-

Alois Kareš a vystěhovalectví z Vamberka a Orlických hor

Spolek přátel historie Vamberka ve spolupráci s Muzeem krajky Vamberk, JUDr. Martinem Karešem a Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur srdečně zve na výstavu o vambereckém rodákovi Aloisovi Karešovi, s jehož jménem byly spojeny osudy tisíců lidí, kteří se rozhodli hledat své štěstí v Americe. Jeho životní cesta byla na tehdejší dobu nezvykle pestrá, byl velkým podporovatelem českých a moravských spolků, novin, muzeí, divadel, škol nebo nemocnic. Vernisáž výstavy v pátek 9. září 2022 od 17 hodin v Muzeu krajky Vamberk.

-
Sýpka - Muzeum Orlických hor

Dušičky v Sýpce

Dušičky, stejně jako populární halloween, jsou prastarými svátky s kořeny v pravěkém keltském svátku samhain. Původní zvyk zapalovat ohně se transformoval v rozžíhání světel v dlabaných lucernách – v našich zemích obvykle z řepy. Takovou lucernu si můžete vyrobit i v Sýpce.

-
Opočno

Tesařský workshop v klášterní zahradě v Opočně

Srdečně vás zveme na tesařský workshop, který se bude konat od 15. do 19. října 2022, vždy od 10 do 17 hodin v prostoru klášterní zahrady v Opočně. Zapojit se můžete kdykoli v průběhu workshopu a nebo můžete jen přijít nahlédnout pod ruce zkušených tesařů. Výraběny budou lavičky pro kláštěrní zahradu. Akce probíhá ve spolupráci s norskou organizací Fjellugla Kompetanse, Střední školou řemeslnou v Jaroměři, naším muzeem a centrem experimentální archeologie Villa Nova Uhřínov. Workshop je součástí projektu Komunitní zahrada kapucínského kláštera v Opočně realizovaného Královéhradeckým krajem. Projekt byl finančně podpořen tzv. norskými fondy (Fondy EHP 2014-2021) a jeho cílem je oživit a postupně zpřístupnit klášterní zahradu veřejnosti. Veškeré akce v projektu jsou zdarma přístupné veřejnosti

-
Orlická galerie

Zpracování ovčí vlny a plstění suchou cestou

Ovčí vlna je doslova kouzelný materiál. Přijďte se podívat, jak se zpracovává, ale také si zkusit vyrobit pomocí plstění vlastní brož. Dílna vhodná pro dospělé a děti od 9 let.

-
Orlická galerie

Pavel Frydrych: České kvarteto

Srdečně vás zveme na přednášku Pavla Frydrycha, ředitele Muzea papírových modelů v Polici nad Metují, k právě probíhající výstavě „České kvarteto“, která se koná u příležitosti výročí 130 let od prvního koncertu v Rychnově nad Kněžnou. Přednáška proběhne ve středu 5. října 2022 od 17 hodin v prostorách Orlické galerie (II. patro Kolowratského zámku).

 

-

Poklady z cest krajkářky Anny Halíkové

Anna Halíková se textilním technikám věnuje od dětství a své znalosti si rozšířila a prohloubila během studia Dvouletého kurzu a Střední uměleckořemeslné školy při Školském ústavu umělecké výroby v Praze, kde také posléze několik let pracovala v Odborně metodickém úseku. V té době realizovala řadu návrhů současných výtvarníků. Cesta Anny Halíkové jako krajkářky je pozoruhodná i tím, že postupně přešla od moderní ručně paličkované krajky ke krajce historické a často se věnuje též rekonstrukci starých zapomenutých vzorů a jejich srovnávání s podobnými vzory z jiných evropských krajkářských regionů. Studovala italskou, španělskou, francouzskou, slovenskou a švédskou historickou krajku a několik let spolupracovala při výzkumu kovových krajek ze sbírek Židovského muzea v Praze. S vlastní tvorbou začala v roce 1985. První práce byly jednoduché obrázky ze základních krajkářských vazeb pro studenty – začátečníky, které měly oživit zaběhnutou výuku zaměřenou na paličkování vzorníčků. Postupně se její tvorba nasměrovala na šperky a oděvní doplňky, které byly úspěšně prezentované na výstavách a módních přehlídkách doma i v zahraničí. Dvakrát byly její práce nominovány do užšího výběru soutěžní přehlídky Bienále české krajky. Mezi její hlavní aktivity patří výuka ručně paličkované krajky, které se věnuje od roku 1993. V roce 1999 začala vydávat ve spolupráci s Alinou Jaškovou krajkářský časopis Krajka a také samostatné výukové soubory pro ručně paličkovanou krajku. V době před vstupem ČR do Evropské unie spolupracovala s Muzeem krajky ve Vamberku na mezinárodním projektu EU – BLEN (virtuální muzeum krajek na internetu), následovaly další dva úspěšné projekty EU v rámci programu Erasmus+. Podílela se také na realizaci mnoha výstav české moderní i historické krajky doma i v cizině. 

 

-

Den architektury Vamberk

Komentovaná procházka s architektem Martinem Kožnarem po jím realizovaných 
stavbách ve Vamberku. Navštívíme Altán městské knihovny a tzv. „Vamberský 
domek“. V rámci procházky se též vydáme za stavbami architekta Oldřicha Lisky 
– shlédneme Bednářovu vilu (Muzeum Krajky) a Kubiasovu vilu (Krajkářská škola).
Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny

-
Správní budova muzea

Den Stráže obrany státu

Srdečně vás zveme ve spolupráci s Československou obci legionářskou na "Den Stráže obrany národa". Tento speciální bezpečnostní sbor existoval a působil v letech 1936 až 1939. Za mírového stavu fungovaly jednotky Stráže obrany státu jen rámcově, přičemž její příslušníci (podle zkratky SOS přezdívaní „sosáci“) vykonávali svou běžnou službu u četnictva, finanční stráže a státní policie, v případě ohrožení bezpečnosti republiky však byly aktivovány a doplněny o záložníky s trvalým bydlištěm v blízkosti nasazení. Při bojích mezi zářím 1938 a březnem 1939 přišlo o život 84 příslušníků SOS a 270 utrpělo zranění.
Program akce:
10:00 - 12:30 a 13:00 - 15:45 - Ukázka výzbroje a výstroje příslušníka Stráže obrany státu, výcvik čs. pěšáka, podmínky při bojovém nasazení, ukázka obrněný automobil vzor 30 (areál bývalých kasáren, Jiráskova 2)
14:00 - Přednáška Ing. J. Beneše - Stráž obrany státu (Synagoga - Památník K. Poláčka, Fischerova 602)
15:30 - Přednáška R. Vorla - Československé legie v Rusku (Synagoga - Památník K. Poláčka, Fischerova 602)
16:00 - Odchod uniformované jednotky z areálu bývalých kasáren k Městskému úřadu v Rychnově n. Kn.
17:00 - Slavnostní odhalení pamětní desky mjr. F. Kynycha (budova MěÚ Rychnov n. Kn., na rohu ulic Havlíčkova a SNP)

-
Sýpka - Muzeum Orlických hor

Vyrob si svého draka!

Podzim je tradičním časem pouštění draků. V minulosti si děti draky běžně vyráběly samy. Navažte v Sýpce na tuto tradici a vyrobte si svého vlastního papírového draka.

-

Podzimní botanická vycházka

Podzimní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí (ve spolupráci s Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí), začátek v 15:00, místo konání bude včas upřesněno.

-
Sýpka - Muzeum Orlických hor

Diplomaté z východních Čech ve službách Československa

Věděli jste, že z východních Čech pocházela řada významných osobností nejen uměleckého či sportovního zaměření, ale také diplomatů, kteří se mimo jiné zasloužili o vznik a upevnění mezinárodního postavení Československé republiky? Přijďte si do Sýpky vyslechnout další historickou přednášku, tentokrát s historikem a univerzitním pedagogem Jiřím Štěpánem.

-
Dům zahrádkářů

Výstava kaktusů a sukulentů 2022

Klub kaktusářů Rychnov nad Kněžnou Vás ve spolupráci s rychnovským muzeem srdečně zve na výstavu katusů a sukulentů probíhající v domě zahrádkářů na Poláčkově náměstí 84.