Archeologické léto – Komentovaná prohlídka hradu Rychmberk (k. ú. Liberk)

Zájemci si pod vedením PhDr. Martiny Bekové mohou prohlédnout pozůstatky hradu Rychmberk (částečně zachované opevnění, dosud neznámé předsunuté opevnění) a pohovořeno bude i o dalších dokladech bojových akcí v okolí hradu. Sraz zájemců oba termíny nad hradem v blízkosti volejbalového hřiště v Liberku.