Podsbírka výtvarného umění

Návštěvní kniha

Napište nám
Vaše vzkazy:
2017-12-11 10:17:11 Od: Zdeněk Otradovec Vzkaz: Dobrý den, děkuji za informaci a link na budovu vojenských kasáren kde jsem v roce 1965 - 1967 trávil dva roky u pana majora Burdíčka, vzpomínám také pana praporčíka Haníka u fotogrametrické čety. Máte pěkně udělané přehledné webovky. Dostal jsem se
2016-05-16 18:59:54 Od: Dušek Vzkaz: Dobrý den, chválím nové stránky, moc se povedly! Stránky jsou jednoduché a přehledné. Už řadu let chodím na výstavy do muzea v Kolowratském zámku v RK a musím říci, že máte moc krásné předměty ve sbírkách. Díky moc za všechnu Vaši práci.
Návštěvní kniha

 

Obsahuje kolekce malby, kresby, grafických listů a sochařských děl. Nejvýznačnějším souborem je soubor českých malířů-krajinářů 1. poloviny 20. století. 

Sbírka dokumentuje české výtvarné umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti, se zaměřením na díla, která místem vzniku, námětem nebo osobou autora mají vztah k regionu Orlických hor a Podorlicka. Umělecká díla ve sbírce pocházejí z území Čech a Moravy, sbírka obsahuje také několik děl českých autorů, která vznikla mimo území, nejčastěji při studijních cestách do zahraničí. 

Sbírka byla od počátku sbírkovým fondem samostatné Orlické galerie v Rychnově nad Kněžnou, založené v roce 1965. Základem sbírky se stala obsáhlá pozůstalost sochaře Ladislava Beneše a nákupy a převody od jiných organizací, v menší míře také dary. Sbírka Orlické galerie v současnosti čítá 407 obrazů, 597 prací na papíře a 920 soch. 

Mezi obrazy převažuje olejomalba, též tempera, kvaš, akryl, ojediněle další malířské techniky (např. enkaustika). Kolekce obrazů je zaměřena na výtvarná díla umělců 20. století i díla současná; podchycuje jak autory regionální, tak autory spojené s významnými centry regionálního výtvarného života (Rybná nad Zdobnicí, Pěčín, Říčky apod.). Zastoupena je především krajinářská tvorba, ale i portrét, zátiší a figurální malba. Z regionálních autorů jsou ve fondu zastoupena například díla Lumíra Nedvídka, Jana Rohana aj. Velmi kvalitní jsou soubory prací Jana Trampoty, Vojtěcha Sedláčka a Antonína Hudečka.

Práce na papíře do určité míry kopírují skladbu obrazové sbírky, např. kolekce grafiky Vojtěcha Sedláčka nebo kresby Jana Trampoty. Rovněž tento soubor se rozrůstá již od samého vzniku muzea a jsou zde zastoupena díla autorů 20. století až po současnost. V tomto souboru je početně silně zastoupen také sochař Ladislav Beneš svými kresebnými studiemi. 

Další rozsáhlou skupinou fondu jsou sochy (920 soch). Specifickým rysem této kolekce jsou velké soubory dvou sochařských pozůstalostí sochařů Ladislava Beneše a Karla Hladíka. Významně je zastoupen medailér Jiří Kolářský, jednotlivostmi jsou zastoupeni regionální autoři (Ladislav Faltejsek, Ladislav Zemánek) i autoři širšího významu (Karel Nepraš).

 

Ukázky uměleckých děl ze sbírky Orlické galerie

1. Vincenc Beneš – Samota v Rybné, 1921

2. Vincenc Beneš – Ovoce s lidovým džbánkem, 1925

3. Josef Hubáček – Skála (balvan), 20. léta 20. století

4. Antonín Hudeček – Podzim v častolovickém parku, 1931

5. Antonín Hudeček – Tání v častolovickém parku, 1935

6. Antonín Hudeček – Ženy v dešti, 1907

7. Herbert Masaryk - Zahrada, 1912

8. Josef Kubíček – Torzo, nedatováno

9. Josef Kubíček - Tři grácie (Tanec), nedatováno

10. Bedřich Piskač – Žně, 1928

11. Antonín Slavíček – Les, 1904-1905

12. Josef Štolovský – Jaro v Orlických horách, 20. – 30. léta 20. století

13. Josef Štolovský – Javornický kostel, 20. – 30. léta 20. století

14. Josef Štolovský – Rychnov nad Kněžnou, 30. léta 20. století

15. Josef Štolovský – Trh v Rychnově, 1935

16. Jan Trampota – Kostel ve Slatině, 1930

17. Jan Trampota – Kvetoucí stráň, 30. léta 20. století

18. Jan Trampota – Mihulkovo stavení, 1923-1925

19. Jan Trampota – Údolí Zdobnice s lokálkou, 1923

20. Bořivoj Žufan - Tři vázy, 1930

 

Informace