-

Středověká hrnčířská ulička

Vamberk proslul ve světě jako město krajky. Avšak v minulosti byl také městem hrnčířů, a to možná mnohem dříve než krajkářek. To vše odhaluje nová výstava rychnovského muzea, která představuje nové, ale i starší nálezy hrnčířských pecí ve Vamberku. Výstava je přístupná ode dneška od 13.10.2018 až do 6.1.2019 v Muzeu krajky ve Vamberku.

-
Orlická galerie

Orlický salón ´18

Letošní Orlický salón představí tento podzim hned několik zajímavých umělců z našeho regionu.

-
Sýpka - Muzeum

Tajemství barev

Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás pozvat na putovní výstavu Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou spojenou s tvořivou dílnou Tajemství barev. Jak se měnila malířova barevná paleta od pravěku po současnot a kde barvy získával? Jak náročné je připravit si vlastní barvu a něco s ní namalovat? To a mnohé další se dozvíte na této výstavě. Výstava je přístupná v rámci běžné prohlídky expozice Sýpka denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

-
Orlická galerie

Potštejn a okolí v kresbách Alžběty Dobřenské

Kolekce autentických kresebných záznamů hraběnky Alžběty Harbuval-Chamaré, provdané Dobřenské, v nichž kreslířka zachytila dnes již zmizelou podobu Potštejna ve 2. polovině 19. století. Výstava z výtvarných sbírek Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou.

-
Sýpka - Muzeum

Bratrská pomoc – Odraz invaze sovětských vojsk ve východních Čechách

Letos uplyne 50 let od nechvalně proslulého 21. srpna 1968, kdy do Československa vtrhla vojska varšavské smlouvy. Tyto události výrazně ovlivnily život i ve východních Čechách a byly zachyceny mnoha dobovými dokumenty.

-
Sýpka - Muzeum

Na kole přes Rumunsko do Bosny

Martin Adámek je cestovatel, který během svých expedic na kole, lehokole a koloběžce navštívil mnoho evropských zemí a najel tisíce kilometrů.

-
Synagoga

Bohumír Dragoun: Experimentální archeologie


VĚDECKÉ ČTVRTKY V SYNAGOZE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
4. PŘEDNÁŠKA - Experimentální archeologie
Svět našich předků a samotná archeologie fascinuje mnohé z nás. Kdo se nechtěl stát v dětství archeologem odkrývajícím mnohá tajemství? Z nalezených pozůstatků je však často složité vyčíst minulost. Zde ke slovu přichází experimentální archeologie, která pomocí vědeckých experimentů přináší mnohé informace o způsobu využití nalezených artefaktů, jejich výrobě atd.
 

-
Sýpka - Muzeum

Obojživelníci ve svém živlu

Sýpka - Muzeum Orlických hor, ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Orlické hory, Vás srdečně zve na fotografickou výstavu Obojživelníci ve svém živlu. Putovní výstava SCHKO České středohoří a fotografů Romana Vlčka a Jany Doležalové představí obojživelníky v jejich různých vývojových stádiích včetně vodních vajíček a larev, přiblížit zajímavý průběh jejich života, během kterého střídají vodní a suchozemské prostředí.

-
Orlická galerie

Plakáty Divadla Husa na provázku ze 70. let minulého století

Výtvarníci spolupracující s brněnskou scénou divadla Husa na provázku použili pro propagační materiály divadla na svou dobu technicky originální a výtvarně neobvyklé postupy, včetně slavného „prostříleného“ plakátu pro představení Nikola Šuhaj loupežník.

-
Synagoga

Vidět zvuk, slyšet světlo


VĚDECKÉ ČTVRTKY V SYNAGOZE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
3. PŘEDNÁŠKA - Vidět zvuk, slyšet světlo
Že fyzika nejsou pouze nudné vzorečky, nás přesvědčí vystoupení z dílny brněnské skupiny ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky), která se bude konat čtvrtý červnový čtvrtek (28. 6.). Doslova divadelní představení nás vtáhne přímo do světa fyziky skrze efektní pokusy s vodou, elektřinou a možná i s tekutým dusíkem.
 

-
Orlická galerie

Jan Steklík (1938 – 2017): Práce na papíře ze sbírek GASK Kutná Hora

Letní výstava Orlické galerie skládá hold významnému umělci a experimentátorovi Janu Steklíkovi, který by se letos 5. června dožil 80 let. Osmnáct koláží a kreseb na papíře ze sbírek GASK Kutná Hora bude prezentovat především starší období autorovy tvorby. To zachycuje vývoj umělce od subtilně lyricky laděné rané práce z konce padesátých let ke kubisticko-expresivním vlivům až do temných struktur pozdějších dob.

-
Synagoga

Dana Drábová: Příběh uranu


VĚDECKÉ ČTVRTKY V SYNAGOZE V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
2. PŘEDNÁŠKA - Příběh uranu
Příští týden ve čtvrtek 21. června přivítá rychnovská synagoga „první dámu“ jaderné energie v České republice, a to doktorku Danu Drábovou, předsedkyni Státního řadu pro jadernou bezpečnost. Její přednáška na téma „Příběh uranu“ nás seznámí nejen s historií a současností jaderné energie, ale také s její budoucností.