František Doležal: Poesie a život
-
Orlická galerie

Retrospektivní výstava představí mnohovrstevnatou tvorbu pozoruhodného malíře, grafika, typografa, kurátora, básníka, dramatika, výtvarného kritika a publicisty Františka Doležala, který vynaložil velké úsilí při zakládání a formování Orlické galerie ve 2. polovině 60. let minulého století. Na výstavě jsou zastoupeny nejen malby, kresby, ale i grafiky, kvaše a ukázky typografické práce. Výstava představuje téměř sto uměleckých děl ze sbírky Orlické galerie, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Hradci králové, Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, ale i ze soukromých sbírek.