DIMENZE / Umělecká Beseda a Sdružení českých umělců grafiků Hollar
-
Orlická galerie

Cílem výstavního projektu DIMENZE je představit veřejnosti v kurátorském výběru současnou tvorbu několika generací umělců – členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar a členů Umělecké Besedy, kteří ve své tvorbě originálním způsobem reagují na rozmanité zdroje a jevy, které se myšlenkově dotýkají jak ekologických, tak i společenských problémů společnosti. Tato sdružení patří k jedněm z nejstarších, více než sto let trvajících uměleckých spolků v Čechách, které si dokázalo po dobu svého trvání udržet tradici a současně dále rozvíjet a reinterpretovat umělecké postupy, které odpovídají současnému myšlení.