-
Výstavní prostory muzea

Ruce vzhůru! - Stopa. Staň se detektivem a vyřeš zločin! Zbraně východočeských puškařů. Četnická stanice za první republiky

Výstava zahrnuje dvě zapůjčené výstavy a nově vytvořenou expozici k četnické stanici, která představuje fungování četnictva v našem regionu, jeho poslání, vybavení a výstroj a seznámí návštěvníky s konkrétními případy, které četnictvo řešilo na základě dobových kronik a novinových zpráv.

-
Muzeum krajky Vamberk

Orlické hory na fotografiích Jiřího Šulce

Výstavní sezónu roku 2021 zahájila v Muzeu krajky ve Vamberku výstava fotografií dokumentujících zdejší kraj od známého fotografa, muzejníka a vamberáka Jiřího Šulce. Ten, ač se narodil v Rychnově nad Kněžnou, žije od 70. let minulého století se svojí rodinou ve Vamberku, a s tímto městem srostl. Za svůj život vystřídal několik občanských zaměstnání, ale vždy to byla fotografie, která ho provázela celý jeho život. Již více jak padesát let dokumentuje krásy i proměny našeho regionu. Výstava návštěvníkovi představuje fotografie řazené podle čtyř ročních období a vedle vlastního tématu přírody nabídne též pohled na lidovou architekturu. Tematicky je doplněna o exponáty Muzea a galerie Orlických hor, kde Jiří Šulc rovněž několik let pracoval. Nechybí ani sbírka osobních fotoaparátů, na kterých řada fotografií z výstavy vznikla.

-
Orlická galerie

Martin Zemanský / Hlavy, masky a masopusty

Hradecký výtvarník Martin Zemanský představuje výběr pláten ze své tvorby. Na plátnech reflektuje trvalou i chvilkovou transformaci lidské identity. Malby jsou inspirovány vlivem historických změn, chudoby, duchovní přeměny a rituálů na naše sebepojetí. Autora k těmto tématům dovedly zážitky z cest, střety s jinými kulturami a jejich zvyky. "V mých plátnech zobrazuji lidské rituály, symboly a masky napříč kulturami. Pevnou součástí rituálů bývají i masky, které nám poskytují úkryt před zraky ostatních. Schováváme se za nimi, pátráme v nevědomí a zkoušíme, kým se můžeme stát. Dávají nám prostor projevit se naplno. Uvolněně, krutě, syrově, bez zábran. Umožňují nám zkoumat hranice vlastní identity."

 

-
Orlická galerie

Gočár 2020 / Digital – 1. 2. Grafická tvorba – multimédia

V roce 2020 jsme si připomněli 140. výročí narození Josefa Gočára, který zanechal významnou stopu nejen v Hradci Králové. Studenti prvního a druhého ročníku oboru Grafická tvorba – multimédia Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se pokusili na fenomén Gočár nahlédnout neotřele, inovativně, překvapivě. Práce vznikly pod vedením MgA. Petra Hůzy.

-
Orlická galerie

Orlické hory Věry Jičínské

Věra Jičínská pozoruhodná umělkyně evropského významu poprvé trávila léto v Dobrušce v roce 1931, kde Laichterovi vlastnili dům. Dvouměsíční letní pobyty se pravidelně opakovaly každý rok. V roce 1946 zakoupili manželé Laichterovi chalupu v Říčkách, kde Věra Jičínská-Laichterová trávila mnoho chvil s rodinou a pilné výtvarné práci. V jejich pracích, především v pastelech a kresbách, se objevuje vřelý vztah malířky k tomuto kraji. Výstava je připravována ve spolupráci s regionálním muzeem Dobruška a s Nadací Věry Jičínské.

-
Orlická galerie

Jaroslav Uiberlay (1921-1991) / Poezie stromů

V roce 2021 uplyne 30 let od úmrtí jičínského malíře a grafika Jaroslava Uiberlaye.  V jeho tvorbě je zastoupena především krajinomalba a zátiší. Krajinné motivy jsou z jeho oblíbených míst Průhonic, Želejova na Jičínsku, vystavěných na kontrastech světla a hmoty. Kromě malby se věnoval kresbě a grafice, především ex-libris. Výstav je pořádána ve spolupráci s rodinou a Regionálním muzeem a galerií v Jičíně - muzeem hry. 

-
Orlická galerie

Krajina lidí. Krajina lidského těla. Expozice výtvarníků Orlických hor a Podorlicka.

Sezónní dlouhodobá expozice představí významná díla sbírky Orlické galerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých tematických a historických souvislostech. Prostřednictvím uměleckých děl ve výstavě je možné objevovat bohatou a velmi rozmanitou výtvarnou tvorbu v širším regionu Orlických hor a Podorlicka.

-
Orlická galerie

Václava Henclová: Pokoje

Prostřednictvím reminiscencí Václavy Henclové a reprodukcí světoznámých uměleckých děl mohou se děti se svými pra/rodiči seznámit s jednotlivým tématy, technikami a žánry v dějinách starého i moderního umění i osudy jednotlivých tvůrců.

Letní botanická vycházka

Letní botanická vycházka ve spolupráci s Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí s botanikem Janem Doležalem. Místo setkání a trasa exkurze bude včas ohlášena na webových stránkách muzea.

-
Orlická galerie

Očima dětí / Výstava prací výtvarného oboru ze Základní umělecké školy v Rychnově nad Kněžnou

V historii Orlické galerii se pravidelně pořádaly stejnojmenné výstavy dětských prací, neboť právě podpora kreativity, estetiky a výtvarného projevu u nejmladší generace, ale i poukázání na náročnou pedagogickou činnost ve výtvarném oboru byl jedním ze stěžejních galerijních úkolů. Vernisáž výstavy proběhne 25. června 2021 od 17 hodin.

Sýpka - Muzeum Orlických hor

Tvůrčí dílna "Hmyzí hotel a semínkové bomby"

Přijďte si do Sýpky – Muzea Orlických hor vyrobit jednoduchý domeček pro hmyz, který se stane nejen velkou pomocí pro přírodu, ale i ozdobou vaší zahrady. Na dílnu je nutné donést si vlastní hliněný květináč (může být i použitý) o průměru kolem 10 cm. Všechny materiály budou k dostání na místě. V rámci dílny si budete také moci vyrobit semínkovou bombu pro včely a motýly. Vstup na dílnu pouze za dodržení epidemiologických nařízení vlády o kulturních akcích.

 

Orlická galerie

Vernisáž letního cyklu výstav v Orlické galerii

Slavnostní zahájení letního cyklu výstav.