Den Stráže obrany státu
Správní budova muzea

Srdečně vás zveme ve spolupráci s Československou obci legionářskou na "Den Stráže obrany národa". Tento speciální bezpečnostní sbor existoval a působil v letech 1936 až 1939. Za mírového stavu fungovaly jednotky Stráže obrany státu jen rámcově, přičemž její příslušníci (podle zkratky SOS přezdívaní „sosáci“) vykonávali svou běžnou službu u četnictva, finanční stráže a státní policie, v případě ohrožení bezpečnosti republiky však byly aktivovány a doplněny o záložníky s trvalým bydlištěm v blízkosti nasazení. Při bojích mezi zářím 1938 a březnem 1939 přišlo o život 84 příslušníků SOS a 270 utrpělo zranění.
Program akce:
10:00 - 12:30 a 13:00 - 15:45 - Ukázka výzbroje a výstroje příslušníka Stráže obrany státu, výcvik čs. pěšáka, podmínky při bojovém nasazení, ukázka obrněný automobil vzor 30 (areál bývalých kasáren, Jiráskova 2)
14:00 - Přednáška Ing. J. Beneše - Stráž obrany státu (Synagoga - Památník K. Poláčka, Fischerova 602)
15:30 - Přednáška R. Vorla - Československé legie v Rusku (Synagoga - Památník K. Poláčka, Fischerova 602)
16:00 - Odchod uniformované jednotky z areálu bývalých kasáren k Městskému úřadu v Rychnově n. Kn.
17:00 - Slavnostní odhalení pamětní desky mjr. F. Kynycha (budova MěÚ Rychnov n. Kn., na rohu ulic Havlíčkova a SNP)