Fotohistorie města Rychnova n. K.

otevřeno od
po - pá 9:00–14:00
celoročně

 

Rychnov nad Kněžnou
Správní budova MGOH
Jiráskova 2

Tel.: 494 534 450
E-mail: moh@moh.cz

Návštěvníci mají možnost vrátit se zpět v čase. V budově bývalých kasáren je veřejnosti přístupná stálá expozice s názvem "Fotohistorie města Rychnov n. K.". Jedná se o pozůstatky výstavy, která probíhala v 90. letech na rychnovském zámku. Nedávnou historii města zde připomíná celkem 228 fotografií. Nejstarší z nich pocházejí z 19. století, nejnovější pak z konce 2. světové války. Do muzea se přitom dostaly různou cestou. Větší část tvoří fotografie od rychnovského fotografa Františka Šmiky, který zaznamenával město a jeho okolí na přelomu 19. a 20. století.
Vystavené fotografie zobrazují jak centrum města, tak některé jeho okrajové části. Místním obyvatelům, ale i širšímu okolí připomínají mimo jiné místa, která už v Rychnově dávno nejsou. Jsou na nich například celé ulice, které byly zbourány při stavbě sídliště Na Travníku.

Snímky v expozici zaznamenávají kromě běžného života lidí, kteří v Rychnově žili před námi, i důležité historické události jako oslavy osvobození v roce 1945. Mezi nejzajímavější patří fotografie, na které rychnovští obyvatelé 28. října 1918 na Starém náměstí slavnostně zapalují rakouské znaky a portrét císaře. Zachycena je i návštěva prezidenta Masaryka či požár piaristického gymnázia. Tyto staré snímky si jistě zaslouží pozornost i určitou pietu.

Fotohistorie města Rychnov n. K.
Fotohistorie města Rychnov n. K.