Sýpka - Muzeum

Den památek 2021

Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací UNESCO  je každoročně připomínán v kulturních zemích celého světa. U této příležitosti každoročně Město Rokytnice a Sýpka - Muzeum Orlických hor představuje známé i neznámé památky Rokytnicka.

-
Muzeum krajky Vamberk

Orlické hory na fotografiích Jiřího Šulce

Výstavní sezónu roku 2021 zahájí v Muzeu krajky ve Vamberku výstava fotografií dokumentujících zdejší kraj od známého fotografa, muzejníka a vamberáka Jiřího Šulce. Ten, ač se narodil v Rychnově nad Kněžnou, žije od 70. let minulého století se svojí rodinou ve Vamberku, a s tímto městem srostl. Za svůj život vystřídal několik občanských zaměstnání, ale vždy to byla fotografie, která ho provázela celý jeho život. Již více jak padesát let dokumentuje krásy i proměny našeho regionu. Výstava návštěvníkovi představí fotografie řazené podle čtyř ročních období a vedle vlastního tématu přírody nabídne též pohled na lidovou architekturu. Tematicky bude doplněna o exponáty Muzea a galerie Orlických hor, kde Jiří Šulc rovněž několik let pracoval. Nebude chybět ani sbírka osobních fotoaparátů, na kterých řada fotografií z výstavy vznikla.

Jarní botanická vycházka

V pátek 23. dubna 2021 proběhne jarní botanická vycházka, první ze série tradičních exkurzí pod vedením muzejního botanika Mgr. Jana Doležala konající se ve spolupráci s Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí. Místo setkání a trasa exkurze bude včas ohlášena na webových stránkách muzea.

Orlická galerie

Vernisáž jarního cyklu výstav v Orlické galerii

Slavnostní zahajení jarního cyklu výstav.

-
Orlická galerie

Martin Zemanský / Hlavy, masky a masopusty

Hradecký výtvarník, grafik a webdesigner Martin Zemanský se představí výběr pláten ze své tvorby, který reflektuje trvalou i chvilkovou transformaci lidské identity. Malby jsou inspirovány rituály, symboly a maskami napříč kulturami. Pod vlivem historických změn, chudobou, duchovní transformací, spíše komerčním směrem, proměňujeme i vlastní tradici.

-
Orlická galerie

Orlické hory Věry Jičínské

Věra Jičínská pozoruhodná umělkyně evropského významu poprvé trávila léto v Dobrušce v roce 1931, kde Laichterovi vlastnili dům. Dvouměsíční letní pobyty se pravidelně opakovaly každý rok. V roce 1946 zakoupili manželé Laichterovi chalupu v Říčkách, kde Věra Jičínská-Laichterová trávila mnoho chvil s rodinou a pilné výtvarné práci. V jejich pracích, především v pastelech a kresbách, se objevuje vřelý vztah malířky k tomuto kraji. Výstava je připravována ve spolupráci s regionálním muzeem Dobruška a s Nadací Věry Jičínské.

-
Orlická galerie

Gočár 2020 / Digital – 1. 2. Grafická tvorba – multimédia

V roce 2020 jsme si připomněli 140. výročí narození Josefa Gočára, který zanechal významnou stopu nejen v Hradci Králové. Studenti prvního a druhého ročníku oboru Grafická tvorba – multimédia Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se pokusili na fenomén Gočár nahlédnout neotřele, inovativně, překvapivě. Práce vznikly pod vedením MgA. Petra Hůzy.

-
Výstavní prostory muzea

Ruce vzhůru! - Stopa. Staň se detektivem a vyřeš zločin! Zbraně východočeských puškařů. Četnická stanice za první republiky

Výstava bude zahrnovat dvě zapůjčené výstavy a nově vytvořenou expozici k četnické stanici, která představí fungování četnictva v našem regionu, jeho poslání, vybavení a výstroj a seznámí návštěvníky s konkrétními případy, které četnictvo řešilo na základě dobových kronik a novinových zpráv.

-
Orlická galerie

Moje galerie / Exkurz do dějin starého a moderního umění

Prostřednictvím reminiscencí Václavy Henclové a reprodukcí světoznámých uměleckých děl mohou se děti se svými pra/rodiči seznámit s jednotlivým tématy, technikami a žánry v dějinách starého i moderního umění i osudy jednotlivých tvůrců.

-
Orlická galerie

Krajina lidí. Krajina lidského těla. Expozice výtvarníků Orlických hor a Podorlicka.

Sezónní dlouhodobá expozice představí významná díla sbírky Orlické galerie, ale i práce, které nejsou veřejnosti tak známé v zajímavých tematických a historických souvislostech. Prostřednictvím uměleckých děl ve výstavě je možné objevovat bohatou a velmi rozmanitou výtvarnou tvorbu v širším regionu Orlických hor a Podorlicka.

-
Orlická galerie

Jaroslav Uiberlay (1921-1991) / Poezie stromů

V roce 2021 uplyne 30 let od úmrtí jičínského malíře a grafika Jaroslava Uiberlaye.  V jeho tvorbě je zastoupena především krajinomalba a zátiší. Krajinné motivy jsou z jeho oblíbených míst Průhonic, Želejova na Jičínsku, vystavěných na kontrastech světla a hmoty. Kromě malby se věnoval kresbě a grafice, především ex-libris. Výstav je pořádána ve spolupráci s rodinou a Regionálním muzeem a galerií v Jičíně - muzeem hry. 

-
Muzeum krajky Vamberk

Emilie Paličková a pokračovatelé

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel v roce 2019 oslavila 100 let působení. Téměř od počátku své existence získala tato škola vůdčí výtvarnou osobnost v Emilii Paličkové, která zde působila mezi lety 1919 až 1946. Velice brzy dospěla k emancipaci krajky jako svébytnému uměleckému druhu. Významného úspěchu dosáhla v roce 1925 v Paříži na Mezinárodní výstavě dekorativního a průmyslového umění. Výstava je věnována této osobnosti českého krajkářství. Výstava bude věnovaná také další tvorbě pedagogů.