Památník Karla Plachetky

otevřeno od
po - pá 9:00–14:00
celoročně

 

Rychnov nad Kněžnou
Správní budova MGOH
Jiráskova 2

Tel.: 494 534 450
E-mail: moh@moh.cz

Ornitologická sbírka dermoplastických preparátů mapující celoživotní dílo Karla Plachetky se nachází bývalých kasárnách v Rychnově nad Kněžnou. Je zde vystaveno téměř 700 exponátů ve více než 250 druzích. Převážnou většinu z nich preparoval a pečlivě dokumentoval sám Karel Plachetka. Každý jeho exemplář je označen lokalitou a datem. Lze si zde například prohlédnout druhy, které se již na území dnešních Orlických hor a Podorlicka nevyskytují a jsou považovány za vymizelé. Patří mezi ně například tetřívek obecný, tetřev hlušec, jeřábek lesní, mandelík hajní nebo sova pálená.

Část jeho sbírky také tvoří preparáty z jihovýchodní Evropy, kde K. Plachetka působil za 1. světové války, dále z Polska a jižní Moravy. Díky těmto pobytům tak mohl sbírku obohatit i o druhy na našem území vzácné nebo se nevyskytující. Systematicky sbírku doplňoval a druhy, které nemohl opatřit jinak, kupoval u německých obchodníků s přírodninami. Kvalita vypracování jeho preparátů budila patřičnou pozornost nejen v minulosti, ale i dnes je hodnocena jako velmi precizní a pozoruhodná, tím spíš měl li Karel Plachetka k dispozici na dnešní poměry jen velmi omezený výběr materiálů a nástrojů.  

Karel Plachetka (2.2.1877 – 24.9.1961)
Narodil se v Bedřichovce v Orlických horách. Svým zájmem o přírodu se projevoval už od dětství, sbíral brouky, motýly, založil si herbář. Nejvíce byl však zaujat ptáky. Patřil mezi první generaci československých ornitologů. Byl členem několika našich i zahraničních ornitologických spolků, spoluzakladatelem České společnosti ornitologické, jejíž se stal později místopředsedou. Velkou část svého života prožil v Brně, kde se také seznámil s vrchním preparátorem Zemského muzea. Do Rychnova nad Kněžnou se vrátil v roce 1949 a po zbytek života zde tvořil a pečoval o svoji ornitologickou sbírku.

Pamětní desku Karla Plachetky můžete navštívit na Poláčkově náměstí čp. 88 (odkaz na mapu zde), kde tento významný ornitolog žil a pracoval.

Památník Karla Plachetky
Památník Karla Plachetky