Ateliér malířství I FAVU VUT v Brně
-
Orlická galerie

Malba je komplikovaným médiem, a zvláště forma závěsného obrazu je silně historicky zatížena. Na jedné straně představuje formu divákovi zdánlivě více přístupnou než méně konvenční média, na druhou stranu je nesnadné do tohoto tradičního pole vstoupit s nadějí, že dojde k možnému posunutí žánru. To je důvodem, proč v sobě malba v jistém smyslu skýtá past i osvobození. Ateliér je zaměřen na studium malířství s důrazem na malířské postupy dvacátého století i současnosti.