Orlická galerie

Rychnov nad Kněžnou

Pro potřeby expozic Orlické galerie jsou upraveny prostory ve druhém poschodí Kolowratského zámku.

Výstavní prostory muzea

Rychnov nad Kněžnou

Hlavní výstavní prostory Muzea a galerie Orlických hor se nalézají v druhém patře východního křídla Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou. 

Památník Karla Plachetky

Rychnov nad Kněžnou

Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů.

Rychnovsko na historických fotografiích

Rychnov nad Kněžnou

Návštěvníci mají možnost vrátit se zpět v čase, v budově bývalých kasáren je veřejnosti přístupná stálá expozice s názvem "Rychnov na historických fotografiích"

Muzeum krajky Vamberk

Vamberk

Expozice Muzea krajky Vamberk představuje staré lidové krajky, sleduje vývoj krajkářství pod vlivem odborného školství od konce 19. století.

Sýpka - Muzeum Orlických hor

Rokytnice v Orlických horách

Muzeum Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách vzniklo v objektu bývalé sýpky z první poloviny 19. století.

Synagoga - Památník Karla Poláčka

Rychnov nad Kněžnou

Návštěvnický provoz Synagogy je zajišťován Městským informačním centrem Rychnov nad Kněžnou.

Opočno v zrcadle času

Opočno

Město Opočno bylo od pradávna důležitým strategickým bodem střežícím hlavní komunikaci do Kladska. Prví písemná zmínka o tomto místě pochází z Kosmovy kroniky a je vročena do 11. století.