Zápůjčka putovních výstav

V rámci služeb Vám nabízíme možnost zapůjčení putovních výstav. Ty jsou skladné na dopravu, nenáročné na instalaci a variabilní do různých prostor.

Archeologický dozor

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou je na základě smlouvy s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a to zejména na území bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou s přesahy na Orlickoústecko a Novoměstsko.

Badatelské poradentství

Odborní pracovníci muzea poskytují na vyžádání odborné konzultace a metodickou pomoc dle svých možností a profesního zaměření. V případě zájmu o konzultaci prosím kontaktujte naše pracovníky a dohodněte si schůzku.

Knihovna

Muzejní knihovna, umístěná v budově ředitelství muzea (Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou, 1. patro) je veřejnou odbornou knihovnou se studovnou. Literatura je dostupná převážně prezenčně, část fondu i absenčně, je zajišťována meziknihovní výpůjční služba a knihovní reprografická služba.

Badatelna

Chcete odborně studovat sbírkové předměty uložené v depozitářích rychnovského muzea? Máte možnost si je prohlédnout i detailně prostudovat, všechny podsbírky muzea jsou pro tento účel k dispozici. Nutné je pouze předem domluvit badatelskou návštěvu s odborným pracovníkem (kurátorem) příslušné podsbírky.

Pro média

Tiskové zprávy ke stažení ve formátu pdf.

Programy pro školy

K muzejním expozicím a výstavám jsou vytvářeny edukační programy prezentující dané téma zábavnou a hravou formou žákům různých věkových kategorií.

Materiály ke stažení

Aktuální materiály ke stažení.