–2): 1–11.
Peltanová A., Dvořák L. & Horák J. (2012): Malakofauna ovocných stromů aneb co vše lze najít v kmenových nárazových pastech [Land snail community of fruit trees or what can be found in tree trunk window traps]. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 19(1–2): 12–16.
Pokorný R. & Jiroudková I. (2012): Obsah CaCO3 jako významný litofaciální ukazatel při studiu stratigrafie svrchnokřídových sedimentů na příkladu východní části české křídové pánve [The content of CaCO3 as the important lithofacial indicator for the stratigraphic study of Upper Cretac. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 19(3–4): 29-40.  Acta Musei richnoviensis, sect. natur.
2011 - 18/1-2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč

Horák J. & Horáková J. (2011): Vřetenušky starých ovocných sadů v regionu Choceňska – Vysokomýtska [Burnet moths of old fruit orchards in the region of Choceň – Vysoké Mýto]. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 18(1–2): 16–24.
Kout J. (2011): Lesklokorka tmavá (Ganoderma adspersum) z Podorlické oblasti [Ganoderma adspersum from „Podorlicko“ area]. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 18(1–2): 25–28.
Pokorný R. (2011): Příspěvek k paleontologickému průzkumu kvartérních spraší na lokalitě Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou) [Contribution to the paleontological research of the Quaternary loesses on the locality Černíkovice (Rychnov nad Kněžnou district), Czech Re. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 18(1–2): 9–15.
Pokorný R. & Bažant Z. (2011): Ichnologický průzkum svrchnokřídových sedimentů v okolí Bartošovic v Orl. horách (okres Rychnov nad Kněžnou) [Ichnological research of the Upper Cretaceous sediments near Bartošovice v Orl. horách (Rychnov nad Kněžnou district)]. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 18(1–2): 1–8.  Acta Musei richnoviensis, sect. natur.
2010 - 17/1

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč
  Acta Musei richnoviensis, sect. natur.
2010 - 17/2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260, ISBN 978-80-86076-57-7
60,- Kč

Horák J. (2010): Denní motýli a vřetenušky Orlických hor: Benátky, Kačerovské rašeliniště, Kačerovské rybníčky a Nebeská Rybná Butterflies and burnets of Orlické Mts.: Benátky, Kačerovské rašeliniště, Kačerovské rybníčky and Nebeská Rybná]. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 17(1): 15–28.
Horák J. & Šafářová L. (2010): Výskyt saranče vrzavé (Psophus stridulus L. – Orthoptera: Acrididae) v podhůří Orlických hor s poznámkami k výskytu v Pardubickém kraji. [Occurrence of the Rattle Grasshopper (Psophus stridulus L. – Orthoptera: Acrididae) in the foothills of Orlické . - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 17(1): 10–14.
Hradílek Z. & Halda J.P. (2010): Mechorosty a lišejníky Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic. [Bryophytes and Lichens of the Hůrka National Nature Reserve near the town of Hranice (Central Moravia, Czech Republic)]. - Acta Mus. Richnoviensis (Sect. natur.), 17(2): 29–56.
Pohunek J. & Pokorný R. (2010): Říčky (Alma) a Čertův Důl (Srázný) – dvě opomíjené lokality historické těžby v Orlických horách. [Říčky (Alma) and Čertův Důl (Srázný) – two neglected localities of historical mining in the Orlické Mountains]. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 17(1): 1-9.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2009 - 16/1-2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2009 - 16/3

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2009 - 16/4

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč

Halda J. P. (2009): Lichens of the Břidličná Nature Reserve and the Zadní hutisko Nature Monument in the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic) (Lišejníky Přírodní rezervace Břidličná a Přírodní památky Zadní hutisko v Hrubém Jeseníku). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 16(3): 57-80.
Kučera J. (2009): Floristický materiál z lesních luk v CHKO Orlické hory (Floristic material of wildflower meadows in woods of CHKO Orlické hory). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 16(1-2): 1-56.
Zmrhalová M. (2009): Mechorosty Přírodní rezervace Břidličná a Přírodní památky Zadní Hutisko v Hrubém Jeseníku (Bryophytes of the Břidličná Nature Reserve and the Zadní Hutisko Nature Monument in the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic)). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 16(4): 81-108.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2008 - 15/1

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
100,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2008 - 15/2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260, ISBN 80–86076–48–2
100,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2008 - 15/3-4

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260, ISBN 80–86076–49–0
100,- Kč

Halda J. P. (2008): Seznam lišejníků české strany Králického Sněžníku – Checklist of Lichens of the Králický Sněžník Mts. (Czech Side). - Acta musei richnoviensis, sect. natur., 15(2): 43-84.
Pokorný R. (2008): Historie hornictví na Rychnovsku II (History of the mining in the Rychnov nad Kněžnou area, Vol. II.). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 15(3-4): 85-146.
Zmrhalová M. (2008): Seznam mechorostů české strany Králického Sněžníku - List of Bryophytes of the Králický Sněžník Mts. (Czech Side). - Acta musei richnoviensis, sect. natur., 15(1): 6-42.
Zmrhalová M. & Halda J. P. (2008): Bryoflóra a lichenoflóra české strany Králického Sněžníku – úvod. - Acta musei richnoviensis, sect. natur., 15(1): 1-5.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2007 - 14/1

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2007 - 14/2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2007 - 14/3

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260, ISBN 80-86076-44X
40,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2007 - 14/4

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč

Benda P. (2007): Sukulentní vegetace severozápadního Madagaskaru. (The succulent plants of the NW Madagascar).. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(2): 45-49.
Halda J. J. & Milt I. (2007): Nové popisy v rodu Gymnocalycium Pfeiffer II.(New descriptions in the genus Gymnocalycium Pfeiffer II). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(4): 96-104.
Halda J. J., Heřtus P. & Malina M. (2007): Několik nových bolívijských rostlin (Some new Bolivian plants). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(4): 105-126.
Halda J. J., Heřtus P., Horáček L., Malina M. & Milt I. (2007): Nové popisy a kombinace v čeledi Cactaceae III (New descriptions and combinations in Cactaceae III). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(4): 93-95.
Halda J. P. & Vězda A. (2007): Seznam taxonů lišejníků a lichenikolních hub publikovaných A. Vězdou a spoluautory v letech 1958-2007. (A list of new taxa of lichens and lichenicolous fungi published by Antonín Vězda 1958-2007 by himself or together with co-auctors). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(3): 69-92.
Husník F. (2007): Ptáci vybraných chráněných území severozápadního Madagaskaru. (Birds of selected protected areas in north?western Madagascar).. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(1): 5-12.
Hušková H. (2007): Suchozemské želvy v chovné stanici Ampijoroa. (The terrestrial tortoises in the Ampijoroa Forestry Station).. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(1): 28-31.
Koubínová D. (2007): Ekologické nároky madagaskarských terestrických plžů čeledi Acavidae. (Ecological Requirements of the Madagascan Land Snails of the Family Acavidae).. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(2): 1-4.
Pokorný R. (2007): Expedice BAOBAB 2006 (Expedition BAOBAB 2006). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(1): 1-4.
Pokorný R. (2007): Poznámky ke geologii SZ Madagaskaru. (Notices to the geology of NW Madagascar. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(2): 60-68.
Stehlíková J. (2007): Pedologická charekteristika vybraných lokalit SZ Madagaskaru. (The pedological characteristics of the selected localities of the NW Madagascar).. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(1): 13-18.
Šíma M., Bryndová M., Lechnýřová O. (2007): Inventarizace, somatická měření a ekologie obojživelníků severozápadního Madagaskaru. (Inventarization, somatic measurements and ecology of amphibians in north – western Madagascar).. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(1): 19-27.
Timoftej R. (2007): Životní prostředí a lidé Madagaskaru (Environment and Malagasy People).. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(2): 33-39.
Tomalová I. , Chmelová B. (2007): Rostliny používané v lidovém léčitelství na severu a severozápadu Madagaskaru. (The Medicinal Plants in traditional medicine on North and Northwest Madagascar).. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 14(2): 40-44.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2006 - 13/1

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč

Halda J. J. & Milt I. (2006): Nové popisy v rodu Gymnocalycium Pfeiffer. (New descriptions in the genus Gymnocalycium Pfeiffer).. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 13(1): 4-24.
Halda J. J., Vacek L. & Vaško Z. (2006): Echinocactus horizonthalonius subsp. diabolicus – nový taxon z mexického Zacatecasu. (Echinocactus horizonthalonius subsp. diabolicus - a new taxon from Zacatecas).. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 13(1): 1-3.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2005 - 12/1

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2005 - 12/2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč

Halda J. J. (2005): Nové popisy a kombinace v rodu Tillandsia L. (New descriptions and combinations in Tillandsia L.). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 12(2): 57-68.
Halda J. J., Gustafson P. & Vostřák V. (2005): Silene boyd-klineana – nový druh ze severní Kalifornie. Silene boyd−klineana – a new species in the north California. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 12(1): 1-6.
Halda J.J. & Horáček L. (2005): Poznámky k pozorování struktury semen, plodů, květů a stonků u rodu Ariocarpus. Notes on the observations upon the structure of the Ariocarpus. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 12(1): 16-35.
Halda J.J., Heřtus P., Horáček L. & Malina M. (2005): Nové popisy a kombinace v čeledi Cactaceae II.New descriptions and combinations in Cactaceae II. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 12(1): 7-10.
Halda J.J., Heřtus P., Horáček L. & Malina M. (2005): Nové třídění skupiny Astrophytum – Frailea. A new taxonomy of the Astrophytum – Frailea group. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 12(1): 11-15.
Jahelka J. (2005): Zajímavé nálezy hub na Solnicku. Some interesting finds of fungi in eastern Bohemia. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 12(2): 50-56.
Pokorný R. (2005): Synsedimentární mineralizace v podorlické křídě. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 12(2): 37-49.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2004 - 11/1

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2004 - 11/2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
30,- Kč

Pokorný R., Kraft L. & Symonová R. (2004): Historie hornictví na Rychnovsku a současný stav vybraných starých důlních děl. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 11(1): 1-56.
Vězda A. (2004): Foliicolous Lichen species edited in Exsiccatum Vězda: Lichenes rariores exsiccati 1992 - 2003. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 11(2): 77-79.
Vězda A. (2004): Neue foliicole Flechten III. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 11(2): 57-72.
Vězda A. (2004): Foliicolous Lichens distributed in Vězda: Lichenes selecti exsiccati 1966 - 1991. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 11(2): 73-76.
Zelinková J. (2004): Lišejníky pískovcových oblastí CHKO Broumovsko. Literární excerpce. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 11(2): 81-99.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2003 - 10/1

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
200,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2003 - 10/2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
60,- Kč

Halda J. (2003): A taxonomic study of the calcicolous endolitic species of the genus Verrucaria. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 10(1): 1-148.
Halda J.J. (2003): Nové popisy v čeledi Cactaceae. (New descriptions in Cactaceae). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 10(2): 149-170.
Niederle J. (2003): Poznámky k rodu Soldanella L. v Západních Karpatech. (Remarks on the genus Soldanella L. in the West Carpathians). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 10(2): 171-174.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2002 - 9/1

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
250,- Kč

Halda J.J. et al. (2002): Poznámky k popisům rostlin uveřejněným v minulých letech jako "Krátká sdělení" v Acta Musei Richnoviensis Sect. natur. (Notes on the descriptions, published as "Short communications" in Acta Musei Richnoviensis Sect. natur.). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 9(1): 1-50.
Halda J.J. et al. (2002): Nové popisy a kombinace. (New descriptions and combinations). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 9(1): 51-80.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2001 - 8/1

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISBN: 80-86076-25-3
60,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2001 - 8/2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
30,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2001 - 8/3

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISSN 1213–4260
50,- Kč

Halda J. (2001): Příspěvek k poznání lichenoflóry v údolích Metuje a Olešenky. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 8(1): 1-30.
Halda J.J. (2001): Some nomenclatoric changes and new descriptions in the genus Daphne L. 4.. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 8(3): 112-116.
Halda J.J. (2001): New descriptions and combinations. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 8(1): 31-34.
Halda J.J. (2001): Errata. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 8(1): 35.
Šumpich J. (2001): Katalog sbírky motýlů uložené v OMOH v Rychnově nad Kněžnou. Část 1. (A catalogue of the collection of butterflies deposited at the District Museum of Orlické hory Mountains in the town of Rychnov nad Kněžnou. Part 1.). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 8(2): 37-84.
Šumpich J. (2001): Katalog sbírky motýlů uložené v OMOH v Rychnově nad Kněžnou. Část 2. (A catalogue of the collection of butterflies deposited at the District Museum of Orlické hory Mountains in the town of Rychnov nad Kněžnou. Part 2.). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 8(3): 85-111.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2000 - 7/1

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, ISBN: 80-86076-22-9
25,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
2000 - 7/2

časopis přírodovědných prací, barevné fotografie, SBN: 80-86076-24-5
25,- Kč

Halda J. J. (2000): Some nomenclatoric changes and new descriptions in the genus Daphne L. 2. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 7(1): 1-32.
Halda J. J. (2000): Some nomenclatoric changes and new descriptions in the genus Daphne L. 3.. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 7(2): 41-70.
Halda J. J., Heřtus P., Horáček L. & Kupčák P. (2000): Miscellanea. New descriptions. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 7(2): 71-76.
Halda J. J., Horáček L., Chvastek J., Kupčák P. & Panarotto P. (2000): Miscellanea. New descriptions. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 7(1): 33-40.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
1999 - 6/1

časopis přírodovědných prací, , ISBN: 80-86076-18-0
25,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
1999 - 6/2

časopis přírodovědných prací, , ISBN: 80-86076-18-0
45,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
1999 - 6/3

časopis přírodovědných prací, , ISBN: 80-86076-17-2
25,- Kč

Halda J. (1999): Příspěvek k poznání lichenoflóry Orlických hor 2.. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 6(1): 1-32.
Halda J. J. (1999): Some taxonomic problems in the genus Daphne L.. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 6(3): 195-233.
Halda J. J. & Horáček L. (1999): New description and combinations. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 6(3): 234-238.
Kučera J. (1999): Floristický průzkum údolí potoka ve Vrchní Orlici. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 6(1): 33-39.
Štafen Z. (1999): Chemostratigrafické stanovení ekvivalence vrstev a souvrství České křídové pánve. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 6(2): 1-153.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
1998 - 5/1

časopis přírodovědných prací, , ISBN: 80-86076-08-3
25,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
1998 - 5/2

časopis přírodovědných prací, , ISBN: 80-86076-11-3
25,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
1998 - 5/3

časopis přírodovědných prací, , ISBN: 80-86076-12-1
25,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
1998 - 5/4

časopis přírodovědných prací, , ISBN: 80-86076-15-6
25,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
1998 - 5/5

časopis přírodovědných prací, , ISBN: 80-86076-15-6
25,- Kč

Dostálek J. (1998): Změny rozšíření synantropních rostlin podél silnic na území Orlických hor a jejich předhůří.. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(2): 49-55.
Hájek J. (1998): Inventarizační průzkum vybraných skupin hmyzu a pavouků v CHKO Orlické hory. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(2): 56-59.
Halda J. J. (1998): Notes on the observations upon the structure of the Paeonia seeds, fruits and roots. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(1): 1-11.
Halda J. J. (1998): Some taxonomic problems in the genus Daphne L.. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(4): 133-160.
Halda J. J. (1998): A new system of the genus Pediocactus Britton & Rose. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(1): 12-27.
Halda J. J. (1998): Synopsis of the genus Hoodia Sweet ex Decne. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(1): 28-33.
Halda J. J. (1998): New System of the genus Ariocarpus Scheidweiler. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(1): 34-39.
Halda J. J. (1998): New descriptions. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(1): 40-47.
Halda J. J. (1998): Some taxonomic problems in the genus Daphne L.. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(5): 165-183.
Halda J. J. (1998): New descriptions. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(5): 184-186.
Halda J. J., Horáček L. & Panarotto P. (1998): New descriptions. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(4): 161-164.
Hladilová Š. & Pek I. (1998): Ústřice přirostlé k ulitám břichonožců - pozoruhodné fosilie z lokality Rudoltice (miocén, spodní baden). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(2): 60-63.
Hromádko M. - Hromádková V. (1998): Mapování hnízdního rozšíření ptáků v Orlických horách v letech 1996-1998. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(2): 64-66.
Jelínek J. (1998): Lesknáčkovití brouci (Coleoptera: Brachypteridae, Nitidulidae) Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(2): 67-73.
Kučera J. (1998): Kriticky ohrožené druhy v květeně Orlických hor. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(2): 74-78.
Likovský Z. (1998): Drabčíci podčeledi Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae) Orlických hor. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(2): 79-86.
Málková J. (1998): Zkušenosti z botanických průzkumů v rámci zpracování plánu lokálního územního systému ekologické stability (ÚSES) Orlické hory. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(2): 87-96.
Mareš V. (1998): Přírodě blízké hospodářství v lesích Orlických hor a podhůří. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(3): 97-101.
Martinek V. (1998): Problém přemnožování kůrovce Ips typhographus (L) a účinného boje s ním v CHKO. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(3): 102-107.
Moravec B. & Malý M. (1998): Nálezy permokarbonských zkamenělých dřev pod Orlickými horami. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(3): 108-109.
Rotter M. (1998): Motýlí fauna Orlických hor a podhůří. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(3): 110-113.
Šach F. (1998): Výzkum opatření lesopěstebních meliorací a ochrana přírody v Orlických horách. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(3): 114-116.
Vacek S., Podrázský V. & Souček J. (1998): Management NPR a PR v CHKO Orlické hory. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 5(3): 117-132.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
1997 - 4/1

časopis přírodovědných prací, , ISBN: 80-86076-02-4
25,- Kč
  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
1997 - 4/2

časopis přírodovědných prací, , ISBN: 80-86076-07-5
25,- Kč

Halda J. (1997): Příspěvek k poznání lichenoflóry Orlických hor. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 4(1): 1-24.
Halda J. J. (1997): Systematis treatment of the genus Paeonia L. with some nomenclatoric changes. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 4(2): 25-32.
Halda J. J. (1997): Dwarf succulent saxifragas (section Porphyrion Engler & Irmscher). - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 4(2): 52-66.
Halda J. J. (1997): Some nomenclatoric changes and new descriptions in the genus Daphne L.. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 4(2): 67-70.
Halda J. J. (1997): New combinations. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 4(2): 71.
Halda J.J. (1997): Synopsis of the genus Haworthia Duval, with some nomenclatoric changes. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 4(2): 33-51.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
1995 - 3/1

časopis přírodovědných prací, , ISBN: 80-86076-07-5
25,- Kč

Halda J. J. (1995): Návrh nového systému rodu Gentiana. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 3(1): 3-50.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
1983 - 2

časopis přírodovědných prací, , Nespěchal
25,- Kč

Nespěchal Z. (1983): Staré české a slovenské tisky ve fondech muzeí v Rychnově n. Kn. a v Dobrušce. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 3: 1-178.  Acta musei richnoviensis, sect. natur.
1971 - 1

časopis přírodovědných prací, , ISBN
Vyprodáno

Káda Z. (1971): Ornitolog Karel Plachetka a jeho sbírka. - Acta Mus. Richnov. (Sect. natur.), 1: 1-44.


Informace