ČESKÉ KVARTETO / VÝSTAVA U PŘÍLEŽITOSTI 130. VÝROČÍ OD PRVNÍHO KONCERTZU V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
-
Orlická galerie

České kvarteto bylo smyčcové kvarteto, které působilo v letech 1892 až 1934. Představovalo první stálý profesionální komorní soubor v českých zemích a bylo historickým mezníkem ve vývoji české komorní interpretace. Svou uměleckou úrovní si záhy získalo mezinárodní věhlas a stalo se světově úspěšným. Soubor byl sestaven ze čtyř studentů Pražské konzervatoře pod vedením jejího ředitele a profesora houslí Antonína Bennewitze a violoncellisty a profesora komorní hry Hanuše Wihana, který pocházel z Police nad Metují. Výstava nepřipomene jen tento hudební fenomén, ale i první koncert Českého kvarteta v Rychnově nad Kněžnou, který se konal 13. 11. 1892 a hudební těleso získalo svůj název.