Kontakty:

Ředitel

Mgr. Tomáš Zelenka

495 400 208, 721 261 666

zelenka@moh.cz

Vedoucí Vědecko-výzkumného oddělení, knihovnice

Mgr. Irena Krejčí

495 400 205, 724 364 385

krejci@moh.cz

Vedoucí Ekonomicko-provozního oddělení, ekonom

Ing. Šárka Hejhalová

495 400 201, 606 338 934

hejhalova@moh.cz

Archeoložka

PhDr. Martina Beková

495 400 209, 721 857 687

bekova@moh.cz

Etnoložka

Mgr. Pavla Bláhová

495 400 212

blahova@moh.cz

Botanik

Mgr. Jan Doležal

495 400 204

dolezal@moh.cz

Historička

Mgr. Martina Dostálová

495 400 206

dostalova@moh.cz

Archeolog

Bohumír Dragoun

607 930 106 (služební),
734 421 636 (soukromé)

villanova@seznam.cz

Dokumentátorka archeologie

Radka Dudkova

495 400 210

dokumentator@moh.cz

Průvodce

Petra Hájková

491 616 941

Sýpka - Muzeum Orlických hor

Vedoucí Muzea krajky Vamberk, kurátorka

Mgr. Kateřina Kuthanová

494 541 518, 607 930 740

vedouciMKV@moh.cz

Archeolog

Mgr. Kamil Kočtúch

495 400 207

archeolog@moh.cz

Správce klášteru Opočno

Bc. Petr Kubasa

602 873 454, 495 400 217

kubasa@moh.cz

Průvodce

Jana Kudlová

495 400 219

Orlická galerie a Výstavní prostory muzea

Průvodce

Alexandra Kulhavá

494 541 518

Muzeum krajky Vamberk

Konzervátorka

Šárka Ležáková

494 541 518

lezakova@moh.cz

 

Muzejní pedagog

Aktuálně neobsazeno

Průvodce

Naděžda Mlynářová

491 616 941

Sýpka - Muzeum Orlických hor

Správce sbírek

Mgr. Petr Mordaninec

495 400 202, 602 555 128

mordaninec@moh.cz

Průvodce

Helena Pohlová

494 534 015

Orlická galerie a Výstavní prostory muzea

Etnoložka

Mgr. Martina Rejzlová

494 541 518

rejzlova@moh.cz

Konzervátor

Tomáš Sládek

495 400 213

sladek@moh.cz

Průvodce

Václava Suchomelová

494 541 518

Muzeum krajky Vamberk

Zástupce ředitele, Vedoucí Orlické galerie, kurátor

Mgr. Vlastislav Tokoš

494 534 015, 607 930 660

tokos@moh.cz, galerie@moh.cz
 

Vedoucí expozice Sýpka - Muzeum Orlických hor, kurátor

Mgr. Tomáš Zelenka

491 616 941, 721 261 666

zelenka@moh.cz

Digitalizátor

Mgr. Mikuláš Heinrich

495 400 220

heinrich@moh.cz