Současnost muzea

součastnost muzea
součastnost muzea

Muzeum a galerie Orlických hor, zřizované Královéhradeckým krajem, je v současné době moderní muzejní institucí plnící mnoho úkolů veřejného zájmu. Hlavním posláním je shromažďování, zpracovávání a trvalé uchovávání svědectví o stavu regionu Orlické hory a Podorlicko.

Děje se tak zejména prostřednictvím hmotných předmětů, ať již artefaktů vyrobených člověkem, či přírodnin. Nejdůležitějším a také nejobtížnějším úkolem muzea je uchování těchto předmětů pro budoucí generace. Zároveň provádí výzkum regionu na poli přírodních i humanitních věd.

Tradičně jsou zastoupeny zejména archeologie, historie a botanika. Výsledky bádání jsou veřejně přístupné ve formě výstav, přednášek, publikací či nejrůznějších článků v odborných i obecných periodicích.