Den otevřených dveří na výzkumu obchvatu obce Domašín u Černíkovic

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří na výzkumu obchvatu obce Domašín u Černíkovic, který proběhne v úterý 21. července od 14 a 16 hodin. Lokalitou Vás provede archeoložka Muzea a galerie Orlických hor PhDr. Martina Beková, která zájemce seznámí s touto unikátní lokalitou osídlenou od mladší doby kamenné až do starší doby bronzové. Připomenuty budou také nálezy na již zastavovaném úseku, ale i nové objevy rozsáhlého sídliště. Místo srazu je na ploše pro parkování techniky při spojovací cestě k silnici Třebešov – Černíkovice (viz mapa: https://mapy.cz/s/hotaculubu).