Vstupné

Správní budova MGOH

Památník Karla Plachetky

plné vstupné osoby od 15 let zdarma
poloviční vstupné děti od 6 do 15 let, důchodci zdarma
zvýhodněné vstupné ZTP a ZTP/P (na základě průkazu) zdarma

Fotohistorie města Rychnova n. K.

plné vstupné osoby od 15 let zdarma
poloviční vstupné děti od 6 do 15 let, důchodci zdarma
zvýhodněné vstupné ZTP a ZTP/P (na základě průkazu) zdarma

Kolowratský zámek II. patro

Výstavní prostory muzea (MOH) a Orlická galerie (OG)

    OG nebo MOH OG + MOH
plné vstupné osoby od 15 let 40 Kč 60 Kč
poloviční vstupné děti od 6 do 15 let, důchodci 25 Kč 40 Kč
rodinné vstupné (2 dospělé osoby + až 5 dětí) 100 Kč 150 Kč
zvýhodněné vstupné ZTP a ZTP/P (na základě průkazu) zdarma zdarma

Sýpka - Muzeum Orlických hor

plné vstupné osoby od 15 let 60 Kč
poloviční vstupné děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, důchodci 40 Kč
rodinné vstupné 2 dospělé + až 5dětí 150 Kč
zvýhodněné vstupné ZTP a ZTP/P (na základě průkazu) zdarma
Program "Řemesla zaniklá, oživovaná, živá" 30 a 40 Kč*
* za program je účtován příplatek za materiál a absolvovat jej je možné jen v rámci prohlídky muzea.

 

Muzeum krajky Vamberk

plné vstupné osoby od 15 let 60 Kč
poloviční vstupné děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, důchodci 40 Kč
rodinné vstupné 2 dospělí + až 5 dětí 150 Kč
zvýhodněné vstupné ZTP a ZTP/P (na základě průkazu) zdarma

Opočno v zrcadle času

Provoz expozice „Opočno v zrcadle času“ je zajišťován městem Opočno.

 

Synagoga - Památník Karla Poláčka

plné vstupné dospělí od 18 let 30 Kč
poloviční vstupné děti, studenti do 26 let, důchodci 15 Kč
Provoz "Synagogy - Památníku Karla Poláčka" je zajišťován Městským informačním střediskem Rychnov nad Kněžnou.