-
Sýpka - Muzeum Orlických hor

Rokytnický vánoční jarmark

Jarmark je v Rokytnici v Orlických horách již mnoho let oblíbenou kratochvílí předvánočního času. Zboží s vánoční tématikou, lidové zvyky, široká nabídka občerstvení, hudební vystoupení, vánoční dílničky – to vše zde čeká na návštěvníky.

-
Sýpka - Muzeum Orlických hor

Grafiky Stanislava Janigy

Výstava autorských prací výtvarníka a pedagoga Stanislava Janigy, který má své kořeny v Rokytnici v Orlických horách.

-
Sýpka - Muzeum Orlických hor

Vítání adventu v Sýpce

Sobota předcházející první adventní neděli je v Sýpce již tradičně ve znamení výroby adventních věnců.

-
Muzeum krajky Vamberk

Předvánoční jarmark

Kulturní program spočívající ve vystoupení ženského sborečku Koňadra z Vracova, který návštěvníky seznámí s lidovými baladami a jarmarečními písněmi, uskuteční se vyprávění o zvycích předvánoční doby a bude předváděna ukázka přípravy tradičních lidových pokrmů.
Na jarmarku budou předváděny výrobky lidových řemeslníků z Orlických hor a Podorlicka, např. perníčky, mýdla, koření, keramika, medovina, ručně šité oděvy, věnce ze sušených květin, adventní věnce, skleněné vitráže, hračky pro děti a další. Muzejní herna pro děti bude plná překvapení, na muzejní zahradě bude hudební vystoupení dětí z mateřské školky, kovář předvede své kovářské řemeslo a bude samozřejmě občerstvení.

 

-

Ukončení botanických vycházek

Přednáška spojená s promítáním fotografií, začátek v 17:00 v přednáškovém sále Městské knihovny v Týništi nad Orlicí.

-
Výstavní prostory muzea

Kočárky: Dětské a loutkové kočárky v letech 1860 - 1960

Výstava představuje unikátní výběr historických kočárků ze soukromé sbírky manželů Holáskových. Nejstarší kočárek pochází přibližně z roku 1860 a jádrem sbírky jsou velmi ceněné exponáty z období secese. Ve výběru jsou zastoupeny kočárky loutkové, dětské sportovní i hluboké, dvojkombinace, trojkolky i saně. Součástí výstavy se staly také dobové nabídkové katalogy, dětské hračky a historické fotografie.

 

 

-
Orlická galerie

Rok v Orlických horách / Expozice výtvarníků Orlických hor a Podorlicka

Sezónní dlouhodobá expozice představí významná díla sbírky Orlické galerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých tematických a historických souvislostech. V letošním roce prostřednictvím uměleckých děl bude možné sledovat proměnu krajiny regionu v různých ročních dobách, proměnách počasí i jak sezonní činnost lidí proměňovala její náladu. Stěžejním dílem celé výstavy bude obdivuhodný a unikátní cyklus Slatinský rok od Miloslava Holého, který se v roce 2021podařilo zakoupit díky štědré dotaci Ministerstva kultury ČR a za přispění Královéhradeckého kraje. 

-
Orlická galerie

Daisy Mrázková / Co by se stalo, kdyby …

Daisy Mrázková (1923-2016) patří svojí tvorbou k výtvarníkům, kteří jsou neodmyslitelně spjati s autorskou knihou. Její práce zná několik generací malých i velkých čtenářů.

-
Orlická galerie

Orlický salon´22 / Rudolf Černý malíř a galerista

Doslova posledním žákem Otakara Nejedlého, jehož tvorba je spjata s Podorlickem, byl 
Rudolf Černý (1922–2013). Jeho cesta k umění nebyla snadná. Narodil se v Kostelci nad Orlicí v dělnické rodině. Vyučil se malířem pokojů u Františka Gutlebena. Ve volných chvílích prohluboval svůj zájem o výtvarné umění a maloval v plenéru. Za II. světové války byl totálně nasazen na práci v Německu. Po osvobození z Porůří odešel ke strážní službě ve francouzském Verdunu. Vlastní tvorbě se mohl začít věnovat až po roce1945. Když svůj boj o umění vybojoval a ukončil studia na pražské AVU (1951–1956), nastalo krátké období, kdy se malbě mohl věnovat. V roce 1965 byl požádán, aby vedl nově založenou Okresní galerii v Rychnově nad Kněžnou (dnes Orlická galerie, pracoviště Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou). Na dlouhých čtrnáct let nebylo možné, aby se z pracovních důvodů malbě plně oddal. Proto mnoho jeho prací je spojeno s Kostelcem nad Orlicí, kde bydlel a rekonstruoval dům číslo 132. Právě motivy tohoto domu se objevují v Černého malbách. Výstava připomene tvorbu i činnost tohoto výjimečného člověka a výtvarníka. 

 

-
Orlická galerie

Martin Čada / Stíny a jiné veraikony

Mladý zlínský malíř představuje svoji aktuální malířskou tvorbu tematicky zaměřenou na mystérium lidského utrpení. Následně s danou malbou experimentuje a pracuje s ní v podobě otisků a kresebných dotyků, a vytváří tak určitý artefakt.  

-
Orlická galerie

ČESKÉ KVARTETO / VÝSTAVA U PŘÍLEŽITOSTI 130. VÝROČÍ OD PRVNÍHO KONCERTZU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU

České kvarteto bylo smyčcové kvarteto, které působilo v letech 1892 až 1934. Představovalo první stálý profesionální komorní soubor v českých zemích a bylo historickým mezníkem ve vývoji české komorní interpretace. Svou uměleckou úrovní si záhy získalo mezinárodní věhlas a stalo se světově úspěšným. Soubor byl sestaven ze čtyř studentů Pražské konzervatoře pod vedením jejího ředitele a profesora houslí Antonína Bennewitze a violoncellisty a profesora komorní hry Hanuše Wihana, který pocházel z Police nad Metují. Výstava nepřipomene jen tento hudební fenomén, ale i první koncert Českého kvarteta v Rychnově nad Kněžnou, který se konal 13. 11. 1892 a hudební těleso získalo svůj název. 

-
Orlická galerie

Ilustrace k dílu Karla Poláčka II.

K připomenutí 130. výročí narození významného rychnovského rodáka Karla Poláčka jsme zařadili i výstavy, jež připomenou jeho literární dílo ilustracemi nejen ze sbírky Orlické galerie.