Kontakty:

Ředitel

Mgr. Tomáš Zelenka

494 534 450, 721 261 666

zelenka@moh.cz

Zástupce ředitele, knihovnice

Mgr. Irena Krejčí

494 534 450, 724 364 385

krejci@moh.cz

Ekonom

Ing. Šárka Hejhalová

494 534 450, 606 338 934

hejhalova@moh.cz

Archeoložka

PhDr. Martina Beková

494 534 450, 721 857 687

bekova@moh.cz

Etnoložka

Mgr. Pavla Bláhová

494 534 450

blahova@moh.cz

Botanik

Mgr. Jan Doležal

494 534 450

dolezal@moh.cz

Historička

Mgr. Martina Dostálová

494 534 450

dostalova@moh.cz

Archeolog

Bohumír Dragoun

607 930 106 (služební),
734 421 636 (soukromé)

villanova@seznam.cz

Průvodce

Petra Hájková

491 616 941

Sýpka - Muzeum Orlických hor

Vedoucí Muzea krajky Vamberk, kurátor

Mgr. Mikuláš Heinrich

494 541 518, 607 930 740

heinrich@moh.cz

Průvodce

Renata Horáková

494 534 015

Orlická galerie a Výstavní prostory muzea

Průvodce

Eva Kašková

491 616 941

Sýpka - Muzeum Orlických hor

Průvodce

Jana Kudlová

494 534 450

Orlická galerie a Výstavní prostory muzea

Průvodce

Alexandra Kulhavá

494 541 518

Muzeum krajky Vamberk

Konzervátorka

Šárka Ležáková

494 541 518

lezakova@moh.cz

 

Muzejní pedagožka

Mgr. Martina Marxová

494 534 450, 607 930 040

marxova@moh.cz

Průvodce

Helena Pohlová

494 534 015

Orlická galerie a Výstavní prostory muzea

Dokumentátorka archeologie

Bc. Iveta Prázová

494 534 450

prazova@moh.cz

Etnoložka

Mgr. Martina Rejzlová

494 541 518

rejzlova@moh.cz

Konzervátor

Tomáš Sládek

494 534 450

sladek@moh.cz

Průvodce

Václava Suchomelová

494 541 518

Muzeum krajky Vamberk

Vedoucí Orlické galerie, kurátor

Mgr. Vlastislav Tokoš

494 534 015, 607 930 660

tokos@moh.cz, galerie@moh.cz
 

Historička

Mgr. Tereza Vinterová

494 534 450

vinterova@moh.cz

t. č. na mateřské dovolené

Vedoucí expozice Sýpka - Muzeum Orlických hor, kurátor

Mgr. Tomáš Zelenka

491 616 941, 721 261 666

zelenka@moh.cz

Správce sbírek

Ing. Tereza Zemánková

494 534 450

zemankova@moh.cz