Úřední informace

Dokumenty

Zřizovací listina (zde)

Certifikát ISO 50001 (zde)

Energetická politika v organizacích Královéhradeckého kraje (zde)

Návrh rozpočtu na rok 2024 (zde)

Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace na roky 2025 - 2026 (zde)

Schválený rozpočet na rok 2023 (zde)

Schválený střednědobý výhled příspěvkové organizace na roky 2024 - 2025 (zde)

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2022 (zde)

Výroční zpráva 2021 (zde)

Výroční zpráva 2020 (zde)

Výroční zpráva 2019 (zde)

Výroční zpráva 2018 (zde)

Výroční zpráva 2017 (zde)

Výroční zpráva 2016 (zde)

Poskytování informací

Sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb ze dne 12. 1. 2023 (zde)