-

Výběrové řízení na pozici archeolog/archeoložka

Ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově n. Kn. vyhlašuje výběrové řízení na pozici archeolog/žka. Podmínky výběrového řízení naleznete ZDE.

-
Orlická galerie

Daisy Mrázková / Co by se stalo, kdyby …

Daisy Mrázková (1923-2016) patří svojí tvorbou k výtvarníkům, kteří jsou neodmyslitelně spjati s autorskou knihou. Její práce zná několik generací malých i velkých čtenářů.

-
Muzeum krajky Vamberk

Emilie Paličková a její pokračovatelé

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel v roce 2019 oslavila 100 let působení. Téměř od počátku své existence získala tato škola vůdčí výtvarnou osobnost v Emilii Paličkové, která zde působila mezi lety 1919 až 1946. Velice brzy dospěla k emancipaci krajky jako svébytnému uměleckému druhu. Významného úspěchu dosáhla v roce 1925 v Paříži na Mezinárodní výstavě dekorativního a průmyslového umění. Výstava je věnována této osobnosti českého krajkářství. Výstava bude věnovaná také další tvorbě pedagogů. Vernisáž 24. 6. od 18 hodin

-
Orlická galerie

Rok v Orlických horách / Expozice výtvarníků Orlických hor a Podorlicka

Sezónní dlouhodobá expozice představí významná díla sbírky Orlické galerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých tematických a historických souvislostech. V letošním roce prostřednictvím uměleckých děl bude možné sledovat proměnu krajiny regionu v různých ročních dobách, proměnách počasí i jak sezonní činnost lidí proměňovala její náladu. Stěžejním dílem celé výstavy bude obdivuhodný a unikátní cyklus Slatinský rok od Miloslava Holého, který se v roce 2021podařilo zakoupit díky štědré dotaci Ministerstva kultury ČR a za přispění Královéhradeckého kraje. 

-
Výstavní prostory muzea

Kočárky: Dětské a loutkové kočárky v letech 1860 - 1960

Výstava představuje unikátní výběr historických kočárků ze soukromé sbírky manželů Holáskových. Nejstarší kočárek pochází přibližně z roku 1860 a jádrem sbírky jsou velmi ceněné exponáty z období secese. Ve výběru jsou zastoupeny kočárky loutkové, dětské sportovní i hluboké, dvojkombinace, trojkolky i saně. Součástí výstavy se staly také dobové nabídkové katalogy, dětské hračky a historické fotografie.

 

 

-

Poklady z cest krajkářky Anny Halíkové

Anna Halíková se textilním technikám věnuje od dětství a své znalosti si rozšířila a prohloubila během studia Dvouletého kurzu a Střední uměleckořemeslné školy při Školském ústavu umělecké výroby v Praze, kde také posléze několik let pracovala v Odborně metodickém úseku. V té době realizovala řadu návrhů současných výtvarníků. Cesta Anny Halíkové jako krajkářky je pozoruhodná i tím, že postupně přešla od moderní ručně paličkované krajky ke krajce historické a často se věnuje též rekonstrukci starých zapomenutých vzorů a jejich srovnávání s podobnými vzory z jiných evropských krajkářských regionů. Studovala italskou, španělskou, francouzskou, slovenskou a švédskou historickou krajku a několik let spolupracovala při výzkumu kovových krajek ze sbírek Židovského muzea v Praze. S vlastní tvorbou začala v roce 1985. První práce byly jednoduché obrázky ze základních krajkářských vazeb pro studenty – začátečníky, které měly oživit zaběhnutou výuku zaměřenou na paličkování vzorníčků. Postupně se její tvorba nasměrovala na šperky a oděvní doplňky, které byly úspěšně prezentované na výstavách a módních přehlídkách doma i v zahraničí. Dvakrát byly její práce nominovány do užšího výběru soutěžní přehlídky Bienále české krajky. Mezi její hlavní aktivity patří výuka ručně paličkované krajky, které se věnuje od roku 1993. V roce 1999 začala vydávat ve spolupráci s Alinou Jaškovou krajkářský časopis Krajka a také samostatné výukové soubory pro ručně paličkovanou krajku. V době před vstupem ČR do Evropské unie spolupracovala s Muzeem krajky ve Vamberku na mezinárodním projektu EU – BLEN (virtuální muzeum krajek na internetu), následovaly další dva úspěšné projekty EU v rámci programu Erasmus+. Podílela se také na realizaci mnoha výstav české moderní i historické krajky doma i v cizině. 

 

-

Architektura v krajce

Výstava vznikla při příležitosti oslav výročí 20 let vzniku Klubu šité krajky při Oblastním muzeu v Chomutově. Klub vznikl v roce 2000 jako volné pokračování workshopu k autorksé výstavě Slávky Brůnové  "Nápovědi", která se také od počátku o činnost a výuku stará. Počet členek klubu v průběhu trvání kolísá od 10 po 20. Některé krajkářky jsou klubu věrné od samého založení, některé se naučí techniku šité krajky a odejdou. Výstava je ve dnech 24. - 26. června instalována na radnici ve Vamberku.

-
Výstavní prostory muzea

Mikrovýstava uniformy příslušníka Chasseurs Britanniques

Muzejní mikrovýstavy jsou věnovány již tradičně exkluzivním sbírkovým předmětům. V tomto roce bude prezentována zrestaurovaná uniforma příslušníka Chasseurs Britanniques. Výstava bude doplněna textovou částí popisující historii a původ kabátce, doprovodnou fotodokumentací a detailní snímky uniformy.

-

Výběrové řízení na pozici správce / správkyně sbírek

Ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově n. Kn. vyhlašuje výběrové řízení na pozici správce / správkyně sbírek. Podmínky výběrového řízení naleznete ZDE.

-

Výběrové řízení na pozici technický správce

Ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově n. Kn. vyhlašuje výběrové řízení na pozici technický správce. Podmínky výběrového řízení naleznete ZDE.

-

Hravý program nejen pro rodiny s dětmi v rychnovské synagoze

Pomozte najít chlapci Jonášovi ztracenou Tóru v útrobách rychnovské synagogy, kterou mu uloupil záhadný zloděj. Program je určen nejen pro malé návštěvníky ?. Objednat je ho možné v Městském informačním centru v Rychnově nad Kněžnou, a to na e-mailu: mic@kulturark.cz či tel. čísle 494 539 027. Přejeme krásné a hravé léto.

Komentovaná prohlídka v Orlické galerii

Srdečně vás zveme na Komentovanou prohlídku stálé expozice a aktuálních výstav s kurátorem Orlické galerie Mgr. Vlastislavem Tokošem, která proběhne ve středu 17. srpna 2022 od 14:00. Vstupné na akci 25 Kč.