Orlická galerie

otevřeno od
květen, říjen
út - ne 9:00–12:00 a 12:30–17:00

červen–září
po - ne 9:00–12:00 a 12:30–17:00

Rychnov nad Kněžnou
II. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1

Tel.: 494 534 015
E-mail: galerie@moh.cz

Pro potřeby expozic Orlické galerie jsou upraveny prostory ve druhém poschodí Kolowratského zámku. Orlická galerie dokumentuje české výtvarné umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti, se zaměřením na díla, která místem vzniku, námětem nebo osobou autora mají vztah k regionu Orlických hor a Podorlicka.

Stálá expozice "Malíři Orlických hor" je trvale rozšířena o výstavu "Malíři v Říčkách" z fondů OG (Alois Fišárek, Josef Štolovský, Josef Matička, Miloslav Holý, Miloslav Hégr, Richard Wiesner, Václav Hrbek) a o dlouhodobé zápůjčky z majetku města Rychnov nad Kněžnou (Lumír Nedvídek, 3 obrazy), akademického malíře Jiřího Kaloče (Jiří Kaloč, Milénium), akademimckého malíře Petra Bergera (Miloslav Holý, Slatinský rok, 12 obrazů) a Karly Zemánkové (kolekce soch Ladislava Zemánka). V dalším sále najdete i stálou expozici malířského díla Jana Trampoty. V roce 2014 byla stálá expozice rozšířena o sál s expozicí Pařížské roky Věry Jičínské (dlouhodobá zápůjčka z majetku Městského muzea v Dobrušce). Výstavní sály stálé expozice jsou doplněny informačními texty, uvádějící jednotlivá oddělení instalace. Instalace byla doplněna kolekcí restaurátorských prací studentů magisterského a bakalářského studia Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli na výstavě Restaurované sochy Ladislava Beneše ze sbírek Orlické galerie.

Od dubna 2015 je v Orlické galerii veřejnosti přístupná také část sochařské pozůstalosti "Sochařské dílo zasloužilého umělce Karla Hladíka", kterou manželka Věra Hladíková darovala rychnovskému muzeu. K nejvýznamnějším jeho dílům patří reliéfy pro Národní divadlo, plastiky Vítězství, Zeď a další.

Galerie
Galerie

Nadcházející události

-

Jan Trampota / Barevné balady - výstava prodloužena

Výstava uspořádána ke 135. výročí od narození umělce, který patří k hlavním představitelům české krajinomalby a českého moderního výtvarného umění. Jan Trampota se v roce 1923 usadil v Pěčíně. Barvu spojil s tvarem, nechal se unášet harmonií přírodního řádu, hledal a objevil v něm kompozici české krajiny (konkrétně Orlických hor). V této době se dotvářela jeho výtvarná osobnost. Vrcholná tvorba J. Trampoty spadá do období moderního francouzského neoklasicismu, avšak forma a obsah jeho obrazů (např. Slatinské údolí a Jasan od Petrů) jsou osobitější ve srovnání s dalšími členy Výtvarného spolku Mánes. V jeho díle však zaznívá i expresivnější pojetí zřejmě inspirované O. Frieszem. Od roku 1931 začíná druhé Pěčínské období, kdy dochází v jeho tvorbě k tvarovému zjednodušení. Vytváří tak barevně charakteristicky modelovanou českou krajinu.

 

-

Řeky, říčky, potoky…. / dlouhodobá expozice malířů Orlických hor a Podorlicka

Mnoho malířů, kteří působili v našem regionu, zachytili mimo jiné i dravé řeky, horské bystřiny, bublající potoky, ale i vodní plochy všeho druhu. Výstava představí tyto výjimečné, nicméně charakteristické, náměty v kresbách, grafikách a plátnech. Ovšem mezioborovými vstupy seznámí návštěvníka také v širším měřítku s něčím, co je tak podstatné pro modelování krajiny, ale i sociokulturní rozvoj regionu, jako je právě voda. 

-

Jedinečná krása Mony Lisy

V hlavní výstavní sezóně bychom rádi do Orlické galerie pozvali všechny milovníky pravděpodobně nejslavnějšího malířského portrétu Mony Lisy od Leonarda da Vinciho. Dojednaná zápůjčka ze soukromé sbírky, která ještě nikdy nebyla veřejně představena, skýtá možnost se do detailů seznámit se zdařilou kopií slavného obrazu, jenž vznikla v roce 1929 přímo v pařížském Louvru rukou malíře Jaroslava Verise (1900-1983). Ve své vile ji chtěl obdivovat náchodský obchodník s textilem a sběratel výtvarného umění Leo Strass (1871-1945). Příběh vystaveného obrazu bude dokladován dochovanou korespondencí kopisty a objednavatele. Stylem instalace bychom chtěli navodit návštěvníkům příjemnou domácí atmosféru, pocit pohody vlastního obývacího pokoje, ve kterém na ně dennodenně čeká „jejich“ Mona Lisa se všemi svými tajnostmi, úsměvy a snovým světem. V rámci komentovaných prohlídek a doprovodného programu se budeme věnovat otázce autenticity v umění, kopií a falz, sběratelství, vizuálního smogu současného světa, práci galerijního kurátora a schopnosti lidí vnímat výtvarné umění ve 21. století. Věříme, že netradiční způsob instalace i téma samotné přiláká do galerie i zcela nové návštěvníky.