Muzeum krajky Vamberk

otevřeno od
 

leden - duben, říjen - prosinec
út - ne 9:00–16:00

červen - září
po - ne 9:00 - 17:00

květen
út - ne 9:00 - 17:00

víkendy a svátky pol. přestávka 12:00 - 12:30

Vamberk
Husovo náměstí 88

Tel.: 494 541 518
E-mail: mkv@moh.cz

Expozice Muzea krajky Vamberk představuje staré lidové krajky, sleduje vývoj krajkářství pod vlivem odborného školství od konce 19. století, je zde zastoupena tvorba zakladatelských osobností české moderní krajky a práce jejich žákyň, především v souborech, které reprezentovaly stát na světových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967. Traduje se, že paličkování krajek přinesla na Vamberecko belgická šlechtična Magdalena Grambová v první třetině 17. století. Krajky se od druhé poloviny 19. do začátku 20. století ve Vamberku vyráběly téměř v každé domácnosti. V 19. století se krajka začala vyrábět také strojně a poptávka po ručně paličkované krajce začala slábnout. Ještě do počátku 90. let 20. století se tradice ručně paličkované krajky udržela v družstvu Vamberecká krajka Vamberk, které však již zaniklo. Ve Vamberku byla v roce 1889 otevřena První česká krajkářská škola, která dodnes plní svou funkci a formou kurzů vyučuje všechny zájemce o toto krásné řemeslo. Ze sbírek krajkářské školy bylo v roce 1929 založeno Muzeum krajky.

V roce 2002 se Muzeum krajky zasloužilo o novou tradici a ve spolupráci s městem Vamberk uspořádalo I. Bienále české krajky, nad kterým převzala patronát paní Dagmar Havlová. Bienále, prezentované výstavou soutěžních prací, se stalo přehlídkou nejlepší krajkářské tvorby z počátku třetího tisíciletí. Vítězná díla jsou zakoupena městem Vamberk. Bienále se koná vždy při příležitosti Mezinárodních setkání krajkářek ve Vamberku.

Muzeum krajky
Muzeum krajky

Nadcházející události

-

Výběrové řízení na pozici správce / správkyně sbírek

Ředitel Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově n. Kn. vyhlašuje výběrové řízení na pozici správce / správkyně sbírek. Podmínky výběrového řízení naleznete ZDE.

-

Emilie Paličková a její pokračovatelé

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel v roce 2019 oslavila 100 let působení. Téměř od počátku své existence získala tato škola vůdčí výtvarnou osobnost v Emilii Paličkové, která zde působila mezi lety 1919 až 1946. Velice brzy dospěla k emancipaci krajky jako svébytnému uměleckému druhu. Významného úspěchu dosáhla v roce 1925 v Paříži na Mezinárodní výstavě dekorativního a průmyslového umění. Výstava je věnována této osobnosti českého krajkářství. Výstava bude věnovaná také další tvorbě pedagogů. Vernisáž 24. 6. od 18 hodin

-

Poklady z cest krajkářky Anny Halíkové

Anna Halíková se textilním technikám věnuje od dětství a své znalosti si rozšířila a prohloubila během studia Dvouletého kurzu a Střední uměleckořemeslné školy při Školském ústavu umělecké výroby v Praze, kde také posléze několik let pracovala v Odborně metodickém úseku. V té době realizovala řadu návrhů současných výtvarníků. Cesta Anny Halíkové jako krajkářky je pozoruhodná i tím, že postupně přešla od moderní ručně paličkované krajky ke krajce historické a často se věnuje též rekonstrukci starých zapomenutých vzorů a jejich srovnávání s podobnými vzory z jiných evropských krajkářských regionů. Studovala italskou, španělskou, francouzskou, slovenskou a švédskou historickou krajku a několik let spolupracovala při výzkumu kovových krajek ze sbírek Židovského muzea v Praze. S vlastní tvorbou začala v roce 1985. První práce byly jednoduché obrázky ze základních krajkářských vazeb pro studenty – začátečníky, které měly oživit zaběhnutou výuku zaměřenou na paličkování vzorníčků. Postupně se její tvorba nasměrovala na šperky a oděvní doplňky, které byly úspěšně prezentované na výstavách a módních přehlídkách doma i v zahraničí. Dvakrát byly její práce nominovány do užšího výběru soutěžní přehlídky Bienále české krajky. Mezi její hlavní aktivity patří výuka ručně paličkované krajky, které se věnuje od roku 1993. V roce 1999 začala vydávat ve spolupráci s Alinou Jaškovou krajkářský časopis Krajka a také samostatné výukové soubory pro ručně paličkovanou krajku. V době před vstupem ČR do Evropské unie spolupracovala s Muzeem krajky ve Vamberku na mezinárodním projektu EU – BLEN (virtuální muzeum krajek na internetu), následovaly další dva úspěšné projekty EU v rámci programu Erasmus+. Podílela se také na realizaci mnoha výstav české moderní i historické krajky doma i v cizině.