Archeologické léto 2023: Komentovaná prohlídka hradu Velešov

Hrad Velešov nalezneme v typické poloze na ostrožně. Písemné prameny jej zcela opomíjejí, tím spíš je spojován s různými pověstmi, nejčastěji je označován jako sídlo templářů. Dodnes je velmi dobře patrný několika násobný systém opevnění. Šíje, na které je hrad položen je překopána mohutnými příkopy vylámanými ve skále, zřetelné jsou i pozůstatky zástavby. Díky pověstem o templářském řádu byl hrad opakovaně napadán hledači pokladů. Nejznámějším z nich je nepochybně hrabě Chamaré, který nejvíce úsilí věnoval hledání pokladu na sousedním hradě Potštejně, ale svou pozornost věnoval i Velešovu. Posléze zcela pragmaticky začal využívat zanikající hrad jako zdroj stavebního kamene pro své projekty v Potštejně a těžil zde ze skalní pukliny i vápenec. Dodnes je patrná trasa lanovky, kterou pro transport kamene sám vyprojektoval. Místo srazu: parkoviště pod hradem, přímo u silnice, GPS 50.0829750 N, 16.2921003 E.