-

Po stopách cest a osudů českých krajanů v Americe

Ve spolupráci se Sdružením SPLAV vás srdečně zveme na besedu s bývalou diplomatkou ČR a vysokoškolskou pedagožkou Ing. Hanou Havlovou na téma osudů českých krajanů v Americe. Představeny budou témata cesta přes moře a začátky života v nové vlasti, rodinné výpravy do Ameriky z Rokytnice a osud Aloise Kareše, významného obchodníka z Vamberka (organizující jízdenky a lodních lístky po dlouhá léta v celých Čechách).

-
Sýpka - Muzeum

Vítání adventu v Sýpce

Sobota předcházející první adventní neděli je v Sýpce již tradičně ve znamení výroby adventních věnců

-

Předvánoční jarmark

Ve spolupráci s městským klubem Sokolovna je připraven den s předvánoční atmosférou. Těšit se můžete na výrobky lidových řemeslníků především z blízkého okolí, hernu pro děti a hudební vystoupení dětí z MŠ.

-
Muzeum krajky Vamberk

Vamberecké pivovary a hospody

Výstava Spolku přátel historie Vamberka – výstava o vambereckých pivovarech a hospodách. 

-

3 x Vendula Chalánková

Vendula Chalánková patří k výrazným umělcům současnosti. Její tvorba pro děti, ilustrace, animované Zpívánky pro Českou televizi, stejně tak i komiks z vlastního života jsou svérázné nejen výtvarnou stylizací či technikou koláže, ale jsou také naplněny upřímným humorem. V Orlické galerie je možnost vidět ilustrace k novému vydání knihy Liška Bystrouška od Rudolfa Těsnohlídka, dále pak komiksy a několik koláží interiérů. 

-
Orlická galerie

Grafika?! Výstava Centra propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí SPŠOW

Práce studentu studijních oborů, Grafický design, Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik pro média, představují jejich odbornou průpravu i volné zaměření; jejich technickou a výtvarnou připravenost pro další studium nebo pro zaměstnání. 

-
Orlická galerie

Václav Buchtelík / V pekle bude čas!

Absolvent ateliéru Malba I. ostravské Fakulty umění (prof. D. Balabán) představuje soubor velkoformátových figurálních pláten, která rozehrávají celou řadu významových vibrací. Zřetelně je cítit z malby neradostná přítomnost temné blízké budoucnosti, jež je skandálně aktuální.

-
Orlická galerie

Orlický salon´21 / Vladimír Hanuš – Před stavy

Výstava k životnímu jubileu všestranného výtvarníka, který je sžitý s krajinou Orlických hor a jejich podhůřím. Malebná krajina jej inspirovala, formovala i překvapovala. Nevnímá jen její velkolepost, ale nahlíží na ni jako na stále proměňující se živoucí organismus. Sleduje sebemenší záchvěv větru, pohyb mraků i prolínání barev v krajině nahlížené z výšky letce. Výstava bude doplněna o díla malířů, jež si Vladimír Hanuš váží, byli pro něj inspirací, ale i přáteli. 

-
Orlická galerie

Krajina lidí. Krajina lidského těla. Expozice výtvarníků Orlických hor a Podorlicka.

Sezónní dlouhodobá expozice představí významná díla sbírky Orlické galerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých tematických a historických souvislostech. Prostřednictvím uměleckých děl ve výstavě je možné objevovat bohatou a velmi rozmanitou výtvarnou tvorbu v širším regionu Orlických hor a Podorlicka.

-
Výstavní prostory muzea

Ruce vzhůru! - Stopa. Staň se detektivem a vyřeš zločin! Zbraně východočeských puškařů. Četnická stanice za první republiky

Výstava zahrnuje dvě zapůjčené výstavy a nově vytvořenou expozici k četnické stanici, která představuje fungování četnictva v našem regionu, jeho poslání, vybavení a výstroj a seznámí návštěvníky s konkrétními případy, které četnictvo řešilo na základě dobových kronik a novinových zpráv.

-
Sýpka - Muzeum

Dušičky v Sýpce

Dušičky, stejně jako populární halloween, jsou prastarými svátky s kořeny pravěkém keltském svátku samhain. Původní zvyk zapalovat ohně se transformoval v rozžíhání světel v dlabaných lucernách - v našich zemích obvykle z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.

-
Orlická galerie

Rozloučení s výstavní sezónou / Bělení oblaků

Srdečně Vás zveme na rozloučení s výstavní sezónou v Orlické galerii „Bělení oblaků“, které proběhne v pátek 22. října 2021 od 9 do 20 hodin. Program viz níže:

Haiku / moje obrazová báseň, od 9 do 20 hodin - Samoobslužný výtvarný program pro děti i s pra/rodiči, žáky, studenty i dospělé inspirovaný tvorbou Vladimíra Hanuše.

Piju čaj - Vyrobte si ozdobný dárkový sáček na svůj vlastní sypaný čaj. Výtvarná aktivita pro všechny, kteří mají chuť tvořit.

Bělení oblaků, od 17 hodin - komponovaný program s přednesem básní Vladimíra Hanuše ze stejnojmenné sbírky a veršů Louisy Glückové ze sbírky Divoký kosatec.

Prohlídka výstavy Vladimíra Hanuše / Před stavy za účasti autora.

Po celý den vstup do Orlické galerie a expozic muzea volný. Akce proběhne za dodržení protiepidemických nařízení vlády ČR.