Vlákna paměti

Smyslem projektu Vlákna paměti je vytvoření nového, komplexního pohledu na krajkářskou tvorbu v regionu Orlických hor a jejich podhůří (tzv. vambereckou krajku) a její zasazení do evropského kulturního kontextu. V minulosti byla uvedená oblast jedním z tradičních krajkářských center.