-
Muzeum krajky Vamberk

Čechoslováci v boji za vlast

Výstava Spolku přátel historie Vamberka ve spolupráci s Muzeem krajky Vamberk ukáže dokumenty, relikvie a osobní předměty z účasti našich vojáků ve druhé světové válce. Trojrozměrné plastikové modely bojové techniky z tohoto období z bojišť, kde naši vojáci bojovali. Součástí výstavy budou i doprovodné akce a přednášky.

-
Orlická galerie

Cesta krajinou (expozice malířů Orlických hor a Podorlicka)

Orlická galerie se profesně profiluje na malíře Orlických hor a Podorlicka. Stálá expozice mapuje jednotlivé krajinářské generace, ale i solitéry, kteří v tomto kraji tvořili dlouhodobě, nebo ty, jejichž působení se stalo pouhou malířskou epizodou. Chloubou stálé expozice jsou obrazy A. Slavíčka, A. Hudečka a V. Beneše, Slavíčkova syna Jana nebo B. Piskače či J. Trampoty. V expozici malířů 2. poloviny 20. století naleznete díla A. Lamra, J. Kaloče nebo V. Hanuše. Ve stálé expozici výběr ze sochařského díla K. Hladíka a L. Beneše.

-
Výstavní prostory muzea

Ve zdravém těle zdravý duch: počátky sportu a turismu v Podorlicku

Představíme Vám vybavení pro zimní i letní sporty z muzejních sbírek, dále pak oblíbené turistické cíle v Orlických horách a jejich podhůří. Nezapomeneme na organizace Skaut, Sokol, Orel nebo velmi oblíbený tramping. Výstava zahrne časové období od konce 19. do poloviny 20. století a doplní ji bohatá fotogalerie. Součástí výstavy bude edukační program a muzejní dílna.

-
Orlická galerie

Ženská krása v tvorbě Věry Jičínské (1898–1961)

Výstava je věnována významné umělkyni, jejíž talent přesahuje hranice širokého regionu, Věře Jičínské. Její tvorbu společně s Nadací Věry Jičínské a Městem Dobruška Orlická galerie dlouhodobě prezentuje veřejnosti.

-
Orlická galerie

Igor Chmela: Sirkoň

Výstava fotografií divadelního a filmového herce, který si vyrobil cameru obscuru z krabičky od sirek a její pomocí nafotil celý soubor Divadla na zábradlí. Fotografie s nezapomenutelnou divadelní atmosférou na výstavě doplní i ty, které Igor Chmela fotí v soukromí či ve městě – zajímavé portréty, lidi nebo místa. Výstava je součástí divadelního festivalu Poláčkovo léto.

-
Orlická galerie

Břetislav Malý (1985): Sjednocující pocit

Malíř a výtvarník, který se zabývá významem a vztahem barev nejen vůči sobě samým, médiu obrazu nebo objektu, ale i divákovi. Instalace objektů, jejichž barevnost se proměňuje nejen vzhledem ke světlu, ale i pozorovateli, který je míjí, bude jistě působivým zpestřením pro milovníky umění.

-
Orlická galerie

František Doležal: Poesie a život

Retrospektivní výstava představí mnohovrstevnatou tvorbu pozoruhodného malíře, grafika, typografa, kurátora, básníka, dramatika, výtvarného kritika a publicisty Františka Doležala, který vynaložil velké úsilí při zakládání a formování Orlické galerie ve 2. polovině 60. let minulého století. Na výstavě jsou zastoupeny nejen malby, kresby, ale i grafiky, kvaše a ukázky typografické práce. Výstava představuje téměř sto uměleckých děl ze sbírky Orlické galerie, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Hradci králové, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, ale i ze soukromých sbírek.

-
Výstavní prostory muzea

Na ostří meče

Méně než rok od svého objevení je veřejnosti představen bronzový meč, který byl koncem loňského roku objeven v jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou.Doplněn je o zlomky mečů z Opočenska, ale také o repliku bronzového meče zapůjčeného z Archeoparku pravěku Všestary

Muzeum krajky Vamberk

Adoptuj panenku a zachráníš dítě

Projekt „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ již trvá několik let a účastnily se ho mnohé organizace, ale svými panenkami přispěly i slavné osobnosti. Každá z panenek představuje jedno skutečné dítě z rozvojové země. To bude z utržených peněz z prodeje panenky proočkováno proti šesti hlavním dětským smrtelným chorobám.

-

Legiovlak ve Vamberku

Po více než roce a půl příprav budeme mít jedinečnou příležitost přivítat "Legiovlak" také ve Vamberku. Slavnostní zahájení bude v úterý 18. srpna 2020 v 10 hodin - připraven zajímavý program, komentované prohlídky a doprovodné výstavy a přednášky. Můžete zde zjistit, zda také vaši předci bojovali v legiích a pomohli vzniku Československa. Aktuality akci můžete sledovat na facebookovém odkazu události: https://www.facebook.com/historici.vamberk.9.

-
Orlická galerie

Prázdninové výtvarné dílny v Orlické galerii (2. cyklus)

Prázdniny jsou úžasným časem pro fantazii a tvoření. Přijďte do Orlické galerie strávit čtyři dny plné zkoušení různých výtvarných technik. Ve středu na nás čeká hravý linoryt, ve čtvrtek pak jemnost suché jehly. V pátek se budeme věnovat fotografiím a vyrobíme si svou cameru obscuru. Na závěr si v sobotu vyzkoušíme svázat vlastní knihu pomocí japonské vazby. Možnost zakoupení zvýhodněné vstupenky na cyklus dílen.

Orlická galerie

Podmalba na skle

Lidové podmalby zdobily a chránily každou chalupu, kapličku nebo venkovský kostel. Přijďte si vyzkoušet tuto techniku malby na sklo za studena do Orlické galerie. Během dílny bude možné shlédnout vystavené podmalby na skle z muzejních depozitářů.