Knihovna

knihovna
knihovna

Muzejní knihovna, umístěná v budově ředitelství muzea (Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou, 1. patro) je veřejnou odbornou knihovnou se studovnou. Literatura je dostupná převážně prezenčně, část fondu i absenčně, je zajišťována meziknihovní výpůjční služba a knihovní reprografická služba. Pro uživatele knihovny je k dispozici PC s připojením na internet.

Fond knihovny lze rozdělit na:

Regionální fond - obsahuje literární tvorbu o našem regionu, v našem regionu vzniklou , nebo od autorů se vztahem k regionu. Součástí je i fond periodik (např. Posel z Podhoří, Orlický týdeník, Jiskra Rychnovska či zpravodaje měst)

Studijní fond - který je spojen s odbornou činností muzea a lze zde nalézt literaturu z oborů historie, etnografie, umění, přírodních věd. Bohatě je zastoupená i literatura muzeologická.

Součástí fondu jsou i rukopisy, staré tisky a hudebniny.  
          
Katalog knihovny je přístupný on-line zde.

Výpůjční doba:

úterý, středa, čtvrtek: 9.00 -14.00
po dohodě s knihovnicí je možná i individuální návštěva

Kontakt:

Mgr. Irena Krejčí
tel.: +420 494 534 450, +420 724 364 385
e-mail: krejci@moh.cz