Badatelna

Badatelna
Badatelna

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou je sbírkotvornou institucí, jejímž posláním je shromažďování, výzkum a dlouhodobé uchovávání předmětů nesoucích svědectví o stavu a vývoji regionu Orlických hor a Podorlicka.

Dnes rychnovské muzeum ve svých depozitářích uchovává kolem 50 000 sbírkových předmětů většinou etnografického charakteru, ale zastoupena je i archeologie, výtvarné umění či přírodověda. Sbírky jsou veřejně přístupné zejména selektivně formou veřejných výstav.

Sbírky je možné studovat i individuálně v rámci muzejní badatelny. V případě zájmu o studium konkrétních sbírkových předmětů prosím kontaktujte správce sbírek (zde kontakt) a dohodněte si konkrétní termín návštěvy. Při individuálním studiu sbírkových předmětů je nutné řídit se platným badatelským řádem muzea, který je k dispozici zde.