Den architektury Vamberk

Komentovaná procházka s architektem Martinem Kožnarem po jím realizovaných 
stavbách ve Vamberku. Navštívíme Altán městské knihovny a tzv. „Vamberský 
domek“. V rámci procházky se též vydáme za stavbami architekta Oldřicha Lisky 
– shlédneme Bednářovu vilu (Muzeum Krajky) a Kubiasovu vilu (Krajkářská škola).
Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny