-

Otevření muzejních expozic od 12. května, Orlická galerie a Výstavní prostory muzea od 26. května

Vážení návštěvníci, oznamujeme vám, že dne 12. května dojde k znovuotevření muzejních expozic pro veřejnost. Zpřístupnění prostor proběhne za zpřísněných hygienických opatření. Vstup do prostor bude umožněn pouze se zakrytými dýchacími cestami. Všem návštěvníkům bude u vstupu k dispozici dezinfekce na ruce. V expozicích, které jsou vybavené platebními terminály, využívejte prosím možnost platby kartou. Dále upozorňujeme, že z technických důvodů, budou Orlická galerie a Výstavní sály muzea v 2. patře Kolowratského zámku v Rychnově n. Kn. oteřeny až od 26. května. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.

-
Muzeum krajky Vamberk

Čechoslováci v boji za vlast

Výstava Spolku přátel historie Vamberka ve spolupráci s Muzeem krajky Vamberk ukáže dokumenty, relikvie a osobní předměty z účasti našich vojáků ve druhé světové válce. Trojrozměrné plastikové modely bojové techniky z tohoto období z bojišť, kde naši vojáci bojovali. Součástí výstavy budou i doprovodné akce a přednášky.

-
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Omezení parkování v prostoru bývalých rychnovských kasáren

Vážení návštěvníci, z důvodu testování pracovníků společnosti Škoda Auto došlo na dobu 14 dní k omezení možnosti parkování v areálu bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou (Jiráskova 2), kde sídlí Správní budova MGOH. V případě návštěvy těchto prostor berte, prosím, toto omezení na zřetel. Děkujeme moc. 

-
Orlická galerie

Jiří Samek: Do hloubky (výběr z grafické tvorby)

Od konce 70. let se zabýval snad všemi grafickými technikami. Pro svou mistrně zvládnutou techniku monotypu začal být oslovován odborníky a stále častěji vystavoval. Od roku 1980 začal používat vlastní grafickou techniku „hlubotisk z lina“. Větší formáty tiskne v nízkých nákladech. Jeho technika je výjimečná tím, že pro vrypy používá dláto a jeho robustní, přesně cílené vrypy se staly matricí pro slepotisk nebo lůžkem pro speciálně míchanou barvu. Výsledný tisk vystupuje z plochy prostoru, je plastický, jako by byl malovaný.

-
Orlická galerie

Ženská krása v tvorbě Věry Jičínské (1898–1961)

Výstava je věnována významné umělkyni, jejíž talent přesahuje hranice širokého regionu, Věře Jičínské. Její tvorbu společně s Nadací Věry Jičínské a Městem Dobruška Orlická galerie dlouhodobě prezentuje veřejnosti.

-
Orlická galerie

Michal Burget: Krajina zítřka?

Náchodský rodák Michal Burget se věnuje především krajinomalbě. Ovšem v jeho podání krajina získává něco na romantičnosti, svébytnosti a originalitě, ale i jinakosti a zvláštnosti, kterou způsobujeme my lidé svojí činností. Výstava představí výběrem nejen malířskou tvorbu umělce, ale i grafiky a kresby, ve kterých zpracovává autor podobné náměty. Návštěvníci budou mít tak jedinečnou možnost srovnání, jak se stejný námět proměňuje díky technice.

-
Výstavní prostory muzea

Ve zdravém těle zdravý duch: počátky sportu a turismu v Podorlicku

Představíme Vám vybavení pro zimní i letní sporty z muzejních sbírek, dále pak oblíbené turistické cíle v Orlických horách a jejich podhůří. Nezapomeneme na organizace Skaut, Sokol, Orel nebo velmi oblíbený tramping. Výstava zahrne časové období od konce 19. do poloviny 20. století a doplní ji bohatá fotogalerie. Součástí výstavy bude edukační program a muzejní dílna.

-
Orlická galerie

Cesta krajinou (expozice malířů Orlických hor a Podorlicka)

Orlická galerie se profesně profiluje na malíře Orlických hor a Podorlicka. Stálá expozice mapuje jednotlivé krajinářské generace, ale i solitéry, kteří v tomto kraji tvořili dlouhodobě, nebo ty, jejichž působení se stalo pouhou malířskou epizodou. Chloubou stálé expozice jsou obrazy A. Slavíčka, A. Hudečka a V. Beneše, Slavíčkova syna Jana nebo B. Piskače či J. Trampoty. V expozici malířů 2. poloviny 20. století naleznete díla A. Lamra, J. Kaloče nebo V. Hanuše. Ve stálé expozici výběr ze sochařského díla K. Hladíka a L. Beneše.

Letní botanická vycházka v Týništi nad Orlicí

V pátek 12. června 2020 chystáme ve spolupráci s městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí další vycházku s botanikem Janem Doležalem. Sraz je v 15 hodin u Koťanova mlýna v Týništi nad Orlicí. V případě nepříznivého počasí bude vycházka zrušena.

Orlická galerie

Turistický odznáček

Každý správný turista musí mít svůj odznak. Přijďte si jeden takový vyrobit do Orlické galerie. Fantazii se meze nekladou a odznáček může mít různou podobu.

-
Orlická galerie

Prázdninové výtvarné dílny v Orlické galerii (1. cyklus)

Prázdniny jsou úžasným časem pro fantazii a tvoření. Přijďte do Orlické galerie strávit čtyři dny plné zkoušení různých výtvarných technik. Ve středu na nás čeká hravý linoryt, ve čtvrtek pak jemnost suché jehly. V pátek se budeme věnovat fotografiím a vyrobíme si svou cameru obscuru. Na závěr si v sobotu vyzkoušíme svázat vlastní knihu pomocí japonské vazby. Možnost zakoupení zvýhodněné vstupenky na cyklus dílen.

-
Orlická galerie

Igor Chmela: Sirkoň

Výstava fotografií divadelního a filmového herce, který si vyrobil cameru obscuru z krabičky od sirek a její pomocí nafotil celý soubor Divadla na zábradlí. Fotografie s nezapomenutelnou divadelní atmosférou na výstavě doplní i ty, které Igor Chmela fotí v soukromí či ve městě – zajímavé portréty, lidi nebo místa. Výstava je součástí divadelního festivalu Poláčkovo léto.